Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kick-off MITC 2011-03-01. Agenda •Presentation alla deltagare •13.30-14.00 Presentation av MITC – Michael Rydell •14.00-14.15 MDH och MITC – Mats Jackson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kick-off MITC 2011-03-01. Agenda •Presentation alla deltagare •13.30-14.00 Presentation av MITC – Michael Rydell •14.00-14.15 MDH och MITC – Mats Jackson."— Presentationens avskrift:

1 Kick-off MITC 2011-03-01

2 Agenda •Presentation alla deltagare •13.30-14.00 Presentation av MITC – Michael Rydell •14.00-14.15 MDH och MITC – Mats Jackson •14.15-14.30 Projektet MITC –Kommunikation –Tidrapportering •Ca 14.30 Visions övning – vad är MITC om 3 år? •Ca 15.30 Bensträckare till MITC lokalen – avslut och tilltugg

3 NU VÄXLAR VI UPP: En kraftsamling på industri och teknik i Mälardalen Eskilstuna fabriksförening Mälardalens högskola Eskilstuna kommun

4 Bakgrund •Industrin har stor betydelse för Mälardalens framtida utveckling •Ekonomin inom industrin driver i stor utsträckning tjänstenäringen och servicesektorer •Utan basen som industrin utgör riskerar vi också tjänstejobb •Det är viktigt och avgörande för industrins existens att behålla och stärka kompetensen i regionen •Ökat kunskapsinnehåll och förflyttning i förädlingskedjan är något som måste hanteras, det finns stora behov av utvecklingsresurser •Viktigt med förstärkning av akademin, ex. XPRES (produktionsteknik i samverkan med MDH, KTH och SWEREA)

5 MITC:s vision Vi ska genom samverkan öka kompetens i såväl företag som akademi vilket skapar ökad industriell konkurrensförmåga, ekonomisk utveckling i regionen och en stark akademi. MITC:s mission Vi är bäst på att planera, finansiera, koordinera och genomföra samarbetsprojekt mellan företag, akademi och samhälle.

6 •Inspiration genom föreläsningar och seminarier •Driva och koordinera utvecklingsprojekt – företags, forsknings och studentprojekt •Tillhandahålla specialistkunskap genom utökad samverkan i regionen •Labb och infrastruktur för industriell utveckling, MITC kan samorda och förstärka existerande verksamhet, även etablera nya labb. •Kompetensförsörjning – samordning av utbildningar på gymnasial och högskolenivå •Företagsanpassad utbildningar och kompetensutveckling •Projektfinansiering •Specialprojekt inom valda områden – forskning och utbildning •Innovations- och utvecklingsstöd (finansiering och affärsutveckling) Innehåll/erbjudanden Innovation Produkt- utveckling Effektivisering av produktion Energi och miljöeffektivisering

7 Fokusområden i MITC

8 •Inspiration genom föreläsningar och seminarier •Labb och infrastruktur för industriell utveckling, •Samorda och förstärka existerande verksamhet + etablera nya labb •Kompetensförsörjning – samordning av utbildningar på gymnasial och högskolenivå •Företagsanpassad utbildningar och kompetensutveckling •Specialprojekt inom valda områden – forskning och utbildning •Innovations- och utvecklingsstöd (finansiering och affärsutveckling) Innehåll i varje fokusområde

9

10 KÖPING Gear tech Teknikcollege Volvo PowerTrain Leax Getrag Köpings indutriförening Kommunen SME företag VÄSTERÅS MDH Teknikcollege ABB Bombardier Västerås Stad SME-företag Västerås Science Park ESKILSTUNA MDH Teknikcollege Eskilstuna fabriksförening Eskilstuna kommun Volvo CE Alfa Laval ASSA ABLOY Fuji Autotech 150 SME-företag Munktell Science Park SÖDERTÄLJE KTH Campus Telge Industrigymnasium Södertälje kommun Scania SME-företag Marknad / intressenter Arenor/utvecklingsmiljöer med världsledande kompetens inom prioriterade områden Både industri, samhälle och akademi

11 Affärsidé Vi levererar ökad industriell konkurrensförmåga, ekonomisk utveckling av regionen och en stark akademi genom utökad samverkan Stora tillverkande företag i Mälardalen Små och medelstora företag Samhället Akademin/ Teknikutbildning Ökad innovationsförmåga Bättre produktutveckling genom utökat samarbete med underleverantörer Bättre underleverantörer Projektfinansiering för FoU Kompetensutveckling Kompetensförsörjning Effektivisering av produktion Energi och miljöeffektiva tillverkningsprocesser Ledande forskning inom området genom utökad industriell samverkan Nätverk och industriella partners Mer finansiering och fler projekt Labb och tillgång till utrustning Ökat attraktionsvärde för nya studenter Ökad förståelse för SME’er Studenter får jobb Kompetensutveckling Utv samverkan mellan industrin och Teknikcollege genom praktiplatser, projekt samverkan med Högskolan. Attraherar ungdomar till teknikutbildningar Stärkt region Hållbar tillväxt Nya arbetstillfällen Minskad miljöpåverkan Uppmärksamhet och marknadsföring nationellt och internationellt Kompetensutveckling Nyetableringar Nya företag Ökad kundförståelse Fler kontakter och nya kunder Ökad innovationsförmåga och nya produkter Produktutveckling med kunder i tidiga faser Projektfinansiering för FoU Utökat samarbete med akademin Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Effektivisering av produktion Energi och miljöeffektiva tillverkningsprocesser Mission Vi är bäst på att planera, finansiera, koordinera och genomföra samarbetsprojekt mellan företag, akademi och samhälle. Mission / affärsidé – Resultat för olika intressenter

12 Intressenter Företag •Volvo CE, Eskilstuna •Leax, Köping •Alfa Laval, Eskilstuna •Assa Abloy, Eskilstuna •Fuji Autotech, Eskilstuna •AQ Segerström, Eskilstuna •Solö Industrier, Eskilstuna •ABB, Västerås •Bombardier, Västerås •Scania, Södertälje •Seco Tools, Fagersta •Hexagon, Eskilstuna •Volvo Powertrain, Köping •Getrag, Köping •Köpings Industriförening •Haldex, Stockholm •Eskilstuna Fabriksförening Akademi / Utbildning •Mälardalens Högskola •KTH •Campus Telge •Teknikcollege •Gear Tech, Köping

13 Intressenter Kommuner •Eskilstuna •Södertälje •Köping •Västerås Regional aktörer •Länsstyrelsen •Regionförbundet Sörmland •Länsstyrelsen Västmanland Organisationer Externa finansiärer avseende projekt • Robotdalen • Automation Region • Munktell Science Park • Västerås Science Park • Vinnova • Rekarne Stiftelsen • Tillväxtverket • KK – stiftelsen • EU

14 Organisation

15 Hur utvecklar MITC regionen? Genom att MITC: •Utvecklar företagens konkurrenskraft inom de 4 områdena innovation, produktutveckling, produktion och energi och miljö. •Utveckla kompetensen hos företagens personal, MDH/KTH:s studenter och inom MDH/KTH:s lärar- och forskarkompetens. •Trygga efterfrågad kompetens till regionens företag. •Utveckla MDH:s forskning till att bli globalt ledande med tryggad finansiering i de 4 fokusområdena. •Ekonomisk tillväxt – Bibehålla och förstärka tillväxtmotorn i regionen •Öka regionens styrka och inflytande i industripolitiska frågor på nationell och europeisk nivå

16 • Träffa/förankra MITC med de utsedda företag • Träffa och ”sälja in” MITC till övriga kommuner • Träffa och ”sälja in” MITC till övriga intressenter i Mälardalsregionen • Slutligt förslag på juridisk form och organisation • Slutligt förslag på finansieringsstruktur • Teckna avtal och förankra ett långsiktigt engagemang med de initialt valda huvudintressenterna • Uppbyggnadsplan + grov budget 1:a verksamhetsåret • Slutligt datum för detta arbetet är den 30 juni 2011 Nästa steg

17

18 •MATS MDH PRESENTATION

19 MITC projektet

20 September 2011 December 2013 ProjektorganisationProjekt- och verksamhets-organisationDriftsorganisation Januari 2011 FAS 1 FAS 2 FAS 3

21 •Inventering och sammanställning samt samordning av utvecklingsinitiativ som pågår i regionen •Inventering och samordning av labbresurser och infrastruktur för industriell utveckling i regionen •Utveckling av projektprocesser inom MITC:s fyra fokusområdena •Etablera en process för projektfinansiering inkluderande inventering av behov, partnerskapande och ansökansutveckling •Etablering av strukturer för att utveckla kompetensförsörjning på gymnasial och högskolenivå, vilket omfattar genomgång av dagens utbildningsprogram och etablering av utökad praktik och samverkan inom utbildningarna Fas 1: Etablera fyra fokusområden

22 PROJEKTORGANISATION FAS1 Styrgrupp – Framtid Industri Ledningsgrupp; Fabriksföreningen: Gösta Reinl Projektledare: Michael Rydell (Fabriksföreningen) Biträdande projektledare: Mats Jackson (MDH) Kommunikation: Lisa Gustafsson Etablering av fyra verksamhetsområden; - Produktutveckling: Björn Fagerström (MDH) - Produktutveckling: Anders Martinsen (MDH) - Energi och miljö: Svante Sundkvist (Eskilstuna Kommun) - Innovation och utveckling: Anders Wikström (MDH) - Produktion: Jens von Axelsson (SWEREA IVF) Projektsamordning; - Kontakt mot tillväxtverket/finansiering: Henrik Enocsson (MDH) - Ekonomi: Camilla Schauman - Följeforskning/samproduktion: Erik Bjurström - Genus: Jennie Granat Thorslund Referensgrupp/strategier Monica Bellgran – Haldex/MDH Mats Deleryd – Volvo/MDH Anders Fundin – Volvo/MDH Kerstin Dencker – SWEREA IVF/KTH/DMMS Christer Norström – SICS Magnus Wiktorsson – MDH Johan Ancker - Teknikföretagen Carin Torstensson – Interactive Institute Thomas Karlsson - MSP

23 Projektwebbplats: http://www.mdh.se/idt/ipr/projekt/mitc Här finns också logotyp, presentation och informationsmaterial

24 •TIDSSKRIVNING


Ladda ner ppt "Kick-off MITC 2011-03-01. Agenda •Presentation alla deltagare •13.30-14.00 Presentation av MITC – Michael Rydell •14.00-14.15 MDH och MITC – Mats Jackson."

Liknande presentationer


Google-annonser