Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniska förvaltningen /Tekniska nämnden Bilder Stefan Lagerqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniska förvaltningen /Tekniska nämnden Bilder Stefan Lagerqvist."— Presentationens avskrift:

1 Tekniska förvaltningen /Tekniska nämnden Bilder Stefan Lagerqvist

2 Organisation Tekniska nämnd (7) Teknisk chef (1) Gatuenheten (9) VA- och avfallsenheten (7) Parkenheten (7) Fastighets- enheten (7) Bostads- anpassning (1) Lokalvårds- enheten under 2007 Gemensam verksamhet (2)

3 Ordinarie ledamöter i tekniska nämnden 2007-2010. Anders Wisth (kd) ordförande, Stockaryd Karin Magnusson (m) vice ordförande, Sävsjö Niklas Johansson (s) andre vice ordförande, Sävsjö Tobias Ståhlgren (m), Stockaryd Christer Sandström (c), Sävsjö Mikael Erlandsson (kd), Sävsjö Christer Pettersson (s), Sävsjö

4 Nämndens kostnader Kostnad per invånare: 1 912 kr (2007) Andel av samtliga nämnders nettokostnader

5 Nämndens finansiering

6 Driftbudget 2007 Budget Belopp i tkr2007 Kostnader120 097 Intäkter99 062 Nettokostnad21 035 Ca 30 % är kapitalkostnad Energikostnad 2006 ca 15 milj.

7 Investering Tekniska nämnden genomför investeringsprojekt för 10-15 miljoner/ år. T.ex. Södra industriområdet, reningsanläggning på Familjebadet, Centralkök Vrigstad. Bild Magnus Ljunggren

8 Kostnader per verksamhet

9 Förvaltning och drift av : Gatuenheten 90 km gator. 28 km gång och cykelväg. Gatubelysning ca 3 300 st. Busskurer och väderskydd 32 st. Enskilda vägar 224 km. Enskilda utfartsvägar 77 km. Gårdsbelysning ca 900 st.

10 VA-enheten Råvattentäkter 7 st. Vatten- och avloppsreningsverk 15 st. Avloppspumpstationer 19 st. Vatten, dagvatten, avloppsledningar 359 km. Servisanslutningar 2860 st. Levererad vattenmängd ca 840 000 m3. Familjebadets reningsanläggning Förvaltning och drift av:

11 Parkenheten Lekplatser 28 st. Grönytor ca 42 hektar. Planteringar ca 9 hektar. Blommurnor ca 120 st. Naturmark ca 117 hektar Entreprenör: Sävebo, Kommunens fastigheter, Vägverket, Banverket och GC-vägar Förvaltning och drift av:

12 Fastighetsenheten Skollokaler, förskolor, äldrebostäder, gruppbostäder, kontor, brandstationer, industrilokaler, fritidsfastigheter, övrigt 77 850 m2. Skogsmark 1039 hektar. Exploateringsmark för bostäder och industrier 74,5 hektar. Förvaltning och drift av:

13 Bostadsanpassning Bostadsanpassningsärenden ca 45 st./år. Renhållning Sopkärl ca 4500 st. Hushållsavfall ca 2300 ton/år. Grovavfall ca 75 ton/år. Farligt avfall ca 30 ton/år. Återvinningsstationer 9 st. Förvaltning och drift av:

14 Personal ☻ 34 personer (2 kvinnor) ☻ 12 yrkeskategorier ☻ Lokalvårdare ca 35 personer Sommartid drygt 10 personer säsongs- anställda

15 Vad är vi bra på Service Problemlösning Samarbete Sammanhållning Låg personalomsättning

16 Framtida utmaningar Utökat samarbete Arbeta över kommungränsen Kommande generationsväxling Energieffektivisering Klimatförändring Myndighetskrav Kostnadseffektivitet Ökad kvalité på varor och tjänster

17 Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Tekniska förvaltningen /Tekniska nämnden Bilder Stefan Lagerqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser