Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.psykologhellejensen.dk Det professionella samtalet Olikheter Skydda sigMotsättningar Lära Försvara sigKonflikter Tåla obehag en tid StängdÖppen Diskussion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.psykologhellejensen.dk Det professionella samtalet Olikheter Skydda sigMotsättningar Lära Försvara sigKonflikter Tåla obehag en tid StängdÖppen Diskussion."— Presentationens avskrift:

1 www.psykologhellejensen.dk Det professionella samtalet Olikheter Skydda sigMotsättningar Lära Försvara sigKonflikter Tåla obehag en tid StängdÖppen Diskussion Dialog Få rät Lära någet (Över) bevisa Visa Maktkamp Samtala Våld – Tvång Inkännande Argument Lyssna

2 Det professionella samtalet Den professionella Relationen Föräldrarna/barnet www.psykologhellejensen.dk

3 Det professionella samtalet Inför samtalet  Övergripande planering Handlings / behandlingsplan Mål Delmål Mitt uppdrag  Planläggning av det enskilda samtalet  Syfte med samtalen: Vad vet jag på förhand? Vad vill jag ha sagt? Vad ska jag ha frågat om? Vem ska delta? – ansvarsfördelning? Var ska samtalen äga rum? Hur lång tid har jag? Vad blir svårt for mig i samtalet?

4 www.psykologhellejensen.dk Samtalets början  Kontakt etableras Utgångspunkten / det grundläggande i allt samarbete / behandling Ta på sig värdskapet (välkommen, presentation) Den professionelle ska gå före Dubbel uppmärksamhet Närvara/ Intresse vara ”här och nu” Inlevelse Ge sig till känna

5 www.psykologhellejensen.dk Samtalets början Kontakt Familjens Förhandling Det yrkesmässiga problem dialog perspektivet (- behandling ) Kontrakt Avtal / dagordning Anpassa tidsram Enighet om innehåll / dagordning Atmosfär för gemensamt arbete

6 www.psykologhellejensen.dk Samtalets förlopp Sätt att förhålla sig på på  Var personlig Personliga uttalanden (inte privat)  Ställ så få frågor som möjligt Uttalanden före frågor Motivera frågor  Var konkret Gå från det generella till det specifika Be om exempel Undvik ”man, vi, alltid, aldrig…”  Tydliggör motsättningar Mellan samtalsparterna Mellan innehåll och process  Ta samtalspartnerna på allvar Acceptera reaktioner  Prata om én sak i taget – håll fast vid eller ändra kontraktet  Var uppmärksam på egna och andras gränser  Var uppmärksam på pausens betydelse

7 www.psykologhellejensen.dk Hitta samtalpartnerns perspektiv motsättningar motvilja Undvik att bevisa att överbevisa

8 www.psykologhellejensen.dk Samtalets avslutning Farväl annonsering hopsummering / betoning av teman / viktiga beslut ömsesidig utvärdering av processen ev. nytt avtal Efter samtalet Utvärdering Vad gick bra / mindre bra läget i förhållande till den övergripande planeringen


Ladda ner ppt "Www.psykologhellejensen.dk Det professionella samtalet Olikheter Skydda sigMotsättningar Lära Försvara sigKonflikter Tåla obehag en tid StängdÖppen Diskussion."

Liknande presentationer


Google-annonser