Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B ORSA en framtidens kommun? 2009 11 pog *connectedthinking PwC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B ORSA en framtidens kommun? 2009 11 pog *connectedthinking PwC."— Presentationens avskrift:

1 b ORSA en framtidens kommun? 2009 11 pog *connectedthinking PwC

2 Cities of the Future www.pwc.com Search for: Cities of the Futurewww.pwc.com PwC

3 Cities of the Future – Components! PwC Cities of the future - global competition, local leadership* 0 25 50 75 100 Vision Leadership Brand Social Intelligence Finance Intellectual Capital Social Capital Participation and political Capital Culture and Leisure Capital Environmental Capital Infrastructure Capital ICT Capital Own Value Benchmark Best In Class 2 Actual situation SWOT Position Best option Trends Challenges Strategic Agenda Ideas Process innovation and implementation Penta Helix Story telling Assessment Tool Strategic DevelopmentThe CoF Report City intelligence Vision Branding Leadership

4 Cities of the Future – Självskattningsverktyg. PwC Cities of the future - global competition, local leadership* 0 25 50 75 100 Vision Leadership Brand Social Intelligence Finance Intellectual Capital Social Capital Participation and political Capital Culture and Leisure Capital Environmental Capital Infrastructure Capital Own Value Benchmark Best In Class ICT Democratic Capital Social Capital Human Capital Intellectual capital

5 PricewaterhouseCoopers Source. K.North Intelligent eller ignorant kommun?

6 PricewaterhouseCoopers Measurement tools 6 Performance - Policy + + - “Dreaming” city Intelligent City: A City of the future “Gambling” city “Ignorant” city The results of the tool, coupled with further analysis could give the city an idea of where it stands in relation to being or becoming a CoF and to chart its path towards becoming a CoF ? ? Var finns ORSA idag, i morgon?

7 PricewaterhouseCoopers Cities of the future - global competition, local leadership* PwC Vem ska älska ORSA om fem och tio år?

8 PricewaterhouseCoopers Cities of the future - global competition, local leadership* PwC Vi tror att det är fråga om… Spaning Vision Mission Passion Innovation Värderingar Ledarskap För att sticka ut, skapa uppmärksam het genom attraktion och varumärke!

9 PricewaterhouseCoopers Spaning Omvärld – det runt om kring oss Analys – samband och slutsatser Spaning är en metod men också en attityd Spaning är att identifiera trender och tendenser Spaning kommer att ge både mentalt och faktiskt försprång

10 PricewaterhouseCoopers Mega trends effecting the strategic agenda in cities of the future:  Competition (Mega)  Glocalisation (Global, Local, Regional)  Individualizationn)  Privatization  Transparency (Openness)  Merging  Acceleration (who has the best “engine”)  Hi-Tech (www, E-government) Cities of the future - global competition, local leadership* PwC

11 PricewaterhouseCoopers Mega trends effecting the strategic agenda in cities of the future:  Urbanization (Urban corridors)  Mobility  Migration (people, money, knowledge …)  Demographic changes  Climate change (Global worming, etc)  Cooperation (national, international – local, central) Cities of the future - global competition, local leadership* PwC

12 PricewaterhouseCoopers Global Competition… Competition of…  People – citizens, visitors, talented entrepreneurs  Money – consumers, investment and venture capital  Companies – creating jobs for people, adding value to city brand  Events and exhibitions – in the areas of sport, politics and business  Attention – who recognize us? (first…..)  Engagement – participation Creating a city brand that burns..  Historical events, persons (talents..) and city spirit - identity  Today's environment, service, events and spirit for – attractiveness – together with strategic understanding of the future re. stories, feelings and atmosphere. Cities of the future - global competition, local leadership* PwC

13 PricewaterhouseCoopers Major Challenges for City Leaders External challenges Attractiveness - Brand Economic growth – new arenas  Unemployment - entrepreneurship  Sustainable development energy, land, air, water…  Integration / segregation  Crime, safety and security  Lack of citizen participation  Financial pressure  lack of money  Epidemics, terrorism and catastrophes  Public transport (connectivity)  Ageing (Retired people doubles to 2030. (Workforce decrease) Internal challenges  More city intelligence  Recruiting the talents  Improving performance, efficiency and quality  Transparency in corporate reporting  E- government  Decentralisation  Privatisation of service  Corporate governance  Leadership development Cities of the future - global competition, local leadership* PwC

14 Vision - att drömma drömmen om den goda kommunen, skapa en gestaltning och berättelse – vision – som berör… Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

15 Mission - att skapa ett nytt ”möjlighetsrum…”, kommunen som möjliggörare - att se längre än till kommungränsen… - att arbete mera och bättre tillsammans Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

16 Passion - att våga leda en ”dagsopinion” i stället för att försöka följa den… - att gestalta (manifestera) ett nytt lokalt ansvarstagande … - att kombinera mod och ödmjukhet… Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

17 Ledarskap - att leda ett territorium, se helheten, inte bara en förvaltning, ett bolag el liknande - att kunna ge energi, engagera, beröra och skapa mening…( på både djup och bredd) - att våga lämna den privata komfortzonen, och göra, tänka nytt… Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

18 PricewaterhouseCoopers På djupet och bredden – samtidigt…. Kommunnytta - koncerntänkande Hängränna Stuprör Delar Helhet

19 PricewaterhouseCoopers Vad avgör hur det går?? >Förmåga till gemensamt handlande Förtroende Samarbete Ömsesidighet > Förmåga till förändring Öppenhet – högt i tak Nyfikenhet att spana efter nytt Mod - riskvillighet > Ledarskapet (Sivebo) Se upp för spårbundenhet och cermoniella värden (Douglas North m fl)

20 Ledarskapets laddningar; - Kunskapsmässig (sakkompetens) - Strategisk - Relation - Kommunikation - Emotionella (energi, känsla, passion mm) …utifrån en personlig drivkraft… Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

21 Värderingar och kultur - Vilka värden är så viktiga för oss så att vi tänker bete oss i linje med dem? - Vilken kultur (anda, stämning eller klimat) vill vi ha i vår kommun och inom organisationen? - Vilka beteende vill vi uppmuntra ? Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

22 PricewaterhouseCoopers Kultur! Det integrerade handlingsmönster som innefattar tanke, tal och handling samt sättet att närma sig en viss situation, dvs attityd och människans förmåga att lära och överföra detta till kommande generation. ….eller senast anställd personal eller nyanställd ledare…. Källa:Mirriam Webster´s Dictionary Kultur!

23 Innovation - Att tänka utanför paradigmet, att försöka och våga spela ett annat spel än konkurrenterna… - Skapa prototyper, som en del i en konkret lärprocess – testa i liten skala… Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

24 PricewaterhouseCoopers Tanke och arbetsmodell Cities of the future 1Omvärldsanalys, t ex SWOT – nuläge 2Visions och målarbete 3 Strategiformulering 4Genomförandeprocess

25 PricewaterhouseCoopers Proaktiva Vår framtid i våra händer Försöker förutse …förstå, hitta nya infallsvinklar, föreslå, påverka. Våga pröva! Driver! Stark självbild Reaktiva Agerar,bryr mig när jag måste.. Ofta sent ute …tidspress Annan(s) fel….”Offer”..måste vi?! Interaktiva Ständig förändring Snabbt växelspel med omvärld Förutser – scenarier- action-mod ”Online” Inaktiv Stannat upp! Nöjd! Lite självgod Leva på de gamla meriterna… Nostalgi… Lagom räcker…Omvärld inte så intressant…. Försvar, lite introvert.. Hur förhåller Ni Er till A/ Kommunens måldokument B/ Era prioriterade samverkansuppdrag och C/ Att företräda arbetsgivare…

26 PricewaterhouseCoopers SWOT: EXTERNA faktorer: företagsklimat, service till enskilda och företagare, kommunikationer, expl mark och attraktiva bostadsalternativ,samverkan m andra kommuner etc styrkor hot svagheter möjligheter (utveckling) B) INTERNA faktorer (inom kommunorganisationen) t ex Orsa kommuns “kommunkultur”,utvecklingsintresse, samspel? Vilket ledarskap ser vi? Kommunikationen…Helheten…Framtiden.?! Vad präglar oss i olika avseenden? Reaktiva, proaktiva,inaktiva….?? Cities of the future - global competition, local leadership* PwC

27 Varumärket – Det som först klickar till… associationen.. Historien - Händelser - Fysiska landmarken – byggnader miljöer - Media - Företag - Personer - Platser - Idrott - Kultur - Stämning - Känslor - Budskap Cities of the Future - Global Competition, Local Leadership PwC

28 PricewaterhouseCoopers Cities of the future - global competition, local leadership* PwC Då-tids kommunenFramtidskommunen Historien en belastning och framtiden bakom sig… Historien som tillgång, men i ny förpackning och med en ny berörande visionär berättelse (story) – framtid! Barn, skola, vård & omsorg (BSVO) är kärnverksamhet BSVO= förutsättning. Varumärke, upplevelse, arrangemang och attraktion är kärnverksamhet Produktionsapparat, värdeproducent, utförare (hälst allt…) Servicearrangör, beställare & mäklare - ”värdeinnovatör” Tänker ut och skriver visioner, Drömmer… Lever ut, förverkligar visioner och drömmar Kommunal särart – fokus på det som skiljer sektorer Kommunal ”samart” – fokus på det som förenar sektorer Lyssnar och följer mer än leder – begär behörighet Lyssnar och leder, blir efterföljd – får legitimitet Fokus på interna processer – Intern kontroll Fokus på interna och externa processer & omvärld – Extern kontroll

29 PricewaterhouseCoopers Cities of the future - global competition, local leadership* PwC Då-tids kommunenFramtidskommunen Dialog utan slutDialog som leder till beslut Utbildar för (livslång) anställningUtbildar för anställning och entreprenörskap och livslångt lärande Utveckling stavas USCH…Utveckling stavas RISK!! Olikhet är hotOlikhet är möjlighet Stel organisation med administrativt ledarskap Levande organism med territoriellt ledarskap Stannar hemma och kultiverar gamla impulser Reser ut i världen – ger och får nya impulser Styr genom regler och principerStyr genom visioner och värderingar Enkel och endimensionell verklighetKomplex och flerdimensionell verklighet

30 PricewaterhouseCoopers Cities of the future - global competition, local leadership* PwC Då-tids kommunenFramtidskommunen Avskräcker talanger, kapital och företagAttraherar talanger, kapital och företag Bygger staket och vindskyddBygger broar och väderkvarnar Vill tysta ner, mörkar i mediaTransparens - Kommunicerar, utnyttjar alla media strategiskt

31 PricewaterhouseCoopers Cities of the Future – a Strategic Approach  Behöver sträcka ut blicken och tänka nytt för att inse den globala konkurrensen – Social intelligence. (Omvärlden som strategisk resurs)  Morgondagens kärnverksamhet är ”Festetik” - Funktionalitet, Etik och Estetik – tillsammans med upplevelse och attraktion. (Inte barn, skola & omsorg.)  Behöver ett ledarskap som fokuserar på territoriet inte kommunorganisationen.  Behöver hjälp med gestaltningen av visionen inom urban planning, zoning and building themes.  Finna harmonisk gestaltning för egen byggnation – koncernperspektiv.  Monumentala byggnader som innehåller, kultur, konst, idrott och ”event” kan ladda kommunala varumärken positivt - strategisk resurs.  Behöver ny ytor för dialog, gemenskap och idéutveckling som skapar tillväxt – där alla samhällssektorer alla generationer kan delta - Yta för möjliggörande och byggande av socialt kapital  Hur hittar vi bron mellan landsbygd och stadskärna – den nya lyxen – (tystnad, utrymme, stjärnljus, mörker, vatten etc….)  Behöver helt nya saker för framtidens äldre och studenter - arbete och fritid i ett….  Behöver sticka ut, märkas och göra skillnad – arkitektur, funktionella landmarks  Behöver en ny story som berör all inblandade, och de som skall blandas in  ÖKA förnyelsetempot!!! Cities of the future - global competition, local leadership* PwC


Ladda ner ppt "B ORSA en framtidens kommun? 2009 11 pog *connectedthinking PwC."

Liknande presentationer


Google-annonser