Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-10. Nära till storstaden 2015-01-10 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-10. Nära till storstaden 2015-01-10 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen."— Presentationens avskrift:

1 2015-01-10

2 Nära till storstaden 2015-01-10

3 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen i Sveriges historia Den danska tidens inflytande kan skönjas än idag 2015-01-10

4 Kommunvapnet symboliserar vår historia och vårt näringsliv Kanonkulorna symboliserar striderna som ibland rasade när vi var gränsbygd mot Danmark Veteaxet är en påtaglig symbol för jordbruksnäringen i vår bygd Skytteln är en symbol för textilindustrin som gjort Mark känt över stora delar av världen 2015-01-10

5 Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar 2015-01-10

6 Vi är 33 729 invånare i cirka 14 000 hushåll och har denna ålderssammansättning 0-6 år.......….2 659 7-18 år......... 5 468 19-64 år......19 103 65 och mer...6 499 2015-01-10 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 2007-12-31

7 Vi är 33 729 invånare i cirka 14 000 hushåll och har denna ålderssammansättning ÅlderAntalMark%Riket% 0-6 år2 6597,97,8 7-18 år5 46816,214,6 19-64 år19 103 56,660,1 65 och mer6 49919,317,5 2015-01-10 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 2007-12-31

8 Befolkningsutveckling 2015-01-10 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 1950-2007

9 Kvinnorna i Mark föder fler barn 2015-01-10 Källa: SCB, Fruktsamhetstal 2004-2007

10 12 482 förvärvsarbetar i följande näringsgrenar 2015-01-10 NäringsgrenAntal%Index (Riket=100) Jord och skogsbruk3602,9158 Tillverkningsindustri2 33818,7112 Energiprod, vattenförsörj, avfallshant330,327 Byggverksamhet1 1088,9143 Handel och kommunikation2 15617,394 Finansiell verksamhet6805,439 Utbildning och forskning1 66513,3120 Vård och omsorg2 82122,6138 Personliga och kulturella tjänster6004,866 Offentlig förvaltning5124,168 Ej specificerat2091,7136 Totalt12 482100,0100 Källa: SCB, AMPAK 2006, dagbefolkning

11 Här finns de världsberömda inredningsföretagen Kasthall Almedahls Kinnasand Ludvig Svensson Svenska Tyger Marks Pelle Vävare Horreds möbler Albin i Hyssna 2015-01-10 Men här finns även företag som Sätila of Sweden ett företag som är väl känt bland friluftsfolk

12 In- och utpendling 2015-01-10 Göteborgsområdet Varberg Kungsbacka Borås Svenljunga Antal inpendlare 2 438 Antal utpendlare 5 818 Netto -3 380 Källa: SCB, AMPAK 2006 4892 477 694 1 569 206 237 404 446 143 353

13 Mandatfördelning i kommunfullmäktige - efter valet Centern..........….........…………… Folkpartiet........….......……… Kristdemokraterna.…………….. Markbygdspartiet.......…………. Miljöpartiet.................……… Moderaterna...............………….. Socialdemokraterna.…………… Vänsterpartiet.............………….. 2015-01-10 8 2 3 6 1 8 20 3 51 mandat

14 Framåt kommun kräver effektiv organisation 2015-01-10 Fortsättning på nästa sida

15 Framåt kommun kräver effektiv organisation 2015-01-10 * Samrehabnämnden består av politiker från Mark och Svenljungs kommuner. Två av nämndens ledamöter kommer från Marks kommun. Organisatoriskt sett tillhör verksamheten Marks kommun.

16 Kommunens budget omsluter cirka 1,7 miljarder kronor 2015-01-10 Skatteinkomster 60 % Generellt statsbidrag och skatteutjämning 19 % Övriga intäkter 21 % (avgifter, hyror, statsbidrag med mera)

17 Kommunens budget omsluter cirka 1,7 miljarder kronor 2015-01-10 Personalkostnader 66 % Övriga kostnader 34 %

18 Detta fick kommuninvånarna för sina skattepengar 2007 2015-01-10 Individ- och familjeomsorg; 65 mkr; 5% Förskola och skolbarnsomsorg; 160 mkr; 11% Överskott; 36 mkr; 3% Övrigt; 86 mkr; 6% Grundskola och särskola; 310 mkr; 22% Omsorg om personer med funktionsnedsättning; 99 mkr; 7% Äldreomsorg; 377 mkr; 25% Miljö, gator och parker, räddningstjänst mm; 67 mkr; 5% Kultur- och fritidsverksamhet; 68 mkr; 5% Gymnasieskola, komvux och kulturskola; 160 mkr; 11%

19 Så här fördelar sig kommunens nettokostnader 2015-01-10 Barn- och ungdomsnämnd 35% Utbildningsnämnd 11% Socialnämnd 37% Övrigt 17%


Ladda ner ppt "2015-01-10. Nära till storstaden 2015-01-10 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen."

Liknande presentationer


Google-annonser