Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-10. Nära till storstaden 2015-01-10 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-10. Nära till storstaden 2015-01-10 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen."— Presentationens avskrift:

1

2 Nära till storstaden

3 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen i Sveriges historia Den danska tidens inflytande kan skönjas än idag

4 Kommunvapnet symboliserar vår historia och vårt näringsliv Kanonkulorna symboliserar striderna som ibland rasade när vi var gränsbygd mot Danmark Veteaxet är en påtaglig symbol för jordbruksnäringen i vår bygd Skytteln är en symbol för textilindustrin som gjort Mark känt över stora delar av världen

5 Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar

6 Vi är invånare i cirka hushåll och har denna ålderssammansättning 0-6 år … år år och mer Källa: SCB, Befolkningsstatistik

7 Vi är invånare i cirka hushåll och har denna ålderssammansättning ÅlderAntalMark%Riket% 0-6 år2 6597,97, år ,214, år ,660,1 65 och mer ,317, Källa: SCB, Befolkningsstatistik

8 Befolkningsutveckling Källa: SCB, Befolkningsstatistik

9 Kvinnorna i Mark föder fler barn Källa: SCB, Fruktsamhetstal

10 förvärvsarbetar i följande näringsgrenar NäringsgrenAntal%Index (Riket=100) Jord och skogsbruk3602,9158 Tillverkningsindustri ,7112 Energiprod, vattenförsörj, avfallshant330,327 Byggverksamhet1 1088,9143 Handel och kommunikation ,394 Finansiell verksamhet6805,439 Utbildning och forskning ,3120 Vård och omsorg ,6138 Personliga och kulturella tjänster6004,866 Offentlig förvaltning5124,168 Ej specificerat2091,7136 Totalt ,0100 Källa: SCB, AMPAK 2006, dagbefolkning

11 Här finns de världsberömda inredningsföretagen Kasthall Almedahls Kinnasand Ludvig Svensson Svenska Tyger Marks Pelle Vävare Horreds möbler Albin i Hyssna Men här finns även företag som Sätila of Sweden ett företag som är väl känt bland friluftsfolk

12 In- och utpendling Göteborgsområdet Varberg Kungsbacka Borås Svenljunga Antal inpendlare Antal utpendlare Netto Källa: SCB, AMPAK

13 Mandatfördelning i kommunfullmäktige - efter valet Centern … …………… Folkpartiet … ……… Kristdemokraterna.…………….. Markbygdspartiet …………. Miljöpartiet ……… Moderaterna ………….. Socialdemokraterna.…………… Vänsterpartiet ………… mandat

14 Framåt kommun kräver effektiv organisation Fortsättning på nästa sida

15 Framåt kommun kräver effektiv organisation * Samrehabnämnden består av politiker från Mark och Svenljungs kommuner. Två av nämndens ledamöter kommer från Marks kommun. Organisatoriskt sett tillhör verksamheten Marks kommun.

16 Kommunens budget omsluter cirka 1,7 miljarder kronor Skatteinkomster 60 % Generellt statsbidrag och skatteutjämning 19 % Övriga intäkter 21 % (avgifter, hyror, statsbidrag med mera)

17 Kommunens budget omsluter cirka 1,7 miljarder kronor Personalkostnader 66 % Övriga kostnader 34 %

18 Detta fick kommuninvånarna för sina skattepengar Individ- och familjeomsorg; 65 mkr; 5% Förskola och skolbarnsomsorg; 160 mkr; 11% Överskott; 36 mkr; 3% Övrigt; 86 mkr; 6% Grundskola och särskola; 310 mkr; 22% Omsorg om personer med funktionsnedsättning; 99 mkr; 7% Äldreomsorg; 377 mkr; 25% Miljö, gator och parker, räddningstjänst mm; 67 mkr; 5% Kultur- och fritidsverksamhet; 68 mkr; 5% Gymnasieskola, komvux och kulturskola; 160 mkr; 11%

19 Så här fördelar sig kommunens nettokostnader Barn- och ungdomsnämnd 35% Utbildningsnämnd 11% Socialnämnd 37% Övrigt 17%


Ladda ner ppt "2015-01-10. Nära till storstaden 2015-01-10 Mark betyder gränsbygd Här gick en gång gränsen mellan Sverige och Danmark Här stod några av de största slagen."

Liknande presentationer


Google-annonser