Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Instrumentell betingning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Instrumentell betingning"— Presentationens avskrift:

1 Instrumentell betingning

2 Instrumentell betingning
Aktiv inlärning Man lär sig konsekvenserna när man trycker på en knapp eller när man drar i en spak B.F. Skinner – den mest kända forskaren Skinner formade djurs beteende med hjälp av positiv och negativ förstärkning

3 Instrumentell betingning
Även människor lär sig genom att man förstärker önskvärda beteenden och bestraffar icke-önskvärda Förstärkning ska komma så snabbt som möjligt efter handlingen Positiv förstärkning är effektivare i det långa loppet än negativ förstärkning Dock är belöning intressant bara så länge man inte blir van vid det

4 Positiv förstärkning Positiv förstärkning innebär att man lägger till en konkret positiv konsekvens av ett beteende, vilket ökar sannolikheten för att en individ ska uppvisa detta beteende igen. "Gör så här, så får du ..." Exempel: Man ger en godbit åt en hund som har varit "duktig" i någon bemärkelse Man ger en utmärkelse i någon form för ett väl utfört arbete åt en person.

5 Negativ förstärkning Negativ förstärkning innebär att en oönskad, aversiv, påföljd försvinner till följd av ett beteende, vilket ökar sannolikheten för att individen ska uppvisa detta beteende igen. "Gör så här, annars..." Exempel: Barn som frivilligt städar sina rum eftersom de vet att de får stå ut med förälderns tjat annars. En lagkamrat som kommer på lagets alla träningar eftersom han eller hon vet att lagledaren annars kommer att placera denne på bänken.

6 Bestraffning Straff, som innebär att man tillför en obehagskonsekvens av ett befintligt beteende, syftar alltid till att minska sannolikheten för att ett visst beteende ska återupprepas. Om man bestraffar sin hund varje gång den ta kontakt med andra fotgängare kommer den troligen att sluta med detta, men det sker inte frivilligt. Fängelse, böter, kvarsittning

7 Instrumentell betingning
Både bestraffning och belöning funkar som förstärkning om den ges omedelbart


Ladda ner ppt "Instrumentell betingning"

Liknande presentationer


Google-annonser