Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Kurspresentationer 2012-xx-xx

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 Roadmap för 2013-2016 Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer AP: Kurspresentationer Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet Introduktion & Inspel.ppt Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls Dokument från gruppdeltagare

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer AP: Kurspresentationer Deltagare Namn Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h)

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer AP: Kurspresentationer Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP HP svarar alla WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra kurser på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika kurs- webbplatser samt med programpresentationerna ? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av kurspresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerResultat 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra kurser på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika kurs- webbplatser samt med programpresentationerna ? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av kurspresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. Fortsättning följer… Gruppdeltagare: Sara Arildsson, Karim Andersson, Hanna Skoog, Pernilla Carlsson, Douha Mhammad Ali, Åsa Lundgren, Emma Danielsson, Rikard Stymne

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerResultat 15/12 Hur bör vi presentera våra kurser? Måste tänka på målgruppen först och främst. Målgruppen/de som är intresserade: De som studerar vid LU och vill fortsätta De som aldrig har studerat på universitet, direkt efter [gymnasiet] De som läst och vill läsa fristående kurser Hobbyläsare Hur våra kurser bör presenteras utanför lu.se? Enhetlighet, det ska se likadant ut utanför lu.se och i lu.se Viktigt/bra att ha Funktionalitet: Sökfunktion över vilka perioder kurserna går (detta hjälper studenter att fylla och välja ett visst antal poäng) Kurser som man kan göra sen anmälan till när det finns lediga platser. Enhetlighet Via sökfunktionen ska man även kunna söka efter period/termin/månad etc.. (inte endast söka via namn/kurs) Möjlighet att presentera flexibla mejladresser, bättre koppling till LUCAT. Grafisk presentation av kurserna behövs Möjlighet till flera länkar under kurstexten Information om vilket huvudområde kursen tillhör och vilken nivå Samordna namnen bättre. Lubas används som administrativt verktyg- inte bra texter för webben som läggs in Bilder saknas Riktlinjer om vad som ska skrivas i kursinformationen och vad som inte ska skrivas - för alla sorters kurser d.v.s. distanskurser/heltidskurser/ halvtid osv. Lubas kräver för mycket manuellt arbete som skulle kunna automatiseras istället Kurssidorna måste se likadan ut (därför behövs riktlinjerna) samt att de finns på ett ställe. Kursscheman tillgängliga även för nya och blivande studenter …fortsättning Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Sara Arildsson, Karim Andersson, Hanna Skoog, Pernilla Carlsson, Douha Mhammad Ali, Åsa Lundgren, Emma Danielsson, Rikard Stymne

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInför 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra kurser på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika kurs- webbplatser samt med programpresentationerna ? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av kurspresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. Samt följande sida med ”Att tänka på” från 15/12

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInför 16/1 – forts. Hur bör vi presentera våra kurser? Måste tänka på målgruppen först och främst. Målgruppen/de som är intresserade: De som studerar vid LU och vill fortsätta De som aldrig har studerat på universitet, direkt efter [gymnasiet] De som läst och vill läsa fristående kurser Hobbyläsare Hur våra kurser bör presenteras utanför lu.se? Enhetlighet, det ska se likadant ut utanför lu.se och i lu.se Viktigt/bra att ha Funktionalitet: Sökfunktion över vilka perioder kurserna går (detta hjälper studenter att fylla och välja ett visst antal poäng) Kurser som man kan göra sen anmälan till när det finns lediga platser. Enhetlighet Via sökfunktionen ska man även kunna söka efter period/termin/månad etc.. (inte endast söka via namn/kurs) Möjlighet att presentera flexibla mejladresser, bättre koppling till LUCAT. Grafisk presentation av kurserna behövs Möjlighet till flera länkar under kurstexten Information om vilket huvudområde kursen tillhör och vilken nivå Samordna namnen bättre. Lubas används som administrativt verktyg- inte bra texter för webben som läggs in Bilder saknas Riktlinjer om vad som ska skrivas i kursinformationen och vad som inte ska skrivas - för alla sorters kurser d.v.s. distanskurser/heltidskurser/ halvtid osv. Lubas kräver för mycket manuellt arbete som skulle kunna automatiseras istället Kurssidorna måste se likadan ut (därför behövs riktlinjerna) samt att de finns på ett ställe. Kursscheman tillgängliga även för nyblivna studenter Att tänka på – fortsättning…

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInspel A 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra kurser på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika kurs- webbplatser samt med programpresentationerna ? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av kurspresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. Samt följande sida med ”Att tänka på” från 15/12

23 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInspel B – 16/1 Hur bör vi presentera våra kurser? Måste tänka på målgruppen först och främst. Målgruppen/de som är intresserade: De som studerar vid LU och vill fortsätta De som aldrig har studerat på universitet, direkt efter [gymnasiet] De som läst och vill läsa fristående kurser Hobbyläsare Hur våra kurser bör presenteras utanför lu.se? Enhetlighet, det ska se likadant ut utanför lu.se och i lu.se Viktigt/bra att ha Funktionalitet: Sökfunktion över vilka perioder kurserna går (detta hjälper studenter att fylla och välja ett visst antal poäng) Kurser som man kan göra sen anmälan till när det finns lediga platser. Enhetlighet Via sökfunktionen ska man även kunna söka efter period/termin/månad etc.. (inte endast söka via namn/kurs) Möjlighet att presentera flexibla mejladresser, bättre koppling till LUCAT. Grafisk presentation av kurserna behövs Möjlighet till flera länkar under kurstexten Information om vilket huvudområde kursen tillhör och vilken nivå Samordna namnen bättre. Lubas används som administrativt verktyg- inte bra texter för webben som läggs in Bilder saknas Riktlinjer om vad som ska skrivas i kursinformationen och vad som inte ska skrivas - för alla sorters kurser d.v.s. distanskurser/heltidskurser/ halvtid osv. Lubas kräver för mycket manuellt arbete som skulle kunna automatiseras istället Kurssidorna måste se likadan ut (därför behövs riktlinjerna) samt att de finns på ett ställe. Kursscheman tillgängliga även för nyblivna studenter Att tänka på – fortsättning…

24 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerResultat 16/1 Central frågeställning Att tänka påTänkta leverabler  Hur mycket material av det som primärt vänder sig till befintliga studenter kan visas även för presumtiva studenter i rekryteringssyfte; t. ex. litteraturlistor, föreläsningsmate rial, scheman etc? Ingår redan i ”Att tänka på” Tydliggöra för anställda varifrån (vilket system) datat på kurs-presentationssidorna kommer ifrån. Jättebra att visa samlat mot de sökande men svårt för anställda att veta var an ska ändra. Våga släppa upp material (data/länkar)från institutionshåll. Studenterna bör kunna lämna omdömen om kurserna (rating). Möjlig funktionalitet LADOK-koppling Kursplaner Kursutvärderingar Alla kurser eller enbart sökbara (antagning.se)? +Funktionalitet (utöver förra gången): LADOK-koppling Kursplaner Kursutvärderingar Alla kurser eller enbart sökbara (antagning.se)?  Att tänka på

25 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInspel-A v11 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra kurser på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika kurs- webbplatser samt med programpresentationerna ? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av kurspresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. Samt följande sidor med ”Att tänka på” från 15/12 och 16/1

26 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInspel-B v11 Hur bör vi presentera våra kurser? Måste tänka på målgruppen först och främst. Målgruppen/de som är intresserade: De som studerar vid LU och vill fortsätta De som aldrig har studerat på universitet, direkt efter [gymnasiet] De som läst och vill läsa fristående kurser Hobbyläsare Hur våra kurser bör presenteras utanför lu.se? Enhetlighet, det ska se likadant ut utanför lu.se och i lu.se Viktigt/bra att ha Funktionalitet: Sökfunktion över vilka perioder kurserna går (detta hjälper studenter att fylla och välja ett visst antal poäng) Kurser som man kan göra sen anmälan till när det finns lediga platser. Enhetlighet Via sökfunktionen ska man även kunna söka efter period/termin/månad etc.. (inte endast söka via namn/kurs) Möjlighet att presentera flexibla mejladresser, bättre koppling till LUCAT. Grafisk presentation av kurserna behövs Möjlighet till flera länkar under kurstexten Information om vilket huvudområde kursen tillhör och vilken nivå Samordna namnen bättre. Lubas används som administrativt verktyg- inte bra texter för webben som läggs in Bilder saknas Riktlinjer om vad som ska skrivas i kursinformationen och vad som inte ska skrivas - för alla sorters kurser d.v.s. distanskurser/heltidskurser/ halvtid osv. Lubas kräver för mycket manuellt arbete som skulle kunna automatiseras istället Kurssidorna måste se likadan ut (därför behövs riktlinjerna) samt att de finns på ett ställe. Kursscheman tillgängliga även för nyblivna studenter Att tänka på – fortsättning…

27 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Tema: KurspresentationerInspel-C v11 Att tänka på Tydliggöra för anställda varifrån (vilket system) datat på kurs-presentationssidorna kommer ifrån. Jättebra att visa samlat mot de sökande men svårt för anställda att veta var an ska ändra. Våga släppa upp material (data/länkar)från institutionshåll. Studenterna bör kunna lämna omdömen om kurserna (rating). Möjlig funktionalitet LADOK-koppling Kursplaner Kursutvärderingar Alla kurser eller enbart sökbara (antagning.se)?


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kurspresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser