Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT OCH NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING – NPDI Automatisk dataöverföring till kvalitetsregister - var står vi idag och vart är vi på väg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT OCH NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING – NPDI Automatisk dataöverföring till kvalitetsregister - var står vi idag och vart är vi på väg?"— Presentationens avskrift:

1 IT OCH NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING – NPDI Automatisk dataöverföring till kvalitetsregister - var står vi idag och vart är vi på väg?

2 NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. Ge större nytta i uppföljningsarbetet

3 STRATEGIN En metodik och modell som bygger på strukturerad journaldata, kopplat till NI & NF och generiska tjänstekontrakt med multipel nytta. Från stuprörslösningar till en generiska återanvändbar lösning

4 Varför tänker vi som vi gör? Kvalitetsregistren är inte ensamma att orsaka administrativt merarbete. Vården belastas av fler och fler krav på återkoppling av underlag till olika intressenter: Nationella Kvalitetsregister (ca 100 stycken) Socialstyrelsen (14 stycken) Läkemedelsverket, biverkningar NPÖ NOD Pascal, läkemedelsförskrivning SVEUS – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvård Regionala och lokala uppföljningar Remisser och svar av bland annat laboratoriedata Specialistsystem och beslutsstöd … Alla dessa intressenter kan lösa datainsamling mera effektivt än som sker idag!

5 Att inte ställa till med mera besvär… Det merarbete, dubbeldokumentationen, som idag utförs i vården, skall inte flyttas över och i stället bli en börda hos IT- förvaltningarna! Vi kan inte låta varje enskilt kvalitetsregister som vill ha data skapa sina egna lösningar. Registern är över 100 Vi kan inte stödja alla olika vårdgivare i att bygga lokala lösningar. Vårdgivarna är alldeles för många.

6 NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING – NPDI MÅLBILD TILL 2016 UTGÅNG. Minst 60% av register som får stöd av kanslitet, kommer vara kopplade till Nationellt Fackspråk, NF Minst 50% av registern har automatiska flöden med strukturerat data från vårdens system i ett eller flera landsting. Alla landsting, regioner och kommuner ska kunna lämna strukturerat data kopplat till NF via gemensamma tjänste- kontrakt. Minst 50 % av dubbelregistreringen kopplat till kvalitets- registren ska bort.

7 FÖRÄNDRINGEN FRÅN FORMULÄR TILL AUTOMATISERING ”15000 frågor” 100 kvalitetsregister Vårddokumentation Från manuell registrering i webbformulär till datainsamling med datorstöd

8 Vårdens dokumentationsprocess Ett kvalitetsregisters efterfrågade underlag finns spritt i vårdens dokumentationsprocess och i viss mån även utanför. Efterfrågat underlag som inte finns i journal Datainsamling till kvalitetsregister Inskrivning Utskrivning

9 Vårdens dokumentationsprocess Ett kvalitetsregisters efterfrågade underlag som inte kan fångas maskinellt måste registreras manuellt! Efterfrågat underlag som inte finns i journal Datainsamling till kvalitetsregister Inskrivning Utskrivning

10 DATAINSAMLING TILL KVALITETSREGISTER – DILEMMA Vi kan inte vänta med att lösa problemet dubbeldokumentation Vi kan inte lägga ut över 100 registers alla olika formulär eller frågor i alla journaler Vi kan inte bekosta en mängd skilda specifika integrationer mellan register och vårdgivare Vi kan inte vänta på att alla journaler skall vara strukturerade

11 1 2 OK ? 3 QR 4 DATAINSAMLING TILL KVALITETSREGISTER – FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal 1 Vårddokumentation i den kliniska processen

12 1 -1- VÅRDDOKUMENTATIONEN I DEN KLINISKA PROCESSEN Om inte en användare skall behöva skriva in uppgifter manuellt så måste underlagen både finnas och även gå att hämta i journalen Därför behöver vi stödja vårdgivare med arbetet med ökad struktur i journal implementation av grunddatatjänster Att stödja registren Finns underlag för registerfrågan noterad i journal? Går den att identifiera maskinellt och att hämta ut? Om inte: skall uppgifter in i journal eller skall frågan bort ur registret? Skapa och stödja dialog mellan berörda parter om innehåll i vårddokumentationen och i kvalitetsregistren

13 1 -1- VÅRDDOKUMENTATIONEN I DEN KLINISKA PROCESSEN Om en maskin skall kunna ställa de frågor som registret vill ha svar på måste varje fråga formaliseras Därför stödjer vi registren med Mappning till Nationellt Fackspråk och Nationell Informationsstruktur, NF och NI hos Socialstyrelsen Översätta varje fråga till ett formellt uttryck som omfattar sökta uppgifter i avsedd klinisk kontext Allt kod-sätts enligt NR och NI ( ICD10, KVÅ, ATC, SnomedCT …) Resultatet blir en informationsspecifikation och en regelbas

14 1 2 OK ? 3 QR 4 DATAINSAMLING TILL KVALITETSREGISTER – FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal 1 Vårddokumentation i den kliniska processen

15 1 2 UTSÖKNING OCH SAMMANSTÄLLNING AV UNDERLAG FRÅN JOURNAL Vårdgivaren ansvarar för att göra strukturerad journalhistorik tillgänglig för bland andra kvalitetsregister Göra journalhistorik tillgänglig via tjänstelager En lite grupp tjänstekontrakt används, sådana som visar journalhistorik på en lägsta grundnivå, s.k. grunddatatjänster Kvalitetsregistret hämtar från journal och ställer samman underlag enligt sitt behov och krav. Vi använder en gemensam rapportfunktion NKRR, samma för alla register NKRR anropar tjänsterna hos vårdgivaren Detta innebär en bättre ansvarsfördelning! 2

16 1 2 OK ? 3 QR 4 DATAINSAMLING TILL KVALITETSREGISTER – FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal 1 Vårddokumentation i den kliniska processen

17 1 3 ANVÄNDARDIALOG I SAMBAND MED UTLÄMNANDE AV PATIENTUPPGIFTER TILL KVALITETSREGISTER 2 OK ? 3 Idag används i huvudsak webbformulär för att lämna uppgifter till kvalitetsregister. Det är här dubbelregistreringen syns för användaren – Uppgifter som finns i journal upprepas både en och flera gånger i ett och ibland flera register!.. Idag hjälper vi användaren i den mån det går. Finns uppgiften att hämta via tjänstelagret så förifylls webb- formuläret. Detta medger ett successivt arbete. I kommande lösningar blir målet att reducera ifyllnad av registerformulär i det närmaste helt och hållet.

18 1 2 OK ? 3 QR 4 DATAINSAMLING TILL KVALITETSREGISTER – FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal 1 Vårddokumentation i den kliniska processen

19 1 4 ÖVERFÖRING AV PATIENTUPPGIFTER TILL KVALITETSREGISTER 2 OK ? 3 Idag finns det ett antal punkt- till punkt-lösningar som fungerar bra, men är lokalt belastande att förvalta. Typiskt är de s.k. push-logik. Att bygga upp tjänstelager hos vårdgivare förenklar kartan. Här får registren komma och hämta, s.k. pull- logik. Detta blir mera rationellt att förvalta. QR 4

20 1 2 OK ? 3 QR 4 DATAINSAMLING TILL KVALITETSREGISTER – FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal 1 Vårddokumentation i den kliniska processen

21 Användare loggar in i kvalitetsregistret för att registrera patientuppgifter. I stället för ett tomt formulär så har journaldata hämtats och förifyllts in i formuläret. Användaren verifierar, kompletterar och sparar i kvalitetsregistret. SQRTPA Halsregistret SQRTPA Halsregistret NKRR TP SQRTPA xyz… 123… Journal- system Detta beskriver ett upplägg som bygger på gängse formulärbaserad inmatning. Befintliga rutiner har inte rubbas, bara underlättas med hjälp av förifyllnad med data från journal. Kvalitetsregistret hämtar underlag från journalen via tjänsteplattform. Formuläret förifylls med uppgifter. Journaldata görs tillgängligt via gemensamma tjänste-kontrakt. Dessa är begränsade till antal och generiska, de kan används av alla. Detta minskar förvaltnings-bördan avsevärt! Ett tiotal grunddatatjänster: GetCareContact GetObservation GetMeasurement GetActivity GetLaboratoryResults GetMedicationHistory Get… Exempel på tillämpning av strategin, förifyllnad av registerformulär (ÖLL) Exemplet är från pilot i Örebro Läns Landsting med kvalitetsregistret SQRTPA. Kontaktpersoner: ÖLL: Ulrika Landström, eHälsostrateg, 019 602 6080 SQRTPA: Göran Wallin, verk.chef kir.klin, 019 602 1370

22 Regional TP NPDi – datainsamling via gemensamma tjänster NKRR GetFormData Kvalitets- register 1 Kvalitets- register 2 Journal- system TP GetMeasurements GetObservation GetActivity GetCareContacts GetLaboratoryOrderOutcome GetMedicationHistory Get* Regional tjänsteplattform med implementation av grunddatatjänster, Get*-tjänsterna för att läsa journaldata Regional TP Journal- system TP Kvalitets- register n Regional tjänsteplattform

23 Exempel ÖLL 2014 SQRTPS Halsregistret SQRTPS Halsregistret NKRR Ensemble TP QMS IMX Flexlab Cross GetMeasurements GetObservation GetActivity GetCareContacts GetLaboratoryOrderOutcome GetMedicationHistory Get*

24 www.kvalitetsregister.se TACK! Kontakta gärna oss! ake.nilsson@skl.seake.nilsson@skl.se, 0725-25 35 26 staffan.winter@skl.sestaffan.winter@skl.se, 0727-28 3142 britt-marie.horttana@skl.se, 0703-12 6147 britt-marie.horttana@skl.se bjorn.hultgren@skl.sebjorn.hultgren@skl.se, 0707-17 0556


Ladda ner ppt "IT OCH NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING – NPDI Automatisk dataöverföring till kvalitetsregister - var står vi idag och vart är vi på väg?"

Liknande presentationer


Google-annonser