Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi."— Presentationens avskrift:

1 Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

2 Riktvärde Kontrollmaterialets riktvärde bestäms genom att det analyseras ett erforderligt antal gånger vid minst 2 analystillfällen med driftsatt metod. Antal tillfällen och analysantal ska basera sig på metodens imprecision samt anges i metodbeskriv- ningen under punkten "Kvalitetskontroll". Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

3 SD-gränser Tillåtna gränser för internkontrollen sätts som ±2SD med utgångspunkt den SD som erhölls vid validering/verifiering. Gränserna kan också sättas som ett uppskattat värde om underlaget är för litet i avvaktan på att tillräckligt material för beslut erhållits. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

4 men... Vid beslut om gränser för kontrollens värde ska bedömning göras baserat på vilket kvalitetsmål som är kliniskt relevant, detta för att undvika onödiga reanalyseringar p g a för snävt satta gränser för internkontrollerna. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

5 justeringar Riktvärden och justeringar av riktvärden för kontrollmaterial ska dokumenteras. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

6 Kontrollregler Godkänt ± 2 SD 2 st i rad utanför 2SD - åtgärd 1 st utanför 3SD - åtgärd Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

7 Åtgärder Är det rätt kontrollmaterial, rätt batch, rätt förvarat, rätt hanterat. Är det rätt reagens, rätt batch, är det inom hållbarhetstiden, är det rätt hanterat. Finns alla lösningar, hållbarhetstid, underhåll. Har kalibreringsintervallet för metoden överskridits, specifika åtgärder. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

8 reanalys analyseras bakåt för att se var resultaten har en acceptabel avvikelse Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

9 Kontrollfrekvens Akademiska laboratoriet eftersträvar att bygga upp en så enhetlig hantering som möjligt av kontroller för varje metod/ instrument, med hänsyn till alla påverkande faktorer; t ex underhåll, metodens stabilitet, provernas stabilitet, instrumentens interna övervakning. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

10 För att optimera förhållandet mellan kostnad och nytta är det viktigt att bedöma när kontroller ska analyseras. Detta kräver ett kontinuerligt arbete med att utvärdera frekvensen av kontrollanalyser. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

11 Patientprover används i förekommande fall för jämförelser mellan instrument Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi

12 Automatvalidering Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi Kontroller som faller ut stoppar provsvar

13 Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi


Ladda ner ppt "Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi."

Liknande presentationer


Google-annonser