Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-02NGS1 Egenkontroll Haccp. Egenkontroll  En god kontroll av livsmedlen ger en trygg mathållning för dig och dina brukare/kunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-02NGS1 Egenkontroll Haccp. Egenkontroll  En god kontroll av livsmedlen ger en trygg mathållning för dig och dina brukare/kunder."— Presentationens avskrift:

1 2014-09-02NGS1 Egenkontroll Haccp

2 Egenkontroll  En god kontroll av livsmedlen ger en trygg mathållning för dig och dina brukare/kunder

3 NGS3 2014-09-02 Registrering  Alla kök eller serveringar där man tillagar eller serverar färdig eller halvfärdig mat skall vara registrerade hos miljökontoret 2014-09-02NGS vård livsmedelshygien3

4 NGS4 2014-09-02 Egenkontroll  Alla kök och serveringslokaler måste ha ett egenkontrollprogram. 2014-09-02NGS vård livsmedelshygien4

5 NGS5 2014-09-02 HACCP grupp  Bilda en HACCP grupp  Lista Riskerna och Farorna  Bestäm kritiska kontrollpunkter ccp  Bestäm värden  Planera dokumentationen  Dokumentera

6 NGS6 2014-09-02 Spårbarhet  Vet du varifrån maten kom till ditt kök?  Vet du var köttfärsen är som du köpte och tillagade i förrgår?  Alla som lagar mat till andra måste kunna spåra livsmedlet vid fara. 2014-09-02NGS vård livsmedelshygien6

7 NGS7 2014-09-02 NGS vård livsmedelshygien7 Haccp – sju principer  1.Faroananalys  2.Identifiering av kritiska styrpunkter, CCP  3.Fastställande av kritiska gränser i CCP  4.Fastställande av övervaknigs rutiner i CCP  5.Fastställande av korrigerande åtgärder  6.Fastställande av verifieringsrutiner  7.Fastställande av dokumentationsrutiner

8 NGS8 2014-09-02 NGS vård livsmedelshygien8 HACCP kvalitetssäkra 1. Identifiera faror 2. Utpeka kontroll punkter 3. Sätt gränser för kontroll punkterna 4. Mät utfallet i kontrollpunkterna 5. Vidta åtgärder vid problem 6. För protokoll över resultaten 7. Verifiera att systemet fungerar

9 NGS9 2014-09-02 NGS vård livsmedelshygien9 Faroanalys Lista alla specifika faror som  Kan finnas i råvarorna  Kan tillföras från omgivningen  Kan härledas till processerna  Kan tillkomman under lagring/distribution  Kan orsakas av slutanvändarna

10 NGS10 2014-09-02 NGS vård livsmedelshygien10 Faroanalys- Hazard Analysis  Fara: en faktor som biologisk, kemiskt eller av fysikalisk natur med potential att orsaka skada  Risk: en funktion av sannolikhet för förekomst av specifik fara och grad av skada denna fara kan orsaka

11 NGS11 2014-09-02 HACCP grupp  Bilda en HACCP grupp  Lista Riskerna och Farorna  Bestäm kritiska kontrollpunkter ccp  Bestäm värden  Planera dokumentationen  Dokumentera

12 NGS12 2014-09-02 Flödes schema  Följ en maträtt från start till mål!

13 NGS13 2014-09-02 Recept - innehåll  Dokumentera alla recept och korrigera då de ändras.

14 14 Ingredienser skall deklareras  Alla ingredienser som han använts i livsmedlet skall deklareras i fallande ordning. Det som det finns mest av först och tillsist det som det finns väldigt litet av.

15 NGS15 2014-09-02 Allergi - intolerans  Kontrollera så att innehållet ALLTID stämmer överens med deklarationen  Tillaga allergikost i särskilda utrymmen eller inte alls!

16 NGS16 2014-09-02 Skadedjur  En plan för hur man går tillväga ifall det kommer in skaldedjur i lokalerna

17 NGS17 2014-09-02 Vatten och is  Rutiner för vatten och is hantering

18 NGS18 2014-09-02 Förpackningsmaterial  Allt material som kommer i kontakt med livsmedel skall vara godkänt för livsmedelshantering.

19 NGS19 2014-09-02 Rengöring - städschema  Du skall ha ett välfungerande schema för städning av lokalerna.  Där skall även allt kem som används finnas dokumenterat och innehållet skall vara dokumenterat.

20 NGS20 2014-09-02 Personlig hygien  En plan för hur alla sköter sin egen hygien!!

21 NGS21 2014-09-02 Åtgärdsprogram  Rutin för hur och vem som gör vad vid olika händelser som kan äventyra livsmedlet.  Vart man ringer om någon blir sjuk och vem som gör det.  Vem tar man kontakt med och frysen går sönder eller avloppet inte fungerar etc.

22 NGS22 2014-09-02 Dokumentation  Hur? Vem? Arkivering?

23 NGS23 2014-09-02 Egenkontroll i korthet 1. Utbildning 2. Personlig hygien 3. Vatten 4. Rengöring 5. Skadedjur 6. Lokaler, utrustning och underhåll 7. Temperaturer 8. Mottagning av varor 9. Spårbarhet

24 Dagens uppgift  Gör ett egenkontroll program till en måltidsverksamhet!  Bestäm först verksamheten, menyn, öppettider, antal anställda ungefär antal portioner.  Gör en skiss/ritning av lokalen  Osv. lämna in egenkontrollprogrammet nästa lektion.  Lycka till! NGS24 2014-09-02


Ladda ner ppt "2014-09-02NGS1 Egenkontroll Haccp. Egenkontroll  En god kontroll av livsmedlen ger en trygg mathållning för dig och dina brukare/kunder."

Liknande presentationer


Google-annonser