Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idén -nära dialog i en liten kommun Uppdraget Kulturstrategi och Kulturplan för Bengtsfors kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idén -nära dialog i en liten kommun Uppdraget Kulturstrategi och Kulturplan för Bengtsfors kommun."— Presentationens avskrift:

1

2 Idén -nära dialog i en liten kommun

3 Uppdraget Kulturstrategi och Kulturplan för Bengtsfors kommun

4 Samarbetsavtal Parter Avtalsperiod Beskrivning Förutsättningar för samarbetet Uppdraget från Kommunstyrelsen Kultur i Västs och Västarvets insats Bengtsfors kommun insats

5

6 Kultur i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.

7 Kulturarbetet inom barn-och ungaområdet ska stärkas.

8 Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och Mötesplats Steneby.

9 Dessa kulturarenor blir nav för kommunens övriga Mötesplatser och för kommunens kulturliv.

10 Former för intern och extern samverkan ska utvecklas.

11 Kommunens historia ska synliggöras och användas som en resurs i form av byggnader, miljöer, traditioner och berättelser för att skapa attraktivitet, identitet och en god livsmiljö.

12

13 Under de nu aktuella avtalsperioden tar själva kulturplanearbetet vid med en färdig kulturplan, inklusive en biblioteksplan och en barn- och unga- kulturplan som förväntat resultat.

14 Till vilka platser i kommunen tar du med dina gäster?

15 Vilka platser i kommunen tar du omvägar runt, för att slippa visa upp?

16 Vad tycker du är unikt och bra här?

17 Hur skulle du beskriva kommunens historia?

18 Ge förslag på evenemang eller initiativ som du tror skulle öka kommunens attraktionskraft.

19 Bengtsfors 2020

20

21 Bengtsfors årets kulturkommun 2019! Ser kulturen som en utvecklingsfaktor Ett medvetet arbete med barn och unga Ser till att kulturen är tillgänglig för alla Kombinerar det lokal med det urbana Bygger sin kulturverksamhet på samverkan Ser kulturen som en gemensam angelägenhet

22 Vad var det vi gjorde för att det blev så bra?

23 På vilket sätt medverkade ditt verksamhetsområde till resultatet?

24 Bengtsforsplan Dalsland Fyrbodal Västra Götalandsregionen Nationella mål

25 Inte märkvärdigt men jäkligt svårt

26 Kort och koncis men innehållsrik

27 Egna idéer men tillåtet att stjäla andras

28 Bengtsforsplan Demokratisk process med många åsikter men prioritering av några få.

29


Ladda ner ppt "Idén -nära dialog i en liten kommun Uppdraget Kulturstrategi och Kulturplan för Bengtsfors kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser