Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

2 Socialdepartementet Increased life expectancy Percentage change in number of people per age group 2010–2050. Source: Statistics Sweden 2010

3 Socialdepartementet Health care cost per year of age (SEK), 2004 Primary care Outpatient visits Inpatient care

4 Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

5 Socialdepartementet Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

6 Socialdepartementet Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

7 Socialdepartementet Mål för äldresatsningen Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

8 Socialdepartementet Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012 Grundläggande krav God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Patient- och brukarperspektiv Öppna jämförelser för äldre

9 Socialdepartementet Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012 Grundläggande krav Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Prestations-/resultatersättning Patient- och brukarperspektiv Öppna jämförelser för äldre

10 Socialdepartementet Grundläggande krav Struktur för ledning och styrning i samverkan Handlingsplan för förbättringar Ledningssystem för kvalitet

11 Socialdepartementet Prestations/resultatersättning God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

12 Socialdepartementet

13

14

15 Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser