Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk Proeff Utbildning 2014 Skåne Thomas Björkman Programansvarig, PFE ”Från 2005 till 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk Proeff Utbildning 2014 Skåne Thomas Björkman Programansvarig, PFE ”Från 2005 till 2009."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk Proeff Utbildning 2014 Skåne Thomas Björkman Programansvarig, PFE ”Från 2005 till 2009 har vi minskat vår specifika elförbrukning med 22 % Jerry Larsson, SCA Timber:

2 Hinder och drivkrafter för företagens energiarbete Lagar, direktivHöga kostnader/Risk Investeringskriterier Kostnadsbesparingar MarknadskravOrganisatoriska hinder Image Resursbrist Eldsjäl Outvecklad teknik Koncernkrav Krav saknas i målbild Ledningens engagemang Otillräcklig kunskap Var finns möjligheterna att stimulera? Var är de mest kostnadseffektiva? Hinder Drivkrafter

3 Hur få företagen upp i trappan? Företag med begränsad kännedom om energianvändningen Företag med kunskap om energianvändningen Företag med strukturerat arbetssätt kring energi ENERGIFRÅGAN EJ PRIORITERAD AV LEDNINGEN ENERGIFRÅGAN PRIORITERAD AV LEDNINGEN Uppmärksamhet Kunskap Önskad attityd Önskat beteende Vidmakthållet beteende Information Begränsad kännedom om energianvändningen Kunskap om energianvändningen (t.ex. kartlagt) Strukturerat arbetssätt / ledningssystem ENERGIFRÅGAN EJ PRIORITERAD AV LEDNINGEN ENERGIFRÅGAN PRIORITERAD AV LEDNINGEN I Affärsplanen Integrerat i verksamheten Innovativa Företag - leverantörer - in-house - kunder Samarbete, PPP…

4 PFE, också ett nätverk (110TWh) Syfte: ökad energieffektivitet i industrin 5-årigt frivilligt program. Skattereduktion 0,5 öre/kWh Motkrav:- energikartläggning - energiledningssystem - eleffektiviserande åtgärder - rutiner för projektering och inköp Energimyndigheten ansvarar för koordinering och tillsyn av programmet

5 Resultat för PFE, period 1 Eleffektivisering 1,45 TWh (5%) >1300 elåtgärder + Rutiner + Andra E-bärare Företagen har investerat > 700 Mkr (el) Frivillig redovisning av övrig effektivisering, restenergier o elgenerering –Egenprod. el: + 1 TWh (Nu 6 av 30 TWh)

6 PFEs Succefaktorer Energifrågan strategiskt på agendan Ökad lönsamhet och sänkt riskaversion Systematik och systemperspektiv: ELS Energiansvariga får status Leverantörer engageras Nätverk Flexibilitet ”Enklaste sättet att effektivisera elförbrukningen är vid nyprojektering” Södra Cell

7

8 Hur når vi tillsammans företagen? Storlek Energiintensitet PFE-programmet Energirådgivare Energikontor Uthållig Kommun Kartläggnings- checkar Nätverk sågverk Tillsynsvägledning Nätverk stål och gruv Nätverk ENIG Nätverk Alu-industri Regionala nätverk Även Nätverken BELOK, BEBO Ekodesign Energitjänster Information

9 Branschfördelning av 150-160 TWh BranschEnergiomsättning Massa- och papper77 Järn- och stål23 Verkstad13,5 Kemi12 Sågverk o Trä10 Icke-metalliska mineral6 Livsmedel6 Metallverk4,5 Gruvind4,5 Gummi o plast1,5 Raffinaderier1,5

10 Företagets slutliga energianvändning Antal företag (>10 anställda) Andel av all den slutliga energianvändningen 0,5 GWh360099,7 % 1 GWh260099,3 % 2 GWh180098,8 % 3 GWh140098 % 5 GWh100097 % 15 GWh50094,8 % Energi i tillverkningsindustrin

11 Ca 40 TWh i Industriell SMF BranscherGWh Trävaru exkl möbler9 673 Massa, papper, grafisk7 748 Verkstadsindustri5 718 Raffinering etc4 103 Jord- och stenvaruindustri2 850 Stål- och metallverk2 485 Livsmedel, drycker, tobak2 008 Kemisk industri1 770 Gummi och plast1 348 Övr tillverkningsindustri1 168 Gruvor, mineralutvinning583 Textil, beklädnad, läder512

12 Situationen på SMF (utanför PFE) Energiledningssystem och systematik saknas Begränsad energikompetens Ingen energieffektiviseringsansvarig Inte tid eller prioritet att arbeta med EE –”Orderstocken är en vecka, så…” –Saknar ibland även motivation!

13 Vad behöver företagen göra? Kartlägga energianvändningen Strukturera energiarbetet –Verksamhetsutveckling Nätverka Hitta åtgärder - Kartläggningscheckar - Energiledningssystem - Energiledningssystem Light - Stöd till nätverk - Goda exempel - Lean Energy - Energitjänster - Information Vi ger stöd genom:

14 Tillsyn är en del av en helhet Lagar: EKL, MB o tidigare PFE Nationella nätverk, ex branschvis Regionala och lokala nätverk Relationen kund-leverantör Energitjänsteföretag, konsulter Teknikutvecklingsprojekt

15 Nätverk ENIG Experter i nätverk Kartläggning och nyckeltal Energiledningssystem light Info, kunskap Länkar Energikartläggning Benchmarking Energiledning Frivilliga avtal, t ex PFE Produkter:Ekodesign o Energimärkning Energitjänster

16 Företagen Energitjänster EPC Uthållig Kommun Länsstyrelser Bransch- föreningar Energikontor Energi- och klimatrådgivare Energi- och klimatrådgivare Energimyndigheten Samverkan mellan aktörer Experter Konsulter

17 Regionalt exempel, Höganäs Pulvermetalltillverkning

18 Exempel på åtgärder, Höganäs


Ladda ner ppt "Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk Proeff Utbildning 2014 Skåne Thomas Björkman Programansvarig, PFE ”Från 2005 till 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser