Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk"— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk
Proeff Utbildning 2014 Skåne Thomas Björkman Programansvarig, PFE Jerry Larsson, SCA Timber: ”Från 2005 till 2009 har vi minskat vår specifika elförbrukning med 22 %

2 Hinder och drivkrafter för företagens energiarbete
Lagar, direktiv Höga kostnader/Risk Kostnadsbesparingar Investeringskriterier Marknadskrav Organisatoriska hinder Image Drivkrafter Hinder Resursbrist Eldsjäl Outvecklad teknik Koncernkrav Krav saknas i målbild Ledningens engagemang Otillräcklig kunskap Var finns möjligheterna att stimulera? Var är de mest kostnadseffektiva?

3 Hur få företagen upp i trappan?
Uppmärksamhet Kunskap Önskad attityd Önskat beteende Vidmakthållet beteende Innovativa Företag - leverantörer - in-house - kunder Samarbete, PPP… I Affärsplanen Integrerat i verksamheten Strukturerat arbetssätt / ledningssystem Kunskap om energianvändningen (t.ex. kartlagt) Information Begränsad kännedom om energianvändningen ENERGIFRÅGAN EJ PRIORITERAD AV LEDNINGEN ENERGIFRÅGAN PRIORITERAD AV LEDNINGEN Företag med strukturerat arbetssätt kring energi Företag med begränsad kännedom om energianvändningen Företag med kunskap om energianvändningen ENERGIFRÅGAN EJ PRIORITERAD AV LEDNINGEN ENERGIFRÅGAN PRIORITERAD AV LEDNINGEN

4 PFE, också ett nätverk (110TWh)
Syfte: ökad energieffektivitet i industrin 5-årigt frivilligt program. Skattereduktion 0,5 öre/kWh Motkrav: - energikartläggning - energiledningssystem - eleffektiviserande åtgärder - rutiner för projektering och inköp Energimyndigheten ansvarar för koordinering och tillsyn av programmet

5 Resultat för PFE, period 1
Eleffektivisering 1,45 TWh (5%) >1300 elåtgärder + Rutiner + Andra E-bärare Företagen har investerat > 700 Mkr (el) Frivillig redovisning av övrig effektivisering, restenergier o elgenerering Egenprod. el: + 1 TWh (Nu 6 av 30 TWh)

6 PFEs Succefaktorer Energifrågan strategiskt på agendan
”Enklaste sättet att effektivisera elförbrukningen är vid nyprojektering” Södra Cell PFEs Succefaktorer Energifrågan strategiskt på agendan Ökad lönsamhet och sänkt riskaversion Systematik och systemperspektiv: ELS Energiansvariga får status Leverantörer engageras Nätverk Flexibilitet

7

8 Hur når vi tillsammans företagen?
Energiintensitet PFE-programmet Nätverk sågverk Nätverk stål och gruv Nätverk Alu-industri Nätverk ENIG Kartläggnings- checkar Regionala nätverk Storlek Energirådgivare Energikontor Uthållig Kommun Tillsynsvägledning Även Nätverken BELOK, BEBO Ekodesign Energitjänster Information

9 Branschfördelning av 150-160 TWh
Energiomsättning Massa- och papper 77 Järn- och stål 23 Verkstad 13,5 Kemi 12 Sågverk o Trä 10 Icke-metalliska mineral 6 Livsmedel Metallverk 4,5 Gruvind Gummi o plast 1,5 Raffinaderier

10 Energi i tillverkningsindustrin
Företagets slutliga energianvändning Antal företag (>10 anställda) Andel av all den slutliga energianvändningen 0,5 GWh 3600 99,7 % 1 GWh 2600 99,3 % 2 GWh 1800 98,8 % 3 GWh 1400 98 % 5 GWh 1000 97 % 15 GWh 500 94,8 %

11 Ca 40 TWh i Industriell SMF
Branscher GWh Trävaru exkl möbler 9 673 Massa, papper, grafisk 7 748 Verkstadsindustri 5 718 Raffinering etc 4 103 Jord- och stenvaruindustri 2 850 Stål- och metallverk 2 485 Livsmedel, drycker, tobak 2 008 Kemisk industri 1 770 Gummi och plast 1 348 Övr tillverkningsindustri 1 168 Gruvor, mineralutvinning 583 Textil, beklädnad, läder 512

12 Situationen på SMF (utanför PFE)
Energiledningssystem och systematik saknas Begränsad energikompetens Ingen energieffektiviseringsansvarig Inte tid eller prioritet att arbeta med EE ”Orderstocken är en vecka, så…” Saknar ibland även motivation!

13 Vad behöver företagen göra?
Kartlägga energianvändningen Strukturera energiarbetet Verksamhetsutveckling Nätverka Hitta åtgärder Vi ger stöd genom: - Kartläggningscheckar - Energiledningssystem - Energiledningssystem Light - Stöd till nätverk - Goda exempel - Lean Energy - Energitjänster - Information

14 Tillsyn är en del av en helhet
Lagar: EKL, MB o tidigare PFE Nationella nätverk, ex branschvis Regionala och lokala nätverk Relationen kund-leverantör Energitjänsteföretag, konsulter Teknikutvecklingsprojekt

15 Kartläggning och nyckeltal Energiledningssystem light Info, kunskap
Nätverk ENIG Experter i nätverk Kartläggning och nyckeltal Energiledningssystem light Info, kunskap Länkar Energikartläggning Benchmarking Energiledning Frivilliga avtal, t ex PFE Produkter:Ekodesign o Energimärkning Energitjänster

16 Samverkan mellan aktörer
Energimyndigheten Energikontor Företagen Uthållig Kommun Energi- och klimatrådgivare Länsstyrelser Energitjänster EPC Experter Konsulter Bransch- föreningar

17 Regionalt exempel, Höganäs
Pulvermetalltillverkning

18 Exempel på åtgärder, Höganäs


Ladda ner ppt "Energieffektivisering i tillverkningsindustrin - PFE och Nätverk"

Liknande presentationer


Google-annonser