Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av våra verksamheter.. Kärnhuset  Resurscentrum –råd, stöd, service –barn 1-20 år  I daglig verksamhet –rådgivning, konsultation, utredning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av våra verksamheter.. Kärnhuset  Resurscentrum –råd, stöd, service –barn 1-20 år  I daglig verksamhet –rådgivning, konsultation, utredning,"— Presentationens avskrift:

1 En presentation av våra verksamheter.

2 Kärnhuset  Resurscentrum –råd, stöd, service –barn 1-20 år  I daglig verksamhet –rådgivning, konsultation, utredning, handledning och service  Nätverk –andra kommuner, statliga myndigheter, Landstinget och Högskolan i Halmstad.

3 Kärnhuset Råd, stöd, service, undervisning Egna elever/barn Trolldungen Västra skolan Inga elever/barn Andras elever/barn Naturskolan Sjukhusskolan Datastudion KLC/ Teknisk service Datastudion KLC/ Teknisk service

4 Andras elever/barn  BUP –undervisning –länsövergripande verksamhet –barnpsykiatriska kliniken  Sjukhusskolan –på länssjukhuset och är länsövergripande –barn och ungdomar inlagda på sjukhuset

5 Egna elever/barn  Trolldungens skola (7-11 år)  Västra skolan (12-16 år) –elever som har svårigheter med koncentration impulskontroll aktivitetsnivå sociala relationer

6 Egne elever/barn  Förberedelseklass –elever som nyligen anlänt till Sverige kunskaper i det svenska språket, förståelse för det svenska samhället och andra kulturer beredskap för övergången till hemskola.

7 Datastudion  Fortbildning –Office-programmen ‒ hemsidor ‒ bildhantering ‒ pedagogiska program  Pedagogisk-teknisk support ‒ förskolor ‒ skolor hantera bilder scanna pedagogiska program

8 Läromedelscentralen & Teknisk service  Inköp av läromedel ‒ samordning  Utlåning ‒ film ‒ böcker  Inspelning ‒ UR-program  Teknisk service ‒ tekniks utrustning för undervisning

9 Modersmålsundervisning  Undervisning i annat modersmål än svenska –24 olika språk  Studiehandledning på modersmålet

10 Naturskolan  Lära in ute – ett arbetssätt  Uppleva naturen  Ha roligt ute  Miljöarbete –Kretsloppstänkande –Framtidstro

11 Hörselpedagoger  Elever med konstaterad hörselnedsättning –likvärdig undervisning –kunskap om problemen information stödjande samtal stödundervisning individuell träning ‒ hörselteknisk utrustning ‒ TSS (tecken som stöd)

12 Logopeder och talpedagog  Underlätta kommunikativ förmåga  Förebygga läs- och skrivsvårigheter  Fortbilda, handleda och behandla uttalssvårigheter språkstörning svag språklig medvetenhet stamning heshet tvåspråksproblematik nasalt tal

13 Psykologer  Kontaktas vid funderingar om –Bemötande –Föräldrakontakter –Barns lärande –Sätt att agera i förskole- eller skolmiljön  Fortbildning  Elevhälsan

14 Specialundervisning i idrott  specialstöd för elever som inte kan delta i ordinarie idrottsundervisning

15  Handledning och stöd  Fortbildning –ICDP  Föreläser –Autism –Aspergers syndrom –ADHD m.m Handledande pedagoger

16 Skolhälsovård  Skolläkare  Skolsköterskor  Vaccineringar  Förebyggande och hälsofrämjande  Elevvård

17 ÖVRIGT  Val av skola  Barn placerade utanför HSTD kommun  Samordningsansvar särskola och barn med funktionshinder.  Olovlig frånvaro  Skolverksanmälningar  Juridiska skolfrågor  Samverkan Komtek och kulturskolan  Står direkt under FC  100 medarbetare


Ladda ner ppt "En presentation av våra verksamheter.. Kärnhuset  Resurscentrum –råd, stöd, service –barn 1-20 år  I daglig verksamhet –rådgivning, konsultation, utredning,"

Liknande presentationer


Google-annonser