Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jimmy Estenberg Trådlösa datornätverk Strålning och riskkommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jimmy Estenberg Trådlösa datornätverk Strålning och riskkommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Jimmy Estenberg Trådlösa datornätverk Strålning och riskkommunikation

2 Riskbedömning Vetenskapligt stöd Riskhantering Gränser/Policy Riskuppfattning Oro

3

4 Riskuppfattning Riskbedömning Vetenskapligt stöd Riskhantering Gränser/Policy Riskuppfattning Oro

5 ARPANSA/WHO Meeting, Geneva | 24 September 2013 Radiation Risk Communication P ublic H ealth Radon UV EMF X-rays P ublic C oncern Radon UV EMF X-rays

6 Vad påverkar vår riskuppfattning? Nytt eller upplevs som okänt Skapat av människan (onaturligt) Inte kan uppfattas med våra sinnen Pågående debatt om riskerna Ekonomisk vinning Förtroende för verksamhetsutövaren Ofrivilligt Barn utsätts

7 Allmänhetens oro för elektromagnetiska fält (uppskattning)

8 Riskbedömning Vetenskapligt stöd Riskhantering Gränser/Policy Riskuppfattning Oro

9 Riskbedömning CellstudierDjurstudier Studier på människa Sammanvägda slutsatser utifrån studiernas kvalité, om de har upprepats av oberoende forskargrupper, etc. Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning

10 Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd Består av internationella forskare som är experter inom området EMF och hälsa Sammanfattar nya studier som granskats och publicerats i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter Årlig rapport

11 Europarådets Resolution 1815 Europarådet, som inte ska sammanblandas med Europeiska rådet, är ingen expertinstans för vare sig elektromagnetiska fält eller möjliga hälsorisker med dessa fält. Europarådet ägnar sig i första hand åt demokratifrågor och frågor kring mänskliga rättigheter. Resolution 1815 är ett politiskt ställningstagande. Strålsäkerhetsmyndigheten gör riskbedömningar utifrån vetenskapliga fakta och inte baserat på politiska ställningstaganden. Riskbedömning Vetenskapligt stöd Riskhantering Gränser/Policy Riskuppfattning Oro

12 ”Bina dör av radiovågor från basstationer” Riskbedömning Vetenskapligt stöd Riskhantering Gränser/Policy Riskuppfattning Oro

13

14 Tärnan (Skutehagen)

15 Maneten (Hällsviks bycenter)

16 Skolgården (Hällsviks bycenter)

17

18 Brittiska Public Health England Exponeringsnivån framför datorn är lägre än en hundradel av vad man kan exponeras för vid mobiltelefonsamtal. För den som inte sitter vid en dator utan enbart vistas i en miljö med ett trådlöst datornätverk blir exponeringsnivån ännu lägre. Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att exponeringen i miljöer med trådlösa datornätverk motsvarar exponeringen från basstationer i stadsmiljö, långt under gällande referensvärden.

19 Strålsäkerhetsmyndigheten Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågsexponering från trådlösa datornätverk. Det finns således ingen anledning att av strålskyddsskäl avråda från att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.

20 Andra länders expertmyndigheter I princip alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, med den ryska som enda kända undantaget, gör en liknande bedömning.

21 Världshälsoorganisationen, WHO Faktablad 304 ”Med tanke på de mycket låga exponeringsnivåerna och de forskningsresultat som samlats in hittills finns det inget övertygande vetenskapligt bevis för att svaga RF-signaler från basstationer och trådlösa nät orsakar negativa hälsoeffekter.”

22 Identifierade hälsoproblem Stress av att ständigt vara uppkopplad Skärmljus

23 Riskhantering Riskbedömning Vetenskapligt stöd Riskhantering Gränser/Policy Riskuppfattning Oro

24 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd avser allmänhetens exponering Yrkesmässig exponering regleras av Arbetsmiljöverket SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält

25 Trådlösa datornätverk i skolor Skolor valde bort trådlöst pga strålning Strålsäkerhetsmyndigheten mätte i skolmiljö Diskuterade med PHE om deras utredning Skickade informationsbrev till kommuner och skolor med WHO:s faktablad som referens - Inga förväntade negativa hälsoeffekter - Exponeringen är låg, i nivå med exponering från basstationer i stadsmiljö


Ladda ner ppt "Jimmy Estenberg Trådlösa datornätverk Strålning och riskkommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser