Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall."— Presentationens avskrift:

1 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall

2 Korruption Maktmissbruk Oetiskt beteende Vad är korruption? Korruptionsproblem bör definieras brett

3 Vår definition: Korruption är maktmissbruk där politiker och tjänstemän utnyttjar sin offentliga ställning för att på ett otillbörligt sätt ägna sig åt favorisering, och därmed bryter mot normen om opartiskhet i den offentliga maktutövningen, för att erhålla personlig vinning för sig själv eller närstående.

4 Några exempel…

5 Korruptionens konsekvenser • Minskar tilltron till demokratin • Smörjmedel eller grus i maskineriet? • Hämmar den ekonomiska utvecklingen! • Hur mycket? Om Sveriges problem är hälften av Islands: 0,25% av BNP årligen (9 Gkr i år)

6 Sverige klarar sig bra i internationella index… Transparency Internationals mått

7 …men medborgarna hyser viss skepsis… 20092012 Instämmer helt19 Instämmer till stor del2930 Instämmer delvis4139 Instämmer inte alls1112 Totalt100 Det är vanligt att kommunpolitiker och kommuntjänstemän missbrukar sin makt- och förtroendeställning, och tillskansar sig eller sina närmaste fördelar på kommunens bekostnad… Procent Källa: Survey, Linnéuniversitetet

8 …och Sverige utmärker sig negativt i Norden!

9 Fler exempel… 32 länder ingick… (och bara Chile och Ryssland ”värre” än Sverige…)

10 Korruption tycks vara ett kommunalt problem i Sverige Påstående: I ditt land är korruption ett problem på lokal nivå… Källa: Eurobarometern (2011) Håller med helt + tenderar att hålla med Tenderar att inte hålla med + håller inte alls med Vet ej Sverige66%28%6% Finland43%55%2% Danmark22%74%4%

11 Var det bättre förr? En teori om utvecklingen över tid • Slutet av 1800-talet: – Drastisk reducering av korruption i statlig förvaltning som följd av reformer • Men: lokal korruption in på 1950-talet – Reducerades med utbyggd, professionaliserad förvaltning • 1980-talet och framåt… – Ändrad ”frestelsestruktur” – ökad sannolikhet för korrupta beteenden (Kommunala bolag, upphandlingar, utförsäljningar, New Public Management …)

12 Debatt tycks spela roll

13 utvecklingen över tid (forts.) • Farozonerna har blivit fler • Medborgare tror att korruptionen ökar • Omöjligt att veta med säkerhet!

14 Tänkbara förklaringar • Ändrade relationer privat/offentligt? • För stor offentlig sektor? • För få kvinnor med makt? • För svårt att granska kommunernas verksamhet?

15 Strategier för att motverka svensk korruption? • Debatt • Transparens – har fungerat i andra länder • Granskning – som bör komma utifrån • Men även risker för överdrivna, kostsamma eller förlamande åtgärder

16 Ett förslag: • Främja medborgargranskning genom ökad transparens • Begriplig ekonomiredovisning • Slumpmässig val av X antal kommuner per mandatperiod som ges statligt stöd för att införa s.k. public expenditure tracking och som granskas av staten

17 Öppna data

18 …även försök i Sverige

19 Sammanfattning • Korruptionsproblem bör diskuteras bredare än utifrån mutor och bestickning • Svårt att mäta – men flera varningslampor blinkar för kommunsektorn • Ökade möjligheter till granskning och transparens kan öka förtroendet och både avhjälpa och förebygga problem


Ladda ner ppt "Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall."

Liknande presentationer


Google-annonser