Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppen diskussion angående stöd för PDL Av: Thomas Engdahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppen diskussion angående stöd för PDL Av: Thomas Engdahl."— Presentationens avskrift:

1 Öppen diskussion angående stöd för PDL Av: Thomas Engdahl

2 Primärt syfte med diskussionen: Ta reda på det verkliga intresset för att implementera stöd för patientdatalagen och andra lagar… Jag är moderator i denna diskussion!

3 Innan vi kör igång.. Några konstateranden!

4 Om flera vårdenheter delar information i en Picsara-installation, måste man kunna erbjuda patienten möjligheten att spärra information (för behöriga användare på andra vårdenheter) Ref 4 kap §4-5 Patientdatalagen Datainspektionen 734-2011 En reflektion: Ett flertal av våra gjorda installationer är för enkom en vårdenhet, ex fristående patologilab!

5 Det är lagligt att dela information mellan flera vårdgivare i en och samma Picsara-installation. För att få söka i information skapad av andra vårdgivare måste man implementera stöd för att fånga in patientens samtycke och hantering av spärr Ref Kap 6, §1-5 PatientdatalagenLångt från alla våra kunder har flera vårdgivare i sitt system

6 Om man använder Picsara i ett öppet nätverk måste man implementera kryptering och stark autentisering. För våra svenska kunder betyder detta stöd för SITHS-kort Ref SOSFS 2008:14 2 kap. 5§De flesta landsting definierar själva sitt landstingsnät som öppet! Andra länder använder inte SITHS!

7 Den ursprungliga PDL-lagen gäller sedan 1 Juli 2008. Sedan dess har en del förändring skett. Dessa förändringar gäller sedan 1 Juli 2013.

8 Det finns ett flertal publika rapporter där Datainspektionen och Socialstyelsen påpekat brister hos landstingen och krävt åtgärder. Beslut om åtgärder gäller samtliga landsting, inte enbart det granskade landstinget. Osäker på hur allvarligt myndigheter och ni själva ser på eventuella brister.

9 Vi utförde under förra året en förstudie tillsammans med fyra landsting. Detta ledde fram till en gemensam detaljerad kravspecifikation. Vi tog även fram ett tekniskt lösningsförslag för två kunder. Kraven hos dessa kunder i stort är lika! Förutsättningarna och tekniska lösningen är väldigt olika!

10 Rent tekniskt krävs hos flera kunder minst 5- 6 integrationer JournalsystemPicsara HSA- katalog Spärr- tjänst Samtyckes- tjänst Autentiserings- tjänst

11 Då förutsättningarna är väldigt olika hos olika kunder, finns det förmodligen ingen teknisk lösning som passar alla! Varje implementation blir mer eller mindre unik.

12 För att implementera stöd för PDL krävs ett aktivt engagemang från båda parter. Mawell Anpassa Picsara Ta fram nya moduler för stark autentisering, medarbetaruppdrag spärr och samtycke. Gemensamt Bygga integrationer mot HSA, spärr, samtycke. Utbilda användare Uppgradera Picsara Omstrukturera data I databasen Kunden Implementera HSA, Spärr, samtycke och autentiserings- tjänster. Införa Siths-kort för samtliga personal hos alla anslutna vårdgivare. Implementera organisation för spärr och samtyckes- administration Informera patient om sammahållen journalföring

13 När vi frågat runt om att implementera stöd för PDL har intresset varit svalt. Endast en kund har visat intresse som lett till vidare arbete.

14 Stämmer det att detta inte är högintressant? Varför kommer vi inte igång? Är det möjligen: *Brist på tid *Brist på andra resurser * Osäkerhet vad som krävs för att komma igång? *Kostnader *Andra system är högre prioriterade! Ni väntar på oss/Vi väntar på er!

15


Ladda ner ppt "Öppen diskussion angående stöd för PDL Av: Thomas Engdahl."

Liknande presentationer


Google-annonser