Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Krafttag mot skolk. Utbildningsdepartementet Antal grundskoleelever med upprepad frånvaro under två månader. Antal skolpliktiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Krafttag mot skolk. Utbildningsdepartementet Antal grundskoleelever med upprepad frånvaro under två månader. Antal skolpliktiga."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Krafttag mot skolk

2 Utbildningsdepartementet Antal grundskoleelever med upprepad frånvaro under två månader. Antal skolpliktiga elever med upprepad ströfrånvaro under minst två månader utan giltiga skäl. Fristående och kommunala skolor på grundskolenivå, 2009. Källa: Skolverket.

3 Utbildningsdepartementet Allt fler gymnasieelever skolkar

4 Utbildningsdepartementet 3-4 procent får indraget studiemedel på gymnasiet. Därutöver skolkar många gymnasieelever under enstaka lektioner och dagar. Kraftig ökning av grundskoleskolkare pga bättre inrapportering. Det höga antalet skolkare anses vara stabilt över tid. Sammanfattning

5 Utbildningsdepartementet Skolk - ett riskbeteende Skolkarna är som grupp mer kriminellt belastade än andra elever. Skolkarna är i högre utsträckning konsumenter av narkotika, alkohol och tobak än andra elever. Skolkarna har oftare ofullständiga betyg än andra elever. Källa: ”Skolk - Sund protest eller riskbeteende?”, FoU-rapport 2004:1.

6 Utbildningsdepartementet Regeringens åtgärder Skolk skrivs in i terminsbetygen. Gäller både gymnasiet och grundskolan. Skolk ska rapporteras till hemmet samma dag. Strängare syn på när studiemedel ska dras in utreds. Högre krav på skolans elevhälsa och förebyggande arbete.

7 Utbildningsdepartementet Giltig och ogiltig frånvaro Giltig frånvaro: -sjukdom, -befrielse från vissa inslag i undervisningen, -i förväg anmält och godkänt förhinder, -beviljad ledighet. Övrig frånvaro är ogiltig.

8 Utbildningsdepartementet Tidplan Remiss augusti – november 2010. Regeringsbeslut januari 2011. Skolk i betygen från höstterminen 2011.

9 Utbildningsdepartementet Krafttag mot skolk


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Krafttag mot skolk. Utbildningsdepartementet Antal grundskoleelever med upprepad frånvaro under två månader. Antal skolpliktiga."

Liknande presentationer


Google-annonser