Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne 26 januari 2012 Marcus Horning, Projektchef, SPIS-Elena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne 26 januari 2012 Marcus Horning, Projektchef, SPIS-Elena."— Presentationens avskrift:

1 SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne 26 januari 2012 Marcus Horning, Projektchef, SPIS-Elena

2 =

3 Projekten inom samarbetet

4 Elena ansökan hösten 2010 ELENA-ansökan inskickad till EIB december 2010. Maj 2011 – ansökan accepterad och godkänd av politiska styrgruppen 33 miljoner SEK til May 2014 90 % Elena 10% fördelad mellan parterna Parterna ska ha förbundit sig till en investering 25 gånger bidraget innan projektperioden är slut dvs cirka 650 miljoner SEK

5 Organisation Spårvagnar i Skåne Political steering committee of SPIS Head of chief committe of SPIS WP 1 Project management of SPIS-Elena WP 2 Vehicles WP 3 Financing WP 4 Design WP 5 Main- tenance WP 6 Communication

6 Medarbetare och projektkontor Medarbetare Projektchef Controller Upphandlingsexpert Spårvagnsexpert Projektstrateg Kommunikatör Projektkoordinator 1 Projektkoordinator 2 Projektkoordinator 3

7 Nästa generation kollektivtrafik(resenärer)?

8 Densitet av befolkning i Skåne

9 Stora utvecklingsprocesser i regionen Öresundsbron Bo01 Citytunneln Maxlab IV ESS Brunnshög Hög hastighetståg HH, metro osv Syftar alla till att stärka tillväxten i regionen

10 Ställs höga krav på regionens tillväxtmotorer Förvalta och få maximal utdelning av gjorda och framtida investeringar Knyta samman och skapa en stark region Skapa synergier Strukturbildande kollektivtrafik Attraktiva stads- och livsmiljöer Vara en fortsatt spjutspets för Hållbar utveckling Samarbeta!

11 Lund NE/Brunnshög På sikt 50 000 sysselsatta och boende

12 Kunskapsstråket

13 Lund C Lund C 36 000 passagerare per dag (Malmö C 38 000 passagerare per dag) (Göteborg C 42 000 passagerare per dag)

14 Lundalänken (180 mkr) togs i bruk för busstrafik 2003. Resandet längs länken fördubblades på 5 år. All byggnation genomförd utifrån det långsiktiga målet om spårtrafik

15 Framtidens kollektivtrafik – fler bussar? Lundalänken idag En buss var 3,75 minut i rusningstid Mellan LTH och Sjukhuset 2,3 minuter i rusningstid

16 Förstudie: Spårväg Lund C till ESS Ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

17 Mål med projektet Attraktiv stadsmiljö Attraktiv kollektivtrafik

18 Drygt 5 km dubbelspår och 9 hållplatser Spårvagn avgår var 10:e minut i rusningstid Ingen biltrafik i banan, endast i korsningar Väster om sjukhuset samsas buss och spår- vagn i samma bana, öster därom går endast spårvagnar i banan Föreslagen sträckning

19 Utbyggnad av spårvägsnät till 2030 enl ÖP

20 Stadsmiljö, stadsutveckling Trafik Kostnader Förutsättningar och konsekvenser

21 Länkar samman Lund C/stadskärna och Lund NE/Brunnshög och hela Kunskapsstråket Mindre fastighetsintrång kan bli nödvändigt på enstaka punkter FOJAB arkitekter Stadsmiljö, stadsutveckling

22 Stor höjning av kollektivtrafikens kapacitet och attraktivitet i stråket. Gång- och cykeltrafiken påverkas, men bedöms inte leda till en försämring totalt sett Biltrafiken påverkas i viss mån pga spårvagnens prioritet i korsningar, samt att på Laurentiigatan föreslås endast behörig biltrafik tillåtas Trafiksäkerheten är svårbedömd men med en positiv förändring, viktig fråga att studera vidare. Trafik

23 Kostnad för spåranläggningen har i projektet beräknats till ca 640 mkr Enligt Malmö, Lund och Helsingborg bör 50% av spåranläggningen finansieras av staten. Spårvägen – en del av ett Skånepaket Kostnader för spårvagnar täcks av Skånetrafiken Kostnader för drift och underhåll samt depåanläggning täcks av Skånetrafiken och kommunen gemensamt Kostnader

24 Måluppfyllelse och samlad bedömning Spårväg Lund C – ESS uppfyller väl de uppsatta målen om att skapa en attraktiv stadsmiljö och en attraktiv kollektivtrafik Spårväg Lund C – ESS ger de bästa förutsättningarna för att utveckla Kunskapsstråket och Lund NE/Brunnshög De negativa effekterna/riskerna bedöms vara hanterbara, men måste studeras vidare i fortsatt planering

25 Förstudie Detaljplan Bygghandling Byggtid Trafikering Tidplan

26 Tack


Ladda ner ppt "SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne 26 januari 2012 Marcus Horning, Projektchef, SPIS-Elena."

Liknande presentationer


Google-annonser