Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Britt Åsebol Riksdagsledamot sedan 2010 Bakgrund som lärare, skolledare, lärarutbildare Startat frigymnasium Arbetar i socialförsäkringsutskottet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Britt Åsebol Riksdagsledamot sedan 2010 Bakgrund som lärare, skolledare, lärarutbildare Startat frigymnasium Arbetar i socialförsäkringsutskottet."— Presentationens avskrift:

1

2 Ann-Britt Åsebol Riksdagsledamot sedan 2010 Bakgrund som lärare, skolledare, lärarutbildare Startat frigymnasium Arbetar i socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet

3 Kunskap är målet Framgångsrika skolor Ledarskap Höga förväntningar Tidigt stöd och hjälp Uppföljningar Såväl praktisk som akademisk kunskap är viktigt Bibehålla lust att lära

4 Sveriges utmaningar: Välfärd Försörjningskvot 2014 100 st (20-64 år) försörjer 73 st (0-19 och >65 år) 2030 100 st (20-64 år) försörjer 85 st (0-19 och >65 år) Def: Den totala försörjningsbördan beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre delat med antal personer 20–64 år multiplicerat med 100 (Källa: SCB 2012-05-13 )

5 Skolans utmaning 1 Resultaten Likvärdigheten

6 Vad vill vi göra? Lärarhandledare för svaga skolor Obligatorisk förskoleklass Fler speciallärare Mer undervisningstid – focus på matematik Stöd till läxhjälp

7 Skolans utmaning 2 Kopplingen mellan utbildning och arbete

8 Vad vill vi göra? Praktik på alla gymnasieprogram Förstärkning av lärlingsutbildning Ett fjärde år på tekniskt program Ung Företagsamhet erbjuds alla Förstärkning av studie- och yrkesvägledning

9 Skolans utmaning 3 Behovet av en modern kunskapsskola

10 Vad går att göra? Lärarlyft Öka rektors självständighet IT – uppdrag till Skolverket Möjlighet för elev att läsa på annan ort

11 Skolans utmaning 4 Lärarnas möjligheter att utvecklas

12 Sätt att stärka lärare… Stärka lärares status Kompetensutveckling Lärarhandledare – en karriärmöjlighet Minska lärares administrativa arbete Skickliga lärare ska ha bra betalt Fristående lärarutbildning

13 Skolans utmaning 5 Elevernas trygghet, hälsa och studiero

14 Så ger vi eleverna trygghet Skärpt arbete mot mobbning Stärk elevhälsans arbete med psykisk ohälsa Effektiv samverkan mellan kommunala myndigheter Stärk elevernas rättigheter Mer fysisk aktivitet i skolan

15 Frågor?

16 Kommunala vallöften? Lärarlöner Mer fysisk aktivitet i skolan Självstyrande kommunala skolor Skärpt arbete mot mobbning Elevhälsans arbete med psykisk ohälsa

17 Bättre lärare med högre kunskaper Ny lärarutbildning Lärarlyftet I Lärarlyftet II Vidareutbildning av obehöriga (VAL) Lärarlegitimation Skärpta behörighetskrav (skollag) Lektorer (skollag) Nya karriärsteg för lärare Kvalitetssatsning på VFU i lärarutb Forskarskolor för lärare (flera omg) Tidig uppföljning och tidiga insatser Nya läro- och kursplaner Skriftliga omdömen Läsa-skriva-räkna-satsning Speciallärarutbildning återinförs Rätt till stöd (skollag) Fler nationella prov (flera omg) Ny betygsskala Betyg från åk 6 Trygghet och studiero Tydligare befogenheter (flera omg) Matematik MNT-satsning Mattelyftet Bättre gymnasieskola Lärlingsutbildning Ny gymnasieskola Skärpta behörighetskrav till gymnasieskolan Skärpta behörighetskrav till högskolan Spetsutbildning Kontroll av skolornas kvalitet Ny skolinspektion Hårdare sanktionsmöjligheter (skollag) Övrigt Lika villkor för friskolor (flera omg)


Ladda ner ppt "Ann-Britt Åsebol Riksdagsledamot sedan 2010 Bakgrund som lärare, skolledare, lärarutbildare Startat frigymnasium Arbetar i socialförsäkringsutskottet."

Liknande presentationer


Google-annonser