Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Odlingsavtal med lantbrukare Två- till treåriga vallar med hög andel klöver Ersätter i första hand spannmål Växtkraft tillhandahåller vallfrö och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Odlingsavtal med lantbrukare Två- till treåriga vallar med hög andel klöver Ersätter i första hand spannmål Växtkraft tillhandahåller vallfrö och."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Odlingsavtal med lantbrukare Två- till treåriga vallar med hög andel klöver Ersätter i första hand spannmål Växtkraft tillhandahåller vallfrö och lantbrukaren etablerar vallen Vallen skördas av Svensk Växtkraft Skörd två gånger per år Ekonomiskt ska vallen vara jämförbar med spannmålsgrödor Värdering med utgångspunkt från Hushållningssällskapet bidragskalkyler

3 3 Pris på vallgröda GrödaKvalitetPris, kr/kgViktningTB2Viktat TB2 Höstvetebröd1,220,45-346-156 Höstvetefoder1,200,0524312 kornmalt1,220,20-394-79 kornfoder0,960,05-1544-77 Vårraps2,840,25-288-72 1-372 Vallgröda Kostnad P1317,6226 K[50%]9611,161 071 Vältning190 Insådd50 Kvickrot131 TB Växtföljd-372 Summa1 297 Skördenivåkgts/ha6000 Priskr /kg ts0,22

4 4 Skörd av vall för biogasutvinning

5 5 Inmatning av ensilage

6 6 Det går att kontraktera vall enligt redovisad modell Skördekostnad 0,79 – 0,92 kr/kg ts Skördekedjan klarar i praktiken upp till ca 400 ha Skörd och ensilering fungerar bra Inmatning fungerar – kapacitet upp till ca 35 ton per dag vid normal arbetstid Högt slitage på pump Erfarenheter:

7 7 För kort uppehållstid Möjlighet att öka gasutbytet med förbehandling Utveckling behövs

8 8

9 9 Utbildningsdag – Gaser 1:a halvdagen Egenskaper och risker med Naturgas och Biogas Fysikaliska data Data för ATEX-klassning Antändningsenergi och statisk elekticitet. Brand och explosion Risker relaterade till olika anläggningsdelar och krav på installerad säkerhetsutrustning - Alla anläggningsdelar från rötkammare till dispenser Hur att agera på ett säkert sätt i anläggningen Riskbedömning vid förändringar Säker avställning Manipuleringar (byglingar m.m.) Allmänt om mänskligt felhandlande och säkerhetskultur

10 10 Utbildningsdag – Gaser 2:a halvdagen Lagstiftning inom Säkerhet/Hälsa/Miljöområdet avseende Naturgas och Biogas - Kort genomgång av de olika relevanta föreskrifterna Kort genomgång av nya Maskindirektivet Hur skall vi hantera CE-märkning? Förslag på strategi.


Ladda ner ppt "1. 2 Odlingsavtal med lantbrukare Två- till treåriga vallar med hög andel klöver Ersätter i första hand spannmål Växtkraft tillhandahåller vallfrö och."

Liknande presentationer


Google-annonser