Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K1 Alla marknadsför sig Att skapa intresse och förväntningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K1 Alla marknadsför sig Att skapa intresse och förväntningar"— Presentationens avskrift:

1 K1 Alla marknadsför sig Att skapa intresse och förväntningar
Både företag och jobbsökare! Kapitel 1: s1-4

2 Marknadsföringens roll
Binda samman ägarnas vision, affärsidé och företagskultur med kundernas behov. Vad efterfrågar kunderna? Vilka är behoven? Länka till affärsidé och företagskultur (utbildning).

3 Marknadsföringens historia
Byta varor på torg och marknadsplatser Skyltar utanför butiker Annons i dagspress – 1800-tal. 1900-talet, konsumtionssamhället. Skyltfönster, varuhus, saluhallar. Upplyst reklam från 1920-talet. Idag k-märkta. Produktionsorienterat synsätt tom 1930-talet: bra och billiga produkter i långa serier (inspiration Ford). 1950-talet, marknadsföringsorienterat synsätt med kunden i centrum. Nya försäljningsargument i kreativ annonskampanjer. studera några av bidragen.

4 Marknadsföringens historia
Etik, moral och miljö blir viktigt. Kampen mot miljöförstöringen. Svanenmärket av Nordiska Ministerrådet Bra miljöval av Naturskyddsföreningen Änglamark är Coops varumärke Skona är Icas varumärke. Kravmärkning av varor som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Fairtrademärkning av varor som garanterar levnadsvillkor i tredje världen. se film längst ned.

5 K2 Allt börjar med marknadsplanen
Hur har vi tänkt oss vår framtida marknadsföring på kort och på lång sikt?

6 Tidsperspektiv marknadsplanen
Vi ska tillmötesgå kunderna bättre än våra konkurrenter. Strategisk marknadsplanering 3-5 år – översiktlig. Taktisk marknadsplanering det närmaste året eller åren – konkret.

7 Marknadsplanens 6 delar: 1
Nulägesanalys: Hur ser det ut på företagets marknad just nu? Vilka är våra kunder? Vilka är våra konkurrenter? Har vi de bästa leverantörerna? Hur är våra produkter positionerade på marknaden? Vilka starka och svaga sidor har vårt företag och våra produkter? Samla information, se k3 och analysera, se k4

8 Marknadsplanens 6 delar: 2
Företages affärsidé. Vad säljer vårt företag? Till vem? På vilken marknad? Vilka behov tillgodoser våra produkter? Varför köper kunder av oss istället för konkurrenter? Sammanfatta detta i affärsidén, se kap 5

9 Marknadsplanens 6 delar: 3
Företagets mål med verksamheten. Vad vill vi uppnå? Målen ska vara mätbara, realistiska och förankrade. Kvantitativa mål: försäljningsvolymer och marknadsandelar. Kvalitativa mål: personalpolicy eller miljöpolicy. Långsiktiga mål, strategiska: allmänna mål, utan detaljer. Kortsiktiga mål, operativa: Detaljrika, lättare att mäta. Företagens mål behandlas i K5.

10 Marknadsplanens 6 delar: 4
Strategin för att nå målen. Den uttänkta vägen för att agera över lång tid. Vilken prispolitik vill vi föra? Vilket är vårt produktsortiment? Vilka tjänster ska vi erbjuda? På vilken plats ska vi verka? Direktförsäljning eller via mellanhand? Utformning av reklam? Mer om strategier i K6 - 8

11 Marknadsplanens 6 delar: 5
Handlingsplan – aktivitetsplan – som talar om hur företaget ska nå sina mål på kort sikt. Tydlig och konkret När och hur en ny produkt ska lanseras. Hur lång tid får lanseringen ta? Vad får den kosta? Mer om Handlingsplan i K 10.

12 Marknadsplanens 6 delar: 6
Uppföljning av aktiviteter för att nå målen. Ta bort en svårsåld produkt. Utvärdera reklam, mässor, lanseringar. Vad ska vi göra bättre nästa gång? Lönade sig kampanjen? Nådde vi målet med ökad marknadsandel? Mer om uppföljningar i K10 och K11.

13 Planen blir aldrig färdig!
Plötsligt en ny konkurrent! Marknadschefen säger upp sig! Kunderna är missnöjda med nya produkten! Vi hinner inte leverera allt som beställs.

14 Fördelar med marknadsplanen
Underlag för att kolla läget Koll på om resurser saknas Överblick över företagets verksamhet Uppställning över planerade marknadsaktiviteter. Tydlig ansvarsfördelning Underlag för beslut Beräknade vinster (eller förluster) Uppföljning av kampanjer och aktiviteter.


Ladda ner ppt "K1 Alla marknadsför sig Att skapa intresse och förväntningar"

Liknande presentationer


Google-annonser