Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolesektorn idag och i framtiden. 40 lärosäten är medlemmar (16 universitet och 24 högskolor) Sveriges universitets- och högskoleförbund The Association.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolesektorn idag och i framtiden. 40 lärosäten är medlemmar (16 universitet och 24 högskolor) Sveriges universitets- och högskoleförbund The Association."— Presentationens avskrift:

1 Högskolesektorn idag och i framtiden

2 40 lärosäten är medlemmar (16 universitet och 24 högskolor) Sveriges universitets- och högskoleförbund The Association of Swedish Higher Education En arena för samverkan

3 Det finns totalt 51 utbildningsanordnare för högskoleutbildning i Sverige. Redovisade intäkter för utbildning och forskning är omkring 60 miljarder Av dessa 60 miljarder är lite mindre än hälften utbildning och lite mer än hälften forskning Högskolesektorn

4 Antal personer inom högskolesektorn Studenter minst 400 000 (helårsstudenter ca 300 000) Doktorander ca 20 000 Annan personal 70 000 En halv miljon människor är verksamma inom högskolesektorn

5

6 Utmaningar och drivkrafter Expansion av sektorn – ökad tilltro till kunskapssamhället och kunskapsbaserad tillväxt– fokus på resultat och effekter Ökad global konkurrens - om pengar, studenter, forskare/lärare Nya styrformer

7 Ur HSV:s årsrapport Utbildningsutbudet Utbildningsområden och typ av utbildning

8 Nya trender MOOC – Massive Open Online Courses Det flippade/omvända klassrummet vända på traditionella begrepp By A. J. JACOBS Published: April 20, 2013 Utbildningsform - lärandemiljö

9 Satsning på forskning

10 Resultat och effekter Patent Examina utbildade och bildade medborgare Publikationer tillväxt

11 Utmaningar och drivkrafter Expansion av sektorn – ökad tilltro till kunskapssamhället och kunskapsbaserad tillväxt – fokus på resultat och effekter Ökad global konkurrens - om pengar, studenter, forskare/lärare Nya styrformer

12 Internationalisering – införande av studieavgifter

13 Rankning

14 Utmaningar och drivkrafter Expansion av sektorn – ökad tilltro till kunskapssamhället och kunskapsbaserad tillväxt – fokus på resultat och effekter Ökad global konkurrens - om pengar, studenter, forskare/lärare Nya styrformer

15 Avreglering – ökad autonomi - ökad frihet avseende organisation - ökad frihet avseende anställningsformer Ökad kontroll – mål och resultatstyrning - ökade krav på produktivitet/effektivitet - resursfördelning baserat på kvalitet - krav på tillgängliggörande Nya styrformer

16 Granskning av effektivitet Universitetskanslersämbetet ska ansvara för att granska hur effektivt verksamheten vid universitet och högskolor bedrivs.

17 Regeringens bedömning: lämna förslag till ett resursfördelningssystem som gör det möjligt att fördela anslag till universitet och högskolor innefattande kollegial bedömning av universitets och högskolors kvalitet och prestation i forskning, inkluderande såväl vetenskapliga bedömningar som bedömning av dess relevans och nytta för samhället.

18 Den svenska databasen SwePub bör byggas ut …bör den svenska databasen SwePub byggas ut för att kunna lagra alla publikationer från universitet och högskolor. Data från SwePub möjliggör att även publikationer inom humaniora och samhällsvetenskap på sikt kan mätas inför resursfördelningen.

19 Välfärdsstaten under ekonomisk press Globaliserad ekonomi Universiteten som instrument för tillväxt Universitetens unika roll som ”kunskaps- producent” utmanas Ökade krav på anpassning utmanar akademiska kärnvärden Traditionella styrformer utmanas Tilltagande konkurrens Användbarhet Nyttiggörande Vidgad finansieringsbas Kommersialisering Universitet och högskolor är under starkt förändringstryck Analys och utvärdering 2013-01-24 Fusionering Anställningsbarhet Varumärke Profilering Ranking Kundorientering Management Studieavgifter Resultatorientering Målstyrning Digitala medier MOOC Open Access Internationalisering Källa: Göteborgs universitet

20 Välfärdsstaten under ekonomisk press Globaliserad ekonomi Universiteten som instrument för tillväxt Universitetens unika roll som ”kunskaps- producent” utmanas Ökade krav på anpassning utmanar akademiska kärnvärden Traditionella styrformer utmanas Tilltagande konkurrens Användbarhet Nyttiggörande Vidgad finansieringsbas Kommersialisering Universitet och högskolor är under starkt förändringstryck Analys och utvärdering 2013-01-24 Fusionering Anställningsbarhet Varumärke Profilering Ranking Kundorientering Management Studieavgifter Resultatorientering Målstyrning Digitala medier MOOC Open Access Internationalisering Källa: Göteborgs universitet

21 KB: Open access är på väg att bli normen när man vill sprida vetenskaplig information på nätet. Resultaten av offentligt finansierad forskning ska också vara tillgängliga för alla. Detta krav ställs både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter. Open Access – öppen tillgänglighet

22 Manifest 2013 Framtiden börjar nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030

23 SUHF:s direktiv november 2011 – gruppen formeras Förbundsförsamlingen våren 2012 – första utgångspunkter presenteras Förbundsförsamlingen hösten 2012 – skiss för manifestetet presenteras/diskuteras Rektorsmöte jan 2013 – text presenteras/diskuteras Förbundsförsamlingen mars 2013 – beslut Processen...

24 SUHF:s Framtidsgrupp Anders Söderholm, Miun (ordf) Stefan Bengtsson, MaH Camilla Georgsson, SFS Marianne Granfelt, SUHF Bo-Erik Gyberg, SDH Karin Röding, MdH Eva Åkesson, UU Lars Alberius SUHF (sekr)

25 Processen... Seminarium med intressenter, företrädare för sektorn och experter Intervjustudie rektorer och studenter Bred materialinsamling Studiebesök Bryssel/Europa …möten, möten, möten … Debattbok, ledarskapsseminarium DoCH, Almedalen x 2

26 Framtiden börjar nu! Profil – en nödvändig styrka Dialog – modet att utmana Kompetens – akademisk frihet och ansvar Hur klarar samhället framtidens utmaningar?

27 Framtiden börjar nu! Framtidens samhälle behöver en mångfald kompetenta, fria och oberoende universitet och högskolor!

28 SUHF bör ta ansvar för en serie av aktiviteter i syfte att skapa opinion och debatt kring angelägna frågor för sektorn. Framtiden börjar nu Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030

29 Möjliga aktiviteter: Sammanhållet postgymnasialt utbildningssystem Seminarier kring breddad rekrytering, internationell rekrytering, public good etc Svenskt förhållningssätt till internationalisering Samverkan kring ”småämnen” med mera Hur klarar samhället framtidens utmaningar?

30 Kompetens – det akademiska ansvaret möjliga aktiviteter: Förädling av kvalitetssystem Sektorsinspel till kommande FoI-proposition Fortsatt utveckling av SUHF:s ledarskapsprogram med mera

31 möjliga aktiviteter: Dialogseminarier med offentliga och privata arbetsgivarorganisationer Gemensamma seminarier/utredningar med Vinnova & forskningsfinansiärer kring innovationsfrågor Framtagning av analyser för ”matchningsfrågor ” med mera Dialog – modet att utmana

32 Möjliga aktiviteter: Seminarier/konferenser kring styrning med utarbetade förslag Bearbetning/presentation av UoH strategi-dokument för att visa på mångfald och profilering inom sektorn med mera Profil – en nödvändig styrka

33 TACK www.suhf.se


Ladda ner ppt "Högskolesektorn idag och i framtiden. 40 lärosäten är medlemmar (16 universitet och 24 högskolor) Sveriges universitets- och högskoleförbund The Association."

Liknande presentationer


Google-annonser