Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Normal? Jämfört med andra barn Jämfört med familj Längd mot vikt Tillväxthastighet Deviation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Normal? Jämfört med andra barn Jämfört med familj Längd mot vikt Tillväxthastighet Deviation."— Presentationens avskrift:

1

2 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Normal? Jämfört med andra barn Jämfört med familj Längd mot vikt Tillväxthastighet Deviation 7-11 Tillåten deviation: 0.5 SD/1år Tillåten deviation: 0.7 SD/4år

3 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan -

4

5 TSH

6

7 Epitel Kolloid lumen TG MIT DIT T3 T4 TG MIT DIT T3 T4 T3 T4 Jod transport Thyroid binding globulin

8 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Tyroxin (T4) T3 rT3

9 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Födelsen

10 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Födelsen

11 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Referensområden (ref. 3 – 7)T4 nmol/LFT4 pmol/LTSH mU/L 12 - 20 fosterveckor 5 - 50 0 - 50 1 - 8 21 - 30 fosterveckor 35 - 100 5 - 12 1,9 - 8,8 31 - 40 fosterveckor 70 - 180 12 - 22 3 - 12 14 dagar 142 - 277 28 - 68 1 - 39 14 veckor 106 - 221 12 - 30 1,7- 9,1 1 - 12 månader 76 - 210 10 - 23 0,8 - 8,2 1 - 5 år 94 - 193 10 - 27 0,7 - 5,7 6 - 10 år 82 - 171 13 - 27 0,7 - 5,7 11 - 15 år 71 - 151 10 - 26 0,7 - 5,7 16 - 20 år 54 - 152 10 - 26 0,7 - 5,7 vuxen 55 - 161 12 - 32 0,4 - 4,2

12 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - TSH 21-05 Circadiansk rytmUltradiansk rytm 90-180´ Värme Stress Infektioner (IL-1 , TNF  ) Svält Kyla TSH rytm

13 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Vårdprogram kong hypotyreos f- t4 UCG Scint Psyk, SÅ f- t4

14 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - TRH 200 ug Ökat Normalt TSH (mIU/L) Tid (min)

15 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Autoimmun Hypotyreos TSH, fritt-T4, fritt T-3 Anti-TPO

16 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Central hypotyreos TRH belastning Fritt-T4, TSH, fritt-T3

17 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Hypertyreos Fritt-T4, TSH, fritt-T3 TRAK (tyroidea receptor antikroppar)

18 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - ACTH 80-100´ 02-10 SmärtaTrauma HypoglycemiAktivitet InfektionToxiner HistaminCytokiner Variation i ultradiansk rytm amplitud Nadir ACTH rytm

19 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan -

20 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - GH IGF-I axeln

21 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - IGF-I, thyroidahormon, cortison Growth hormone Androgen Köns hormoner Insulin-like growth factor I Karlberg J & Albertsson-Wikland K. Acta Paediatr Scand. 1988 May;77(3):385-91. LeptinÖstrogen

22 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Estrogen Increased GH at puberty Age (years) Height (cm)

23 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Ex. Tillväxt vid medfödd GH brist

24 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Kan växa kanalparallellt

25 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ålder 3:3 år - Medel föräldra längd

26 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan -

27 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Medfödd tillväxthormonbrist 70% växer långsamt första året 80% tappar i längd under de första 2 åren Kan växa kanalparallellt efter 2-3 år

28 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Symtom på GH brist hos nyfödd Svårbehandlad hypoglykemi Prolongerad ikterus Nedsatt vitalitet Mikropenis Komplicerad förlossning

29 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Nedre hjärnanlaget Hypofys- framloben Taket i munhålan 3 veckor 8 veckor Rathkes munbuktsficka Hypofys- bakloben Hypofys- stjälken Hypofysens utveckling

30 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Anläggningsrubbningar POU1F1 mutationer: GH, Prolactin, TSH PROP1 mutationer: LH, FSH, GH, Prolactin och TSH GH1 mutationer: GH

31 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan -

32 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Gelander, L. Thesis. 1998 Styrning av GH sekretion

33 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Hypotalamus Hypofys GHRH Somatostatin GH GHBP Signalöverföring IGF syntes IGFBP-3 Signal överföring TILLVÄXT Typ I IGF receptor Målorgan GH IGF systemet

34 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - GH receptorn

35 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - GH GHRH SS IGF-I FFA ILs Cortisol Estrogen GHrelin Tillväxt - hormoner

36 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - IGF bindarproteiner IGF BP1Regleras av insulin, hypoxi IGF BP2D-vitamin, insulin IGF BP3Binder 90 % (med Acid Labile Subunit). Regleras av GH. IGF BP4organspecifikt IGF BP5ökar IGF-aktivitet, PTH, organspec IGF BP6 framför allt IGF-2, organspec

37 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Reglering av IGF BP-4 Zhoe et al 2003

38 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - IGFBP Proteas Cellspecifikt!

39 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Samvariation

40 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Gelander

41 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Gelander

42 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Vad händer före testet? Gelander

43 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Cut-off?

44 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Expansiva Processer Gelander

45 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Craniopharyngeom Gelander

46 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - ’Hypofystumörer’ Craniopharyngeom Histiocytos ACTH adenom Prolactinom GH producerande adenom Hypertrofi av TSH celler GH brist vid 7-12 år Diabetes insipidus Långsam tillväxt Könsberoende Snabb tillväxt, från 8 års ålder Sekundärt till primär thyroideainsufficiens Gelander

47 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Slutlängd GH behandling Gelander

48 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Aptit Hunger (orexogena) nätverket Aptit Leptin (-) Steroider (+) Tids mekanism VMH Anorexogent nätverk (+) (-) Receptor aktivering och känslighet NPY Galanin

49 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Kronisk stress Låg adaptation Genetik Epigenetik Tidiga svårigher Neurotropa faktorer i hjärnan DHEA Allopregnanolone CRH Glucocorticoid receptor Inflammatoriska cytokiner Cortisol Glucos tillgänglighet Glutamat excitotoxicitet Calcium Oxidativ stress Telomer längd Telomeras Psykiatrisk sjukdom, fysisk sjukdom och cellulärt åldrande Dialogues Clin Neurosci. 2011;13(1):25-39. Of sound mind and body: depression, disease, and accelerated aging. Wolkowitz OM, Reus VI, Mellon SH.

50 Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Älva Gelander


Ladda ner ppt "Angereds Närsjukhus - Vård och varsamhet nära människan - Normal? Jämfört med andra barn Jämfört med familj Längd mot vikt Tillväxthastighet Deviation."

Liknande presentationer


Google-annonser