Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyroidea.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyroidea."— Presentationens avskrift:

1 Tyroidea

2 Normal? Tillåten deviation: 0.7 SD/4år Tillåten deviation: 0.5 SD/1år
Jämfört med andra barn Jämfört med familj Tillåten deviation: 0.7 SD/4år Längd mot vikt Tillväxthastighet Tillåten deviation: 0.5 SD/1år Deviation 7-11

3

4

5 TSH

6 TSH

7 Thyroid binding globulin
Epitel Kolloid lumen Jod transport TG MIT DIT T3 T4 MIT TG T3 T4 DIT T3 T4 Thyroid binding globulin

8 Tyroxin (T4) T3 rT3

9 Födelsen

10 Födelsen

11 Referensområden (ref. 3 – 7) T4 nmol/L FT4 pmol/L TSH mU/L
fosterveckor fosterveckor ,9 - 8,8 fosterveckor 14 dagar 14 veckor ,7- 9,1 månader ,8 - 8,2 1 - 5 år ,7 - 5,7 år ,7 - 5,7 år ,7 - 5,7 år ,7 - 5,7 vuxen ,4 - 4,2

12 TSH Circadiansk rytm Ultradiansk rytm 90-180´ 21-05 Värme Stress
Infektioner (IL-1, TNF) Svält Kyla TSH rytm

13 Vårdprogram kong hypotyreos
Psyk, SÅ UCG Scint f-t4 f-t4 f-t4

14 Ökat TSH (mIU/L) Normalt TRH 200 ug Tid (min)

15 Autoimmun Hypotyreos TSH, fritt-T4, fritt T-3 Anti-TPO

16 Central hypotyreos TRH belastning Fritt-T4, TSH, fritt-T3

17 Hypertyreos Fritt-T4, TSH, fritt-T3
TRAK (tyroidea receptor antikroppar)

18 ACTH Nadir 80-100´ 02-10 Smärta Trauma Hypoglycemi Aktivitet
Variation i ultradiansk rytm amplitud ACTH Nadir 80-100´ 02-10 Smärta Trauma Hypoglycemi Aktivitet Infektion Toxiner Histamin Cytokiner ACTH rytm

19

20 GH IGF-I axeln

21 Leptin Östrogen Growth hormone Insulin-like growth factor I
Köns hormoner Androgen Growth hormone Insulin-like growth factor I IGF-I, thyroidahormon, cortison Karlberg J & Albertsson-Wikland K. Acta Paediatr Scand May;77(3):

22 Increased GH at puberty
Estrogen Height (cm) Age (years)

23 Ex. Tillväxt vid medfödd GH brist

24 Kan växa kanalparallellt

25 Ålder 3:3 år x Medel föräldra längd x

26

27 Medfödd tillväxthormonbrist
70% växer långsamt första året 80% tappar i längd under de första 2 åren Kan växa kanalparallellt efter 2-3 år

28 Symtom på GH brist hos nyfödd
Svårbehandlad hypoglykemi Prolongerad ikterus Nedsatt vitalitet Mikropenis Komplicerad förlossning

29 Hypofysens utveckling
Taket i munhålan 3 veckor 8 veckor Rathkes munbuktsficka Hypofys- bakloben stjälken Nedre hjärnanlaget Hypofys- framloben

30 Anläggningsrubbningar
POU1F1 mutationer: GH, Prolactin, TSH PROP1 mutationer: LH, FSH, GH, Prolactin och TSH GH1 mutationer: GH

31

32 Styrning av GH sekretion
Gelander, L. Thesis. 1998

33 GH IGF systemet Hypotalamus GHRH Somatostatin Hypofys GH GHBP
Signalöverföring IGF syntes IGFBP-3 Typ I IGF receptor Målorgan Signal överföring TILLVÄXT

34 GH receptorn

35 GHRH SS GHrelin FFA IGF-I GH ILs Cortisol Estrogen Tillväxt - hormoner

36 IGF bindarproteiner IGF BP1 Regleras av insulin, hypoxi
IGF BP2 D-vitamin, insulin IGF BP3 Binder 90 % (med Acid Labile Subunit). Regleras av GH. IGF BP4 organspecifikt IGF BP5 ökar IGF-aktivitet, PTH, organspec IGF BP6 framför allt IGF-2, organspec

37 Reglering av IGF BP-4 Zhoe et al 2003

38 IGFBP Proteas Cellspecifikt!

39 Samvariation

40 Gelander

41 Gelander

42 Vad händer före testet? Gelander

43 Cut-off?

44 Expansiva Processer Gelander

45 Craniopharyngeom Gelander

46 ’Hypofystumörer’ Craniopharyngeom Histiocytos ACTH adenom Prolactinom
GH producerande adenom Hypertrofi av TSH celler GH brist vid 7-12 år Diabetes insipidus Långsam tillväxt Könsberoende Snabb tillväxt, från 8 års ålder Sekundärt till primär thyroideainsufficiens Gelander

47 Slutlängd GH behandling
Gelander

48 Aptit (+) Hunger (orexogena) nätverket Tids mekanism NPY (-) VMH Aptit
Receptor aktivering och känslighet (+) Hunger (orexogena) nätverket Tids mekanism NPY (-) VMH Aptit Galanin (-) Anorexogent nätverk Leptin (-) Steroider (+)

49 Psykiatrisk sjukdom, fysisk sjukdom och cellulärt åldrande
Genetik Epigenetik Tidiga svårigher Kronisk stress Låg adaptation Neurotropa faktorer i hjärnan Glucocorticoid receptor DHEA Allopregnanolone CRH Psykiatrisk sjukdom, fysisk sjukdom och cellulärt åldrande Inflammatoriska cytokiner Cortisol Glucos tillgänglighet Glutamat excitotoxicitet Model of multiple pathways leading to psychiatric and physical illness and cell aging. In conjunction with genetic and epigenetic moderators, elevated cortisol levels, associated with downregu- lation of glucocorticoid receptor (GC) function (GC resistance) may result in altered immune function, leading to excessive syn- thesis of proinflammatory cytokines. Changes in glucocorticoid- mediated activities also result in genomic changes (altered lev- els of certain neurotransmitters, neurotrophins, and other mediators), as well as dysregulation of the limbic-hypothalamic- pituitary adrenal (LHPA) axis that might contribute to neuroen- dangerment or neurotoxicity, perhaps leading to depressive or cognitive symptoms. Dysregulation of the LPHA axis can also lead to intracellular glucose deficiency, glutamatergic hyperactivity, increased cellular calcium concentrations, mitochondrial damage, free radial generation, and increased oxidative stress. This cascade of events, coupled with a milieu of increased inflammatory cytokines, may lead to accelerated cellular aging via effects on the telomere/telomerase maintenance system. Dysregulation of normal compensatory mechanisms, such as increased neuros- teroid or neurotrophin production, may further result in inability to reduce cellular damage, and thereby exacerbate destructive processes. This juxtaposition of enhanced destructive processes with diminished protective/restorative processes may culminate in cellular damage, apoptosis, and physical disease. Allopreg, allo- pregnanolone; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; CRH, cor- ticotrophin releasing hormone; DHEA, dehydroepiandrosterone; GR, glucocorticoid receptor Calcium Oxidativ stress Dialogues Clin Neurosci. 2011;13(1):25-39. Of sound mind and body: depression, disease, and accelerated aging. Wolkowitz OM, Reus VI, Mellon SH. Telomer längd Telomeras

50 Älva Gelander


Ladda ner ppt "Tyroidea."

Liknande presentationer


Google-annonser