Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets normala tillväxt och utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets normala tillväxt och utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Barnets normala tillväxt och utveckling
Barn växer väldigt lagbundet I genomsnitt växer flickor och pojkar så här.

2

3 Vad styr tillväxt? Genetik Normalvariation Kön Kromosomavvikelser
Turners syndrom, 45 XO Downs syndrom, trisomi-21 Klinefelters syndrom, 47XXY

4 Fetala faktorer Friskt foster - undernäring - placentadysfunktion
- rökning - catch up tillväxt (90%) Ej intrauterin undernäring - fortsatt dålig tillväxt postnatalt

5 Fostertillväxt Trimester: I Anläggning av organ II Differentiering
III Viktökning En klassisk indelning av graviditeten är i trimestrar I embryot anläggs organen bildas II under andra trimestern diffrentieras organen och längdtillväxten når sin högsta hastighet vid v20 III accelererad viktutveckling i tredje timestern då vikten ökar från drygt ett kilo till 3,5 (Moore and Persaud, 1993)

6 Definition of growth A process in the cartilage in long bones and spine leading to increase in height/length. Weight gain is often used to measure growth in rats and newborn infants, but is just a proxy of growth. Subcutaneous or abdominal fat accumulation leading to weight increase is not growth.

7

8

9

10 Men alla växer inte som genomsnittet
Flickor och pojkars längd skiljer sig föga fram till puberteten, men sedan avsevärt Variationen i tillväxt och slutlängd är stor Längden kan uttryckas som standarddeviationer (SD) utgående från normalfördelningskurvan I vissa länder används i stället centiler, dvs antalet av hundra individer som ligger på eller under den längden

11

12

13 Variationen Skillnaden mellan män och kvinnor är i genomsnitt 13 cm i de flesta populationer Skillnader i längd bland friska inom resp kön beror framför allt på anlagen från föräldrarna. Också skillnaden i tillväxtförlopp, tidig eller sen, har genetisk bakgrund.

14 Tillväxthastighet Man kan också göra kurva över tillväxthastigheten
Den är en matematisk derivata av längdkurvan Också den skiljer för pojkar och flickor, ssk i puberteten

15

16

17

18

19 Inskrivningsstatistik
År Längd (cm) Vikt (kg)

20

21 En föreläsare……………

22

23

24

25 Systemsjukdomar som påverkar tillväxt
Njursjukdom – uremi. Svårt hjärtfel ssk cyanotiska. Svår lungsjukdom m dålig syreförsörjning. Leversvikt. Cystisk fibros m påv på flera organsystem. Malabsorption/malnutrition

26

27

28 Ungefärligt energibehov per kg kroppsvikt och dygn
Ungefärligt energibehov per kg kroppsvikt och dygn. Enligt Nordiska näringsrekommendationer 1996.

29 Bröstmjölk,ml/dygn 1000 500 2 4 6 Månader + 2 SD Medel - 2 SD
Dvs svält första dygnen 500 2 4 6 Månader

30

31

32

33

34

35

36 ICP-modellen och hormonell reglering
Infancy Childhood Puberty

37 ICP-modellen och hormonell reglering
Infancy Childhood Puberty Thyroid hormone Insulin IGF1 GH = STH Sex hormones

38 Avvikarna Hur växer dom som inte är födda efter 40 veckor med normal längd och vikt?

39 SGA SGA = Small for gestational age SGA (weight) = Lätt för tiden
SGA (length) = kort för tiden IUGR = Intrauterine growth restriction/retardation EUGR = Extrauterine growth restriction/retardation

40 SGA / IUGR Tillväxt: Catch up growth – skär kanaler uppåt.
Bröstmjölk tycks särskilt viktig för intrauterint tillväxthämmades IQ. Snabb viktökning ger troligen ökad risk för metabolt syndrom på gamla dagar.

41 Prematurer Undernäring med dålig tillväxt under veckorna runt graviditetsvecka 30 tycks ssk farlig och öka risken för ROP.

42 LGA (tung för tiden) Ökad risk för vissa cancerformer.
Troligen ökad risk för övervikt.

43 Take home messages Tillväxt sitter i brosk och ger längd.
Titta först på längden, därefter på vikten. Bara viktökning är inte tillväxt. Lagom är bäst, åtminstone när det gäller viktuppgång. SGA ska ha bröstmjölk.

44 Tack!


Ladda ner ppt "Barnets normala tillväxt och utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser