Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrman / Pikwer © ATLS Innan ambulanser kommer (kirurgjour) Tillkalla bakjour (181). Ring röntgen (251) och förvarna. Anamnes ”Var har du ont?” (vid adekvat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrman / Pikwer © ATLS Innan ambulanser kommer (kirurgjour) Tillkalla bakjour (181). Ring röntgen (251) och förvarna. Anamnes ”Var har du ont?” (vid adekvat."— Presentationens avskrift:

1 Norrman / Pikwer © ATLS Innan ambulanser kommer (kirurgjour) Tillkalla bakjour (181). Ring röntgen (251) och förvarna. Anamnes ”Var har du ont?” (vid adekvat svar är ABCD ok - för ögonblicket) Skademekanism. Tidpunkt. Andra skadades öde. Blod på platsen. Medvetande. Amnesi. Orientering. Behandling på platsen och i ambulans. Akut bedömning Radialispulsens kvalitet och frekvens? Fuktig hud? Kalla fingrar? 2 grova nålar. Ringer-Ac, varma. Syrgas (10 l/min på mask) Pulsoximetri. Blodtryck. EKG. Blodprover (El-status, Hb, Lpk, B-glu, CRP, B-gruppering, BAS + ev. intoxprover). Airway + c-spine control Halskrage. Tachypné. Stridor, biljud, heshet. Oro, konfusion, agitation. Cyanos. Accessoriska andningsmuskler. Rensa muhåla/svalg. Käklyft, svalgtub, nasofarynxtub (CAVE: ansiktsskador). Överväg intubation vid:1) Ofri luftväg. 2) Otillräcklig syresättning. 3) Medvetslöshet (RLS > 4). Vid misslyckad intubation: Koniotomi alt. jet-insufflation Breathing Yttre skador? Asymmetrisk eller paradoxal andning? Halsvenstas? Palpationsömhet av thorax. Nedsatta andningsljud? Hjärtljud? AF. Sat. Ingen egen andningsverksamhet: Ventilera. Pneumothorax: Thoraxdrän. ”Flail chest”, öppen thorax: Överväg intubation. Circulation Puls. Blodtryck. Färg (blek, cyanos, marmorerad). Perifer cirkulation (kyla, kapillär återfyllnad, fuktig). Medvetande. Bukstatus. Bäcken. Lårben. Kärlskada. Yttre blödning. Komprimera pågående blödning. Grovreponera och fixera fraktur (inklusive bäckenstabilisering). Ringer-Acetat (2 liter varm). Voluven®, blod. KAD, timdiures. Kvarstående chockbild: Hjärttamponad? Hjärtinfarkt? Ventilpneumothorax? Massiv blödning? Neurogen chock? Septisk chock? Anafylaktisk chock? Disability AVPU (Alert, svarar, smärtreaktion, ingen respons). RLS. GCS: 1) Verbalt respons. 2) Ögonöppning. 3) Motorik. Drogpåverkan? Varit okontaktbar? Pupillstorlek. Pupillreaktion. CT-skalle. Kontakt neurokirurg. Exposure – Environment ”Strip and flip” (inklusive PR), undvik hypotermi. Temp. Bladderscan. Systematisk kroppsundersökning. ”Head to toe”, ”tubes and fingers in every orifice”. Halsrygg. Stockvändning: Rygg, sida, flank. Ryggrad. PR. Bakre bäcken. Huvud. Ansikte. Tänder. Bettet. Näsa. Ögon. Öron. Hals. Klaviklar. Sternum. Subcutana emfysem. Per vagina. Perineum. Extremiteter. Distalstatus. Grovkraft. Sensibilitet. Reflexer. Sårskada? Brännskada?

2 Norrman / Pikwer © ATLS Definitiv behandling Samråd med övriga specialister Operation? Vad skall göras först? Vårdplan (inkl. namngiven PAL) Vårdnivå: IVA, kir, ort. Second survey där allt görs om men mer noggrannt. Komplettera med ytterligare prover? Röntgenundersökningar? Praktiskt 6 E-konc beställs automatiskt till stort traumalarm. Narkosjouren utlyser katastroflarm. Endast specialistkompetent kirurgjour får blåsa av traumalarm. Utvidgad anamnes Tidigare sjukdomar? (cor, pulm, diabetes, ep). Graviditet? (grav-test till alla kvinnor i fertil ålder). Medicinering? (waran, insulin, anti-ep, sedativa, kortison, hjärtmed). Överkänslighet? Alkohol, droger? Blodsmitta? Allergier? Senaste dryck- och födointag? Om pressen ringer, vad får sägas? Bulletinen. Anhöriga. Telefonnummer. Antibiotika? Tetanusprofylax? Smärtstillande? Röntgenutredning Endast om cirkulatoriskt stabil! Trauma-CT (Ev. slätröntgen i samma seans) Alt CT av hjärna, buk, thorax var för sig. GCS 6. Lyder uppmaning 5. Orienterad5. Lokaliserar smärta 4. Ögonen öppna. 4. Desorienterad4. Undandragande flexionsrörelse 3. Ögonöppning vid tilltal3. Enstaka osammanhängande ord3. Stereotyp böjrörelse 2. Ögonöppning vid smärtstimuli. 2. Oförståerliga ljud2. Stereotyp sträckrörelse 1. Ingen ögonöppning. 1. Inget ljud1. Ingen rörelse vid smärtstimulering Ögonpoäng : ____ Verbal poäng : ____ Motorpoäng : ____


Ladda ner ppt "Norrman / Pikwer © ATLS Innan ambulanser kommer (kirurgjour) Tillkalla bakjour (181). Ring röntgen (251) och förvarna. Anamnes ”Var har du ont?” (vid adekvat."

Liknande presentationer


Google-annonser