Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slaktgris- produktion och lönsamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slaktgris- produktion och lönsamhet"— Presentationens avskrift:

1 Slaktgris- produktion och lönsamhet
Namn Efternamn Datum och ort 1

2 Innehåll Produktion Utslaktning Ekonomi

3 Källa: www. qgenetics. com, PigWin, PigWin Slakt, Medeltal 2008
Källa: PigWin, PigWin Slakt, Medeltal Resultaten baseras på slaktutbytesfaktorn 1,34 och 12,5 MJ per kg standardfoder.

4 Internationell jämförelse
Källa: Internationella rapporten, Inter Pig 2009.

5 Internationell jämförelse Insättningsvikt, slaktvikt, antal dagar i stall
Källa: Internationella rapporten, InterPig 2009.

6 Slaktgrisproduktion Optimal produktion per omgång Låg foderkostnad
Optimal tillväxt Låg dödlighet Källa: Vägledning för uppfödning av slaktgrisar, Svdhv

7 Förutsättningar Insättningen Utfodring Utslaktningsstrategi
Sortering av grisar Stallmiljö Utfodring Fas/enhetsfoder Insättningsvikter Foderkurvan och justering av givor Utslaktningsstrategi Första skick, ”fodertjuvar” Väga, mäta, öga Marknad Insättningen och Utfodringen finns i egna avsnitt, repetition och bakgrundsfakta på denna bild.

8 Slaktgriskalkyl Smågris 475 Foder 610 Byggnader 118 Arbete 40 Övrigt 95 Summa 1 339 Smågris 606 Foder 437 Byggnader 118 Arbete 43 Övrigt 93 Summa 1 298 Smågris 534 Foder 391 Byggnader 118 Arbete 40 Övrigt 88 Summa 1 172 Smågris 515 Foder 487 Byggnader 118 Arbete 40 Övrigt 91 Summa 1 251 Källa: Slaktgris – Produktion och Lönsamhet. Bilderna är fyra exempel på hur kostnaderna i slaktgrisproduktionen kan variera beroende på marknadspriser på smågrisar och foder. Mars 2008 var fodret och spannmålspriserna höga och avräkningspriserna låga. Det gav ett minus på 127 kr per slaktad gris i TB 1. I September 2009 hade spannmålspriserna börjat sjunka och avräkningspriserna ökat. Det gav ett plus på 206 kr per slaktad gris i TB 1. Under 2010 har priserna varit mer stabila, juni 2010 gav 167 kr i TB1 och november 2010 gav 190 kr.

9 Påverkbara kostnader Foder Byggnader Arbete Övrigt
Foderutnyttjande, spill Hemmablandat/inköpt Alternativa råvaror Byggnader Investera bort renoveringstid Arbete Arbetsrutiner för ett effektivt arbete Övrigt Hälsoprogram Energiåtgång Källa: Slaktgris – Produktion och lönsamhet. Smågrisen antas vara en fast kostnad där lönsamheten för grisen påverkas genom avräkningspriset för färdig slaktgris.

10 Slaktgriskalkyl

11 Utslaktningstrategier
Varje företags förutsättningar avgör hur många skick per omgång Ca 10 % i första skicket Möjligt att beräkna redan vid insättning Källa: Slaktgris – Lönsamhet och Produktion (Beräknad slaktvikt x 1,34) – (insättningsvikten + 6 kg) daglig tillväxt g = antal dagar till 1:a skick

12 1:a leverans Exempel: Mål är 84 kg i medelslaktvikt och smågrisen väger 32 kg vid insättning. Daglig tillväxt är 900 gram. (84 x 1,34) – (32 + 6) = 75 dagar efter insättningen eller 10,7 veckor efter insättning levereras de första grisarna till slakt Källa: Slaktgris – Produktion och Lönsamhet

13 Utslaktningsstrategier
Behövlig tillväxthastighet för att nå 87 kg slaktvikt på uppfödningstiden 110 dagar Insättningsvikt, kg Levande vikt vid slakt, kg Viktökning, kg Tillväxt-hastighet, g/dag 25 117 92 835 30 87 790 35 82 745

14 Utslaktningsstrategier
Ögonmått Enkelt, kräver djuröga och erfarenhet Scanner Enkelt, svårt att anpassa vid viktsjusteringar Våg Arbetskrävande, säkert sätt Schema Varierande insättningsvikter gör det svårt att följa schema Källa: Slaktgris – Produktion och Lönsamhet

15 Utslaktningsstrategier
Tid för utval och leverans av grisar till slakt, min/gris Utslaktnings-metod Scanner Våg Ögonmått Urval, min/gris 00:34 02:30 00:16 Leverans, min/gris 00:42 00:46 00:37 Totaltid, Min/gris 01:16 (3,40 kr) 03:16 (8,70 kr) 00:53 (1,90 kr) Källa: Pigrapport 34

16 Utslaktningsstrategier
Prod.resultat fördelat på utslaktningsmetod, v 1–27 år 2004 Utslaktnings-metod Scanner Våg Ögonmått Tv, g/dag 888a 911b 870a Slaktvikt, kg 87,4ab 88,8b 87,0a Klassning, % 57,6 57,7 Slaktintäkt, kr/gris 906a 884a 849b Källa: Pigrapport 34

17 Produktionsresultat fördelat på antal utslaktningstillfällen, v 1-27 år 2004
Antal slakt-tillfällen 2 3 4 5 Tv, g/dag 871a 896 885 906b Slaktvikt, kg 87,6 88,2 87,4 87,7 Klassning, % 57,9a 57,8 57,5 57,4b Avräkning, kr/gris 847a 903b 886 883 Källa: Pigrapport 34

18 Marginalvärde kg kött Intäkt – foder
Kan användas vid planering av utslaktning Ökad/minskad omgångstid Anpassas efter varje företags förutsättningar

19 Ekonomi Varje slakteri har sitt eget prissättningssystem
Svårt att jämföra ekonomi och förutsättningar mellan företag Exempel är beräknade utifrån ett visst datum och ett visst slakteri

20 Ekonomi Marginalvärde 1 kg kött
Beräkningsexempel finns i excel-fil med namnet ”beräkningar”

21 Marginalvärde kg kött Prisexempel v. 42 2009, Skövde
Grundnotering 14,50 Tillägg +0,28 Avdrag -0,5 Prisutfall =14,28 Marginalfoderförbrukning, kr/kg kött -6,62 Marginalvärde 1 kg kött =7,66 Källa: Slaktgris – Produktion och Lönsamhet.

22 Ekonomi Exempel: Man vill minska omgångstiden med en vecka och öka antalet slaktade grisar per år 16 veckor = 3, 25 omgångar per år 15 veckor = 3, 47 omgångar per år Förlorar 5 kg kött/gris på en kortare omgångstid Källa: Slaktgris – Produktion och Lönsamhet

23 Ekonomi Exempel: Stallet rymmer 400 grisar
50 % är kvar i sista skicket 5 % är underviktiga, väger 70 kg Avdrag för underviktiga grisar i detta exempel - 0,15 kr/kg under 75 kg, dvs - 0,75 kr/kg för en 70 kg gris

24

25

26

27 Ekonomi I detta fall lönar det sig inte att minska omgångstiden
Källa: Slaktgris – Produktion & Lönsamhet, Beräkning ERFA

28 Ekonomi Ökad omgångstid
Exempel: 400 grisar i omgången, 377 godkända för slakt 60% är kvar i sista skicket, 226 grisar 5 kg kött per gris i vinst Underviktiga grisar väger 65 kg Källa: Slaktgris – Produktion & Lönsamhet; Beräkningar ERFA

29

30

31 Ekonomi Exempel 1: Exempel 2:
= kr Exempel 2: = kr Att öka omgångstiden ger kr eller kr mer i intäkter Om omgångstiden ökas kan färre grisar födas upp per år Källa: Slaktgris – Produktion & Lönsamhet, Beräkningar ERFA

32 Ekonomi Besiktningsfynd
Sjuka grisar kostar Avdrag för besiktningsfyndet samt viss del kg kött Exempel: Böld 50 kr/fynd Medelavdrag 2 kg kött Totalt avdrag= 50 kr + kr för 2 kg kött Källa: Vägledning för uppfödning av slaktsvin, Kostnader för anmärkningar,

33 Betalningssystem Grisföretagare förhandlar själva om betalning för slaktgrisen Hur påverkar prissättningen din produktion? Använd egna nyckeltal i kalkylerna Källa:

34 Produktionsuppföljning
Preliminär slaktdata PigWin Slakt Utvärdera slaktade omgångar och planera för nästkommande

35 Produktionsuppföljning, Prod.rapport 1

36 Produktionsuppföljning, Produktionsrapport 2

37 Produktionsuppföljning, Prod.rapport 2

38 Produktionsuppföljning, Prod.rapport 2

39 Sammanfattning Varje föreläsare sammanfattar själv sin föreläsning..

40 Tack för uppmärksamheten!
Ev bild..


Ladda ner ppt "Slaktgris- produktion och lönsamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser