Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi i tillsynen - ett gott exempel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi i tillsynen - ett gott exempel"— Presentationens avskrift:

1 Energi i tillsynen - ett gott exempel
Ett sammarbetsprojekt mellan inspektörer och energirådgivare David Boghard Miljöinspektör Anna Mattsson energi-och klimatrådgivare tidigare miljöinspektör

2 Sekurit Saint Gobain, Eslöv
Tillverkar bilglasrutor Lokalyta: m2 varav m2 uppvärmd Ugn stor som en tågvagn, 800 grader Värmer upp, härdar, formar, kyler glas Värmeslingor, specialbehandling C-verksamhet enl Miljöbalken Energianvändning 2007: 15,3 GWh Uppvärmning 2007: Ca 50 m3 olja (92 m2 2002)

3 Energi i tillsynen Mål: Ingen olja för uppvärmning Besöka 100 företag
Urval genom C- och B-tillsyn samt stora lokaler

4 De första åren 2008 Inspektion/rådgivningsbesök. Inga planer på att fasa ut oljeuppvärmningen. Värmeöverskott från ugn ventilerades bort. Ledningen inte intresserad av energifrågan. Energirådgivning gavs, checklista lämnades. Föreläggande: plan för utfasning av oljeeldning för uppvärmning. Plan för utfasning inkom, ska utreda andra alternativ 2009 Inspektion/rådgivningsbesök. Diskussion pågår för att byta till fjärrvärme eller naturgas. Energirådgivning gavs igen. Broschyrer och checklistor. Genomförda energiåtgärder : Uppvärmningsprojektet på is till följd av finanskrisen Börjat titta på effektstyrning Optimerat ventilationen Optimerat belysning Vattensparåtgärder Tätat läckor tryckluftssystem Föreläggande: att inkomma med energinyckeltal i miljörapporten.

5

6 Nästa fas, uppföljning 2010 Besök: Optimerat tvättmaskiner och ventilation. Installerat fler mätare för energi och vatten. Genomförda energiåtgärder: Isolerat mera – minskat oljeanvändningen Minskat abonnerad effekt Tillsatt grupp som arbetade med energieffektivisering 2011 Installerade värmepump och ersatte oljan med fjärrvärme!

7 Resultat första fasen, 2007-2011
Energianvändning Nyckeltal ,3 GWh 9 kWh/m2 ,7 GWh 9 kWh/m2 , 1 GWh 6,6 kWh/m2

8 Andra fasen: 2013-idag Tillsynsbesök 2013-03-07:
“Låta oberoende part utföra energikartläggning. Följande skall ingå: Processer/Produktion samt stödprocesser (belysning, uppvärmning, ventilation och tryckluft)för hela verksamheten. Med energikartläggningen skall följa åtgärdsförslag som baseras på resultaten samt en energiplan för genomförande av åtgärder. Energikartläggningen skall godkännas av miljöavdelningen.” MB 2:2,3,5 och 7

9 Sänkning av temperaturen på kontoret
Installation av takfläktar Belysning (amaturer/styrsystem)

10 Uppföljning Tillsynsbesök 2014-06-17 Genomgång av energikartläggningen
Läckagesökning av tryckluftssystemet – energikartläggningen intjänad Nytt föreläggande: “Utifrån den energikartläggning som färdigställts för verksamheten, inkomma med en plan för samtliga av de åtgärder som finns i rapporten tillsammans med tidsplan för genomförande. Kostnadsberäkning som potentiell energibesparing skall finnas med för samtliga åtgärder.” MB 2:2,3,5 och 7, MB 26:21

11 Fler goda exempel Flexilast (Transportföretag med
kontorslokaler och fordonstvätt)

12 Sammanfattning Det vinnande konceptet:
- Energirådgivare + Miljöinspektör - Rådgivning + föreläggande - Planering + uppföljning


Ladda ner ppt "Energi i tillsynen - ett gott exempel"

Liknande presentationer


Google-annonser