Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering Victoria Skytt Kartdagarna och GIT-Mässan 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering Victoria Skytt Kartdagarna och GIT-Mässan 2012."— Presentationens avskrift:

1 Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering Victoria Skytt Kartdagarna och GIT-Mässan 2012

2 NNH - inventering November 2011 Metod Inventeringsresultat Några projektexempel Enkätfrågor i urval Slutsatser

3 NNH status november 2011

4 Metod Alla som köpt NNH-data av LM (inklusive via ÅF) dock ej OK. Både Grid och moln. Enkät skickades till nära 200 unika kontakter på 129 företag/org Typ av organisationAntal svars-organisationerAntal svar Företag2939 Kommuner2425 Myndigheter712 Universitet45 Länsstyrelser47 Summa6888

5 Tillämpningar Stort gensvar! Ingen begränsning

6 Tillämpningsområden, grupperade OmrådeAntal Vatten35 Jord och mark6 Projektering och exploatering18 Kartproduktion och visualisering42 Skog15 Föroreningar och ljud6 Övriga tillämpningar17 Summa139

7 Vatten (35) Översvämning Avrinning Ledningar

8 Havsnivå vid medelvattenyta (MVY) Havsnivå vid MVY + 1.0m Havsnivå vid MVY + 1.5m Vatten: Simulering av havsnivåhöjning Havsnivå vid MVY + 2.0m

9 Vatten: Hydraulisk modellering dagvattennät En förståelse för var det finns begränsningar i ledningsnätet och hur ytavrinning sker i området underlättar åtgärdsplanering som syftar till att förebygga framtida översvämning. Bilder från rapporten: ”Kommunal översvämningsplanering med nationella höjdmodellen”, Tyréns, 2010

10 Jord och mark (6) Ras Skred Erosion

11 Lokalisering höga vägbankar

12 Ras

13

14 Projektering & exploatering (18)

15 Kartproduktion och visualisering (42) Höjdkurvor Modeller

16 Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB Höjdkurvor utan vattenpolygon

17 Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB Inkulsive vattenpolygon och editering i Terrasolid

18 Automatklassad mark-modell Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB

19 Punktmoln i frontview Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB

20 Skog (6)

21 Satellitbild draperad på NNH ytmodell

22 Föroreningar, ljud samt övriga tillämpningar

23 Enkätfrågor i urval Möjliga svarAntal svar% Ja, vi har kunnat använda NNH på det sätt vi ville 7282 Nej, beskriv begränsningar:1416 Svarade ej på frågan22 Summa88100 Hur ser du på NNHs användbarhet, har ni kunnat använda NNH till det ni planerade när ni beställde datat? Nej: Mestadels tekniska problem, leverans eller täckningsområden

24 Enkätfrågor i urval Möjliga svarAntal svar% Själva5662 Med hjälp av annan organisation1820 På uppdrag av annan organisation78 Svarade ej på frågan910 Hur har ni arbetat med NNH?

25 Enkätfrågor i urval Har NNH-data enligt din bedömning levt upp till era förväntningar? Alla som svarade, svarade ja. Ingen svarade ”nej” på denna fråga Indikerar hög kvalitet på data samt att LM informerat om brister i på ett bra vis.

26 Enkätfrågor i urval Möjliga svarAntal svar% Nej5563 Ja2528 Svarade ej på frågan89 Summa88100 Har ni haft några problem med NNH-datat, vilka i så fall? (exempelvis i kombination med data i andra höjdsystem) Tekniska problem: hantera format, import, storlek på filer, hopslagning av områden, noggrannhet på punkter tagna i tät vegetation, klassning av punkter

27 Enkätfrågor i urval Ser du fler användningsområden för NNH, alternativt möjlighet att använda samma analys på större geografiska områden, inom din organisation än de ni hittills genomfört? Möjliga svarAntal svar% Ja6675 Nej89 Svarade ej på frågan1416 Summa88100

28 Slutsatser och reflektioner Stort intresse för NNH Mycket användbart data Stor spridning Används till förebyggande arbete inom klimatanpassning Användningen kommer att öka Bättre täckning Många arbetar med data själva Inspiration Teknisk kompetens

29 Ladda ner rapporten från Lantmäteriets hemsida för att läsa mer http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.asp x?id=18114 >> Alla svar och kommentarer på enkätfrågorna.

30 Tack för att ni lyssnade! Besök oss gärna i vår monter A03:28 Victoria Skytt victoria.skytt@metria.se 010-121 85 22 www.metria.se


Ladda ner ppt "Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering Victoria Skytt Kartdagarna och GIT-Mässan 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser