Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering"— Presentationens avskrift:

1 Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering
Victoria Skytt Kartdagarna och GIT-Mässan 2012

2 NNH - inventering November 2011
Metod Inventeringsresultat Några projektexempel Enkätfrågor i urval Slutsatser

3 NNH status november 2011 Visar NNH-skanning status vid tid för inventeringen.

4 Metod Alla som köpt NNH-data av LM (inklusive via ÅF) dock ej OK. Både Grid och moln. Enkät skickades till nära 200 unika kontakter på 129 företag/org Typ av organisation Antal svars-organisationer Antal svar Företag 29 39 Kommuner 24 25 Myndigheter 7 12 Universitet 4 5 Länsstyrelser Summa 68 88 Orienteringsklubbar – 50 st uteslöts, dubbletter uteslöts De som ej svarade fördelade sig ungefär jämt, ingen grupp som stod ut mer än någon annan.

5 Tillämpningar Stort gensvar! Ingen begränsning

6 Tillämpningsområden, grupperade
Antal Vatten 35 Jord och mark 6 Projektering och exploatering 18 Kartproduktion och visualisering 42 Skog 15 Föroreningar och ljud Övriga tillämpningar 17 Summa 139

7 Vatten (35) Översvämning Avrinning Ledningar

8 Vatten: Simulering av havsnivåhöjning
Havsnivå vid MVY + 1.5m Havsnivå vid medelvattenyta (MVY) Havsnivå vid MVY + 2.0m Havsnivå vid MVY + 1.0m

9 Vatten: Hydraulisk modellering dagvattennät
En förståelse för var det finns begränsningar i ledningsnätet och hur ytavrinning sker i området underlättar åtgärdsplanering som syftar till att förebygga framtida översvämning. Bilder från rapporten: ”Kommunal översvämningsplanering med nationella höjdmodellen”, Tyréns, 2010

10 Jord och mark (6) Ras Skred Erosion

11 Lokalisering höga vägbankar

12 Ras

13

14 Projektering & exploatering (18)

15 Kartproduktion och visualisering (42)
Höjdkurvor Modeller

16 Höjdkurvor utan vattenpolygon
Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB

17 Inkulsive vattenpolygon och editering i Terrasolid
Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB

18 Automatklassad mark-modell
Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB

19 Punktmoln i frontview Anita Dahlgren Anders Huhta Metria AB

20 Skog (6)

21 Satellitbild draperad på NNH ytmodell

22 Föroreningar, ljud samt övriga tillämpningar

23 Enkätfrågor i urval Hur ser du på NNHs användbarhet, har ni kunnat använda NNH till det ni planerade när ni beställde datat? Möjliga svar Antal svar % Ja, vi har kunnat använda NNH på det sätt vi ville 72 82 Nej, beskriv begränsningar: 14 16 Svarade ej på frågan 2 Summa 88 100 Nej: Mestadels tekniska problem, leverans eller täckningsområden

24 Enkätfrågor i urval Hur har ni arbetat med NNH? Möjliga svar
Antal svar % Själva 56 62 Med hjälp av annan organisation 18 20 På uppdrag av annan organisation 7 8 Svarade ej på frågan 9 10

25 Enkätfrågor i urval Har NNH-data enligt din bedömning levt upp till era förväntningar? Alla som svarade, svarade ja. Ingen svarade ”nej” på denna fråga Indikerar hög kvalitet på data samt att LM informerat om brister i på ett bra vis.

26 Enkätfrågor i urval Har ni haft några problem med NNH-datat, vilka i så fall? (exempelvis i kombination med data i andra höjdsystem) Möjliga svar Antal svar % Nej 55 63 Ja 25 28 Svarade ej på frågan 8 9 Summa 88 100 Tekniska problem: hantera format, import, storlek på filer, hopslagning av områden, noggrannhet på punkter tagna i tät vegetation, klassning av punkter

27 Enkätfrågor i urval Ser du fler användningsområden för NNH, alternativt möjlighet att använda samma analys på större geografiska områden, inom din organisation än de ni hittills genomfört? Möjliga svar Antal svar % Ja 66 75 Nej 8 9 Svarade ej på frågan 14 16 Summa 88 100

28 Slutsatser och reflektioner
Stort intresse för NNH Mycket användbart data Stor spridning Används till förebyggande arbete inom klimatanpassning Användningen kommer att öka Bättre täckning Många arbetar med data själva Inspiration Teknisk kompetens

29 Ladda ner rapporten från Lantmäteriets hemsida för att läsa mer
>> Alla svar och kommentarer på enkätfrågorna.

30 Tack för att ni lyssnade!
Besök oss gärna i vår monter A03:28 Victoria Skytt


Ladda ner ppt "Vad har NNH använts till? Resultat från nationell inventering"

Liknande presentationer


Google-annonser