Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan demens bero på stress?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan demens bero på stress?"— Presentationens avskrift:

1 Kan demens bero på stress?
Lena Johansson Sjuksköterska, Med Dr Neuropsykiatrisk Epidemiologi, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi EpiLife, Sahlgrenska Academin

2 Stressbegreppet ● Fr. engelskans stress; tryck, spänning, påfrestning ● Inom medicinsk forskning: Stressbegreppet introducerades av fysiologen Hans Selye på 40-talet ● Anpassning av kroppens funktioner (Individens svar på påfrestning) Utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar ● Kan betyda både orsak och effekt ● Medicinska diagnoser: Akut stressreaktion, Posttraumatiskt stressyndrom, Utmattningssyndrom

3 Exponering - Stressor ■ En stressor är alltid individuell ■ Olika känsliga stressystem i hjärnan ■ Det är svårt att objektivt mäta eller värdera en stressor ■ Olika typer av stressorer: Livssituation, sjukdom, psykisk belastning, förlust: dödsfall, för hög aktivitetsnivå, för lite tid för återhämtning, fysisk orsak, sociala, rädslor etc… ■ Balans mellan krav och förmåga att hantera kraven Kombinationen höga krav och låg grad av kontroll är oftast kopplad till stress

4 Stressreaktionen ■ En livsviktig funktion som hjälper kroppen att prestera ■ Komplicerat samspel mellan hjärna och kropp - via nervsignaler, neurotransmittorer, hormoner och immunsystem ■ Aktivering av ”stressaxeln” - hypotalamus och hypofysen i hjärnan och binjurarna ■ Ohälsosamma stressnivåer – ger negativa känslomässiga effekter/symtom: Irritation, spänning, nervositet, rädsla, ängslighet, sömnproblem ■ Kortvarig stress kan vara bra för hälsan och förbättra prestationerna - Långvarig stress är ofta skadlig för kroppen

5 Stress och hjärnan ■ Långvarig överproduktion av kortisol - påverkar hippocampus, hjärnans främsta minnescentrum - påverkar signalsubstanserna i hjärnan - stör hjärncellernas normala ämnesomsättning ■ Kognitiva och känslomässiga förmågorna försämras: kunskap, tänkande minne, språk, koncentration och medvetande.

6 Påverkan på hjärnans anatomi Biologiska reaktioner
Syfte: Att studera relation mellan stress i medelåldern och: Utveckling av demens Strukturella hjärnförändringar Hypotes Miljöfaktorer Påverkan på hjärnans anatomi Demens? Biologiska reaktioner Stress Personlighet Genetiska faktorer Glucocorticoid, Hippocampus atrophy, Aß and APP, Immune system,

7 I Midlife psychological stress and risk
of dementia: a 35-year longitudinal population study Brain, 2010 Aug;133(Pt 8): Stress i medelåldern ökade risken för demens

8 Stress och demens Kortisolpåverkan Atrofi/förminskning av Hippocampus
Högre förekomst av Amyloid i hjärnan (djurstudier) Dysfunktionellt immunsystemet Blodkärlspåverkan

9 Kvinnoundersökningen
Prospektiva Populationsstudien av kvinnor i Göteborg 1462 kvinnor deltog vid starten 38-60 år (födda ) Inbjudan av olika åldersgrupper, Representativt urval, Långtidsuppföljning (etc………..)

10 En fråga om stress – 1968, 1974 och 1980 De senaste 5 åren
Definieras som en subjektiv upplevelse av……………………. irritation, spänning, nervositet, rädsla, ängslighet eller sömnproblem, i relation till arbete, hälsa, familjesituation eller av annan orsak, under en månad eller längre. Kategoriserade som: • Ingen stress • Temporär stress (en period) • Frekvent stress (flera perioder/konstant stress)

11 Diagnostisera demens Neuropsykiatriska intervjuer Anhörigintervjuer
Demensdiagnoserna baseras på information från: Neuropsykiatriska intervjuer Anhörigintervjuer Patientjournaler Registerdata Av 1462 kvinnor (1968), utvecklade 168 demens mellan

12 Demens i relation till stress (HRs; 95%CIs)
Ingen stress Temporär stress Frekvent stress 1968 Ref. 0.9 ( ) 1.6 ( ) 1974 Ref 1.1 ( ) 1.6 ( ) 1980 1.4 ( ) 1.6 ( ) HR justerats för ålder, utbildning, civilstånd, barn, rökning, vinkonsumtion, fysisk aktivitet, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och BMI.

13 Långvarig stress och demens
2.4 ( ) 1.7 ( ) Ref. 1.0 ( ) 0.9 ( ) Ingen stress Temporär stress Frekvent stress 5 år Frekvent stress 10 år Frekvent stress 15 år

14 II. Midlife stress associated with late-life brain
II Midlife stress associated with late-life brain atrophy and white matter lesions: a 32-year population study Psychosomatic Medicine 2012;74: I den 2a artikeln ville se på sambandet mellan midlife stress och strukturella förändringar på hjärnan senare i livet. För att se om och i så fall i VILKA delar av hjärnan som var påverkade…

15 CT Stress and brain structural changes
Stress-data X X X CT Mean age 76 y Mean age 44 y Även här stress och 80……………Här outcome, olika CT variabler……. I den här studien ingick de Q hade stress-data från 68, 74 och 80 OCH som hade gjort en DT hjärna vid u-s ….N=344. M Ålder. Study Sample N= 344

16 Studiedesign Frekvens av stress Stress: 1968 – 1974 – 1980
Hjärnröntgen 2000 (%) Ingen stress Temporär stress Frekvent stress 40 21 39

17 Stress och atrofi i temporalloben
2.5 ( ) 1.5 ( ) 1.0, Ref. Ingen stress Temporär stress Frekvent stress Justerat för ålder, rökning, högt blodtryck, kolesterol och midja- höftmått

18 Stress och förändringar i vitsubstansen
2.7 ( ) 1.6 ( ) Ref Ingen stress Temporär stress Frekvent stress

19 Resultat Långvarig stress i medelåldern ökade risken för att utveckla demens och Alzheimers sjukdom Stress ökade också risken för atrofi i temporalloben och förändringar i hjärnans vita substans

20 Alternativa hypoteser
Stress ? Demens Stress + ? Demens Stress ? Demens Kognitiv svikt Reducerad hjärnvolym Stress

21 Tack för uppmärksamheten!
epinep.gu.se


Ladda ner ppt "Kan demens bero på stress?"

Liknande presentationer


Google-annonser