Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsområde Social utveckling Kommunikation och samspel! Att stödja barns utveckling av den känslomässiga kommunikationen och samspelsfärdigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsområde Social utveckling Kommunikation och samspel! Att stödja barns utveckling av den känslomässiga kommunikationen och samspelsfärdigheter."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsområde Social utveckling Kommunikation och samspel! Att stödja barns utveckling av den känslomässiga kommunikationen och samspelsfärdigheter i förskolan. Siggi Olafsson Utvecklingsledare siggi.olafsson@socialresurs.goteborg.se www.socialutveckling.goteborg.se

2 Verksamhetsområde Social utveckling Färdigheter, hur lär sig barn? Olika teorier beskriver det på olika sätt… Sociokulturell perspektiv (L. Vygotsky, Roger Säljö) Social inlärningsteori (A. Bandura) Social utvecklingsteori (L. Vygotsky) Neuropsykologi (R. Davidson) Informationsprocessteori (G. Miller)

3 Verksamhetsområde Social utveckling Individens inre processer Individens beteende Miljön omkring individen Preferenser Intelligenser Tankar Känslor Temperament Handlingar Ansiktsutryck Verbala utryck Andra individer Kultur Social kontext Social Inlärningsteori

4 Verksamhetsområde Social utveckling Olika kompetenser… Personlig kompetens kan beskrivas med hjälp av tre undernivåer Intellektuell kompetens Fysisk kompetens Social kompetens Temperamentsfaktor Karaktärsfaktor Greenspan (1981)

5 Verksamhetsområde Social utveckling Social kompetens Färdighetsdimension Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla Självkontroll – använda tankarna för att få kontroll över känslorna Samarbete – dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt och positivt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social problemlösning. Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras egendom och andras arbete

6 Verksamhetsområde Social utveckling Empati Empati är förmågan att leva sig in i hur en annan människa känner sig och använda denna förståelse i mötet med andra. Medkänsla, lyssnande och perspektiv Uppmärksamma, tolka, förstå, visa/känna omtanke och att handla gott utifrån den empatiska förståelsen. För att utveckla empati behöver barn egna erfarenheter av att bli empatiskt bemötta. Genom detta lär sig barnen förstå sina egna känslor och acceptera dem. Barn som bemöts med respekt utvecklar en god självkänsla d.v.s. de förstår att de är värdefulla dvs en god självkänsla. Självkännedom och självkänsla underlättar förståelsen för andra

7 Verksamhetsområde Social utveckling Vad är känslor för något? Grundaffekter och känslor är olika begrepp liksom känslor och tillstånd är olika begrepp Känsla = inåt, egen beskrivning Affekt = utåt, egen beskrivning Färdigheter… Känna igen och benämna affekter, känslor– egna och andras Kunna hantera affekter, känslor Silvan Tomkins / Daniel Golema

8 Verksamhetsområde Social utveckling Grundaffekter  Positiva affekter  Glädje  Intresse  Neutrala affekter  Förvåning  Negativa affekter  Avsmak (Äckel)  Avsky (Förakt)  Ilska  Ledsenhet  Rädsla  Skam

9 Verksamhetsområde Social utveckling Att möta känslor (Affekter) Uppdraget är att stödja barnet i att möta sina och andras känslor, för att lära sig… (Det gör du automatiskt, på ett bra eller mindre bra sätt, ogenomtänkt eller genomtänkt…) Avvisande, Fördömande, Låt-gå God emotionell vägledning

10 Verksamhetsområde Social utveckling Vardagssituationer Emotionell vägledning Övergångar Språket Pedagogen som modell

11 Verksamhetsområde Social utveckling Pedagogiska principer Från enkla färdigheter till mer komplexa Samtal – Träna – Tillämpa Projektivt arbetssätt (inte på riktigt) Fokus på språket som verktyg Lärande i dialoger

12 Verksamhetsområde Social utveckling Tack för uppmärksamheten ! www.socialutveckling.goteborg.se Tips om förlag… www.nyponforlag.se

13 Verksamhetsområde Social utveckling Emotionell vägledning 1)Uppmärksamma känslan 2)Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning 3)Lyssna inkännande och bekräfta känslan 4)Hjälp till att sätta ord på sina känslor 5)Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet Gottman

14 Verksamhetsområde Social utveckling Självkontroll Självkontroll innebär att man kan hantera frustrationer och starka känslor såsom ilska och besvikelser på ett socialt acceptabelt sätt. Pedagoger kan lära barn att trösta sig själva och slappna av också i svåra situationer. Barnen lär sig genom att imitera och därför fungerar pedagogernas sätt att handskas med känslor och lösa problem som modell för barnen. Barn och ungdomar utvecklas genom uppmuntran och beröm då de bemöter andra empatiskt. De sociala färdigheterna växer i och med att tänkandet utvecklas.

15 Verksamhetsområde Social utveckling Sociokulturellt perspektiv på lärande Språkets betydelse… Språket är det viktigaste kulturella redskapet – ett redskap som människor använder för att beskriva/förklara, förstå och tänka kring omvärlden De språkliga verktygen får mening genom interaktion med andra människor.


Ladda ner ppt "Verksamhetsområde Social utveckling Kommunikation och samspel! Att stödja barns utveckling av den känslomässiga kommunikationen och samspelsfärdigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser