Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Uppdrag från Energimyndigheten: Ta fram indikatorer som stöd för den aktiva processen mot hållbar energianvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Uppdrag från Energimyndigheten: Ta fram indikatorer som stöd för den aktiva processen mot hållbar energianvändning."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Uppdrag från Energimyndigheten: Ta fram indikatorer som stöd för den aktiva processen mot hållbar energianvändning Fokus på områden som kommunen har rådighet över med avseende på: Trygg och kostnadseffektiv energiförsörjning Energianvändning Låg negativ inverkan på Hälsa, Miljö och Klimat

2 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Mars 2009 PROFU –konsult Referensgrupp: Gotland Härryda (tillämpning) Smedjebacken Västervik + Kalmar-klustret SKL

3 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Frågeställningar:  Rådighetsområden  Indikatorgruppering  Hälsa  Gränsdragning mot andra miljöfaktorer  Mål – indikator  Benchmarking - jämförelser  Rätt indikatorer

4 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Rådighetsområden för indikatorer:  Kommunens egna verksamhetslokaler  Kommunens egna bostadsbolag  Fjärrvärme  Övrig energikrävande kommunal verksamhet  Kommunala transporter  Kollektivtrafik  Fysisk planering  Krishantering  Näringslivsutveckling  Upphandling

5 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Kommunens egna verksamhetslokaler  Andel fossil energi av total tillförd energi, [%]  Andel el av total tillförd energi, [%]  Energikostnad, [kr/m2]  Uppvärmning: [kWh/m2], nettoenergi  Kyla: [kWh/m2], nettoenergi  Drift-el: [kWh/m2]  Vatten: [m3/m2] ????  CO2-utsläpp: [kg/m2], el & FV - marginalutsläpp  Miljö: Utsläpp: S, NOx, stoft, HC, …? (vikt/m2)

6 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Kommunens egna bostadsbolag  Andel fossil energi av total tillförd energi, [%]  Andel el av total tillförd energi, [%]  Energikostnad, [kr/m2]  Uppvärmning: [kWh/m2], nettoenergi  Kyla: [kWh/m2], nettoenergi  Drift-el: [kWh/m2]  Vatten: [m3/m2] ????  CO2-utsläpp: [kg/m2], el & FV - marginalutsläpp  Miljö: Utsläpp: S, NOx, stoft, HC, …? (vikt/m2)

7 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Fjärrvärme  Andel fossil energi av total tillförd energi, [%]  Andel el av total tillförd energi, [%]  Elproduktion (GWh)  Fjärrvärmekostnad – typhus kr/m2  Systemverkningsgrad (%)  CO2-utsläpp: [kg/MWh)  Miljö: Utsläpp: S, NOx, stoft, HC, …? (vikt/m2)

8 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Övrig energikrävande verksamhet  Andel fossil energi av total tillförd energi, [%]  Andel el av total tillförd energi, [%]  VA : Producerad mängd biogas (MWh)  Energianvändning  CO2-utsläpp: [kg/MWh]  Miljö: Utsläpp: S, NOx, stoft, HC, …? (vikt/m2)

9 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Transporter och kollektivtrafik  Egna transporter (Andel miljöbilar %)  Egna transporter: Antal fordonskilometer miljöbilar/alla  Kollektivtrafik; Andel kollektivtrafik %  Kollektivtrafik: Antal transport km miljöfordon?  Cykelbanor km/innevånare  Egna transporter medelförbrukning kWH7transportkm  Pendlarparkeringar  CO2-utsläpp: [kg/fordonskm  Miljö: Utsläpp: S, NOx, stoft, HC, …? (vikt/m2)

10 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Fysisk planering  Andel nybyggnation med förnyelsebara bränslen % (el/fjärrvärme)  Andel av nybyggnation som är tillgängligt för kollektivtrafik %  Cykelbanor (km)  Medelförbrukning energi nybyggda bostäder  Avstånd till kollektivtrafik andel innevånare som har >500 till hållplats  Byggande av passivhus ?

11 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Krishantering  Andel boende med tillgång till värmestugor %  Fjärrvärmens flexibilitet  Andel bostäder som kan klara uppvärmningen vid längre elavbrott %  Andel av bebyggelsen som klarar mer än ett bränsle %  Andel lokal elproduktion (konsumtion/produktion inom det geografiska området)

12 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Näringslivsutveckling  Anställda inom ”miljöföretag” (% av alla)  ???

13 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Upphandling  Energi och miljökrav i upphandlingen

14 Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Frågetecken: Koppling till mål ? Var går kommunens rådighetsgräns ? Snäv avgränsning:  Socialt  Ekonomi  Kommunen som geografiskt område  Regionperspektiv


Ladda ner ppt "Utveckling av indikatorer för Uthållig kommun Uppdrag från Energimyndigheten: Ta fram indikatorer som stöd för den aktiva processen mot hållbar energianvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser