Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –"— Presentationens avskrift:

1 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
Språkhistoria Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

2 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
Språket betecknar verkligheten omkring oss, och när den förändras så följer språket efter Nästan alla våra ord i vårt språk har förändrats under tidernas lopp Språkhistoria Inte konstigt då det har nötts och slipats av dagligt bruk i århundraden Orden har förändrats i stavning, uttal, böjning och betydelse… Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

3 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
Vårt språks historia brukar delas in i följande perioder: Äldre fornsvenska Äldre nysvenska Yngre fornsvenska Runsvenska Yngre nysvenska 1732- 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

4 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
I Sverige finns de flesta runstenarna i Skandinavien, över 3000. Runinskrifterna är oftast korta och innehåller många person- och ortnamn. De anger ofta att en sten rests till någons minne. Runsvenska ca Under runsvensk tid användes svenska I skrift för första gången. Det alfabetet kallades för futharken. Det fanns också ristare som reste runt och utförde arbeten mot betalning.  Man brukade också rista slingrande mönster av olika djur och växter som dekoration. Stenarna sattes nästan aldrig på något riktigt gravfält. De flesta stenar hittas placerade på vackra ställen i naturen. Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

5 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
På 1100-talet blev Sverige kristnat. Biskopar och präster tillsattes, kyrkor byggdes. Runorna ersattes av det latinska alfabetet. Äldre Västgötalagen från omkring 1225 blev den första boken på svenska med latinska bokstäver. Äldre fornsvenska ca Stavning: Ä-ljudet stavs med æ, bokstaven i används även för j. I mitten av 1300-talet fick vi en lag för hela riket. Magnus Erikssons landslag. Svenskan började nu användas mer i skrift. Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

6 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
Många stavade efter sitt eget huvud och efter hur vackert det lät eller såg ut! Den äldsta rimkrönikan, Erikskrönikan, skrevs ca 1330. Den handlar om fängslandet av hertigarna Erik och Valdemar vid Nyköping 1317. Yngre fornsvenska ca Stavning: U ersätts ibland av W. Bokstäverna e,i,j,y används oregelmässigt. Många berättelser och legender översattes från latin och det har på så sätt bevarats många skrifter! Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

7 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
Äldre nysvenska 1526 publicerades Nya Testamentet, Men kom ut 1541 med Gustav Vasas bibel. Meningarna ser ut som i våra dagar. Att kommatecken saknas beror troligen på att texten är uppdelad på versrader med Ny rad vid varje snedstreck. Stavning: Öök: häst, dragare Skalt du: skall du Tina gerning: dina gärningar Stavningen av i- och j-ljuden följer inga regler: Ey:ej, Gjordt: gjort, iord:jord Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –

8 Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby – www.lektion.se
Yngre nysvenska 1732- År 1731 gav Olof von Dalin ut en tidskrift som kallades För Den svenska Argus. Orden och deras böjning: jarl:Hövding Höfvisk:Artig Stavning: Fram till 1906 förekom en annorlunda stavning: Istället för v skrevs ofta f, hv, fw T: dt I den skrev han på ett mycket klarare och tydligare svenska språk. Denna tidning har blivit ett gränsmärke mellan äldre och yngre svenska. Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –


Ladda ner ppt "Malin Andersson, Nivrenaskolan, Sundsvall/Kvissleby –"

Liknande presentationer


Google-annonser