Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksgiltigt talspråk (Medeltiden) Givetvis fanns det under medeltiden inga verkliga förutsettningar för ett riksgiltigt talspråk Under slutet av den fornsvenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksgiltigt talspråk (Medeltiden) Givetvis fanns det under medeltiden inga verkliga förutsettningar för ett riksgiltigt talspråk Under slutet av den fornsvenska."— Presentationens avskrift:

1 Riksgiltigt talspråk (Medeltiden) Givetvis fanns det under medeltiden inga verkliga förutsettningar för ett riksgiltigt talspråk Under slutet av den fornsvenska perioden (1375-1526) ble tvärtom de regionala skillnaderna allt större i och med nya genomgripande ljudförändringar Ljudövergångarna fick inte fäste överallt och en del av dem fick olika resultat i skilda deler av landet – följden blev ökad dialektsplittring

2 Riksgiltigt talspråk (1600-talet) Sveriges nya position som stormakt under 1600-talet innebar att statsförvaltningen ökade och konsentrerades till Stockholm Många jordägare i Mälardalen skaffade sig höga poster inom den växande administrasjonen och flyttade intil huvudstaden. Det språk som utvecklades här blev en tydelig symbol för makten; det hadde sina rötter i Mälardalen, men stod i kontrast till den folkliga dialekten.

3 Riksgiltigt talspråk (1700-talet) En del belysande uttalen om talspråket ges av språkmannen Sven Hof (1703-1786). Överklassens språknormer hade vunnit stadig terräng. ”Dialectus communis”, ”den allmännliga talarten”,räknar han som mönster för språkbruket; det är det språk som ”de hederligare och lärde” talar, ”det skickar sig bäst till ett klart och tydeligt förståande, samt behagligt åhörande”

4 Riksgiltigt talspråk (1700-talet) Högreståndspersonernas språk skilde sig naturligtvis från varandra i olika delar av landet; ”knapt någon är, ehuru lärd och hederlig, som i tal icke inblandar något af sitt Landskaps enskylta talart”. Men standardvarianten i och omkring Stockholm var den allra mest ansedda, den ”hålles och är ibland de Swänska, den bästa”.

5 Riksgiltigt talspråk (1800-talet) 1800-talet kännetecknas framför allt av att talspråksnormen får fäste också i de övriga samhällsklasserna. Den obligatoriska folkskolan innrättades 1842 Men det är först med industrialiseringen under den senare delen av 1800-talet som det blir verkliga förutsättningar för en utbredd standardnorm

6 Riksgiltigt talspråk (1900-talet) Under 1900-talet har utvecklingen gått fort mot en allmänt accepterad ”nationalnorm” för talspråket. Nu, liksom tidigare är det språkbruket i Mellansverige, framför allt språket i och omkring Stockholm, som bildar mönster för standarduttalen


Ladda ner ppt "Riksgiltigt talspråk (Medeltiden) Givetvis fanns det under medeltiden inga verkliga förutsettningar för ett riksgiltigt talspråk Under slutet av den fornsvenska."

Liknande presentationer


Google-annonser