Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskans historia. Språk tillhör familjer Bildkälla: Genrekoden tala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskans historia. Språk tillhör familjer Bildkälla: Genrekoden tala."— Presentationens avskrift:

1 Svenskans historia

2 Språk tillhör familjer Bildkälla: Genrekoden tala

3 Vad i språket förändras? • Vilket alfabet som används • Ordförrådet: ord tillkommer eller faller bort • Stavningen • Grammatiken • Normerna (reglerna) för hur vi bör tala/skriva

4 Svenskan delas in i perioder Klassisk Yngre (1225-1375) (1375-1526) UrnordiskaRunsvenska Fornsvenska Äldre Yngre Nu- Urnordiska Runsvenska Fornsvenska Äldre Yngre Nu- nysvenska nysvenska svenska nysvenska nysvenska svenska 800 1225 1526 1732 1906

5 Urnordiska (ca 200-800) • Fram till år 800: någon form av urgermanska • År 200-800: urnordiska • Det urnordiska språket istället för det germanska pga. att varianterna av urgermanskan skilde sig mycket åt.

6 • Runskrift: äldre runrad (24 runtecken) • Runskrift skrevs främst på trä. Vardagliga meddelanden (t.ex. berätta vad man äger) eller minnestexter över döda personer. • Diftonger: två vokalljud som glider ihop - Fram till år 900: au, ey, ai - Engelska: boy (oi), house (au) - Skånska: maud (=mat) Bildkälla: historiska.se

7 Runsvenska (800-1225) • Den äldre runraden ersattes med den yngre (futharken): 16 runtecken  ett tecken kunde ha flera ljud • Diftonger Bildkälla: historiska.se

8 Fornsvenska (1225-1526) • Medeltidssvenska • 1200-1300-talen: mycket i språket förändras • Kristendomen infördes: latin och det latinska alfabetet. Bibeln var på latin. • Bokstav som inte finns kvar nu: þ (thorn) • Stavning: Ä-ljudet stavs med æ • Runskriften och de latinska bokstäverna användes parallellt ett tag.

9 • Tidig medeltid (1200-talet): De styrande i landet var släkt med varandra. • Landskapen var självständiga • Texter: landskapslagar • Inga gemensamma regler för skriftspråket • Äldre västgötalagen: gränsen mellan runsvenska och fornsvenska. Vår första skrift på svenska (som är bevarad). Ursprunglig svenska, opåverkad av andra språk. Oftast endast makthavarna som kunde läsa den.

10 Äldre västgötalagen ”Krister ær fyrst i laghum warum tha ær cristna var oc allir cristnir ko- nongær. böndær oc allir bocarlær biscupær oc allir boclærdhir mæn. Vardhær barn til kirkiu boret oc bedhiz cristnu. tha scal fadhir ok modher fa gudhfædhur”

11 Tyskarnas påverkan • 1200-talet: tyska köpmän och hantverkare bosatte sig i Sverige  inflytande • Tyskan användes som handelsspråk i vissa svenska städer  påverkan på ordförråd och ordbildning. • Adjektivändelser: -ug (-og)  -ig (nyttugh  nyttigh) • Ordföljd: Jag har en bok köpt • Tyska lånord: köpa, pengar, stad, herre Även låneord från grekiskan och latinet: alfabet, präst

12 Äldre nysvenska (1526-1732) • Gustav Vasa – kung under 1500-talet • Sverige gick ur den katolska kyrkan • Bibeln översattes till svenska och trycktes upp • Latinet ersattes allt mer av svenskan i kyrkorna • Boktryckarkonsten (slutet av 1400-talet)  stavning och grammatik började regleras. Ett mer enhetligt språk. • ”Vanligt” folk kunde oftast inte läsa och ägde inga böcker.

13 • Man vill skriva ner och berätta vad man gör, bl.a. för att nästa generation inte ska göra om samma misstag. • Krönikor: tankar och reflektioner om något som hänt. • Verben böjs efter person (som man gör på andra språk, t.ex. engelska, franska och spanska). Exempel: Du tog, de togo. • Stavning: - Skalt du: skall du - Tina gerning: dina gärningar - Stavningen av i- och j-ljuden följer inga regler (Ey:ej, Gjordt: gjort, iord:jord)

14 Yngre nysvenska (1732-1906) Viktiga texter • Then Swänska Argus (1732- Olof von Dahlin): ”Det vakande ögat”. Tidningsartiklar skrivna med ett modernare och lättare språk • Sweriges Rikes lag (1734): stavningen fick tydligare struktur • Röda rummet (1879 – Strindberg): inslag av talspråk och svordomar = modernt språk Bildkälla: dn.se

15 Mer om den yngre nysvenskan • Fler blir läskunniga • Frankrike påverkar mycket under 1700-talet. Lånord från franskan: kostym, populär, dessert • Engelska lånord: sherry, biffstek, kalops • Svenska Akademien bildades 1786 av Gustav III: arbetar för svenskans renhet, styrka och höghet. Ger ut ordbok (påbörjades 1784) och ordlista (stavning och uttal). Rekommendationer för hur vi bör skriva.

16 Nusvenska (1906 - ) • Fler läser och skriver • 1906: stavningsreform • V-ljudet stavades tidigare på olika sätt: f, fv, hv (hvad = vad). • Förenkling av stavningen: täfla  tävla, af  av, hvit  vit, äfven  även

17 Vad händer med språket nu? • Talspråket och skriftspråket blir mer lika varandra • It-utvecklingen: möjliggör snabb informationsspridning • Påverkas av engelskan och andra språk • Dialekterna utjämnas: färre pratar bred dialekt


Ladda ner ppt "Svenskans historia. Språk tillhör familjer Bildkälla: Genrekoden tala."

Liknande presentationer


Google-annonser