Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkhistoria - Fornsvenska. 8009001000120013001400150016001700180019002000 Runsvenska 800-1225 Äldre fornsvenska 1225-1375 Yngre fornsvenska 1375-1526.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkhistoria - Fornsvenska. 8009001000120013001400150016001700180019002000 Runsvenska 800-1225 Äldre fornsvenska 1225-1375 Yngre fornsvenska 1375-1526."— Presentationens avskrift:

1 Språkhistoria - Fornsvenska

2 8009001000120013001400150016001700180019002000 Runsvenska 800-1225 Äldre fornsvenska 1225-1375 Yngre fornsvenska 1375-1526 Äldre nysvenska 1526-1732 Yngre nysvenska 1732- Vårt språks historia brukar delas in i följande perioder:

3 Fornsvenska äldre + yngre fornsvenska 1225-1526

4 Kristendom • 1000-talet: • Kristendomen kommer till Norden – och med den det latinska alfabetet – • och latinska och grekiska lånord

5 Latinska alfabetet • mycket längre texter än förr • runor blev i stort sett bara ristade med kniv på trä • med sådana redskap är det viktigt att formulera sig kort.

6 Böcker • Då det latinska alfabetet kom, fick vi snart också böcker på nordiska språk; • de äldsta vi känner till är från 1100-talet. • Många av de äldsta böckerna är religiös litteratur • ofta översatta från andra språk, särskilt latin.

7 Låneord • Vi får en mängd lånord i samband med den kristendomens intåg: • Ord som präst, kristen, munk, ängel och djävul är från början grekiska ord, men spridda via latinet • klocka, nunna och mässa är ren latin.

8 Runorna = sms-språk • Runorna fortsatte ändå att användas i många hundra år efter att det latinska alfabetet blev känt, • penna och bläck att skriva med och kalvskinn att skriva på var inte något folk hade med sig hela tiden. • Kniv hade däremot de flesta och en träpinne var som regel lätt att hitta, och därmed kunde man enkelt klottra ner en snabbt meddelande med runor. • Runorna blev därmed den tidens sms-medium, medan det latinska alfabetet var det dominerande för litteraturen (böckerna).

9 Landskapslagarna • Bland de första texter som skrevs med latinska alfabetet • En lag för varje landskap • Äldre Västgötalagen 1220-talet –den äldsta bevarade texten på svenska

10 Muntligt blev skriftligt… • Det språk som finns bevarat i landskapslagarna är mycket nära talspråket. • Lagarna hade tidigare varit muntliga och förts vidare genom utantillinlärning från generation till generation.

11

12 Erikskrönikan • Erikskrönikan är den äldsta av en samling medeltida rimkrönikor • skildrar medeltidens politiska historia i Sverige. • Erikskrönikan är Sveriges äldsta berättande källa • Den ger läsaren men detaljerad version av ett längre händelseförlopp

13 Hjälten i Erikskrönikan

14 Yngre fornsvenska • På 1300-talet kom svenskan att påverkas så mycket av ett annat språk. • Därför brukar man tala om yngre fornsvenska som en särskild underepok. • Det språk som påverkade svenskan var tyskan.

15 Tyskan påverkade • Skälet var att många tyskar flyttade in i svenska städer på 1300-talet. • Ofta var tyskarna så många att de dominerade i städerna. • Tyskarna arbetade oftast som handelsmän eller hantverkare.

16 Låneord från tyskan • Tyskarna förde in en mängd tyska lånord i svenskan • t ex fönster, borg, fru, hantverk, stad, borgmästare, skomakare. • De tyska invandrarna lärde sig svenska, men slarvade med alla krångliga böjningar som fanns i fornsvenskan. • Eftersom tyskarna var så många började även svenskarna använda samma språkbruk som de.

17 Uppgift • Här nedan hittar du några ordspråk på fornsvenska. De kommer från Stora ordspråksboken (nedskriven ca 1450). • Uppgift 1: Välj fem av ordspråken och översätt dem till modern svenska! • Uppgift 2: Vilka skillnader i stavning, meningsbyggnad och ordformer ser du jämfört med modern svenska? Uppgiften är hämtad från www.svenska123.se

18 • Medh lagh skal man land byggia. • Nöd brythir lagh. • Nu liggia lagh j spyutstangx aenda. • Mange baekkia ok sma göra stora aa. • Baetra aer thaeth thrae som boghis, aen thaeth som bristir. • Siaelwe riwas vlua, tha the ey haua kalua. • Skogh hawir öron, ok mark hawir öghon. • Thaen blaes ey vael at eelde, som myöl hawir i munne. • Kombir thu til wlua, tha thiwth som the! • Man skall ey giffnom haeste i mun see. • Ey kombir skadhi een til by. • Man skal sla jaernith, tha thaeth aer heeth. • Baetrae aer een fughil ij haende aen fyre i skoghe. • J thysto vatne aeru orma vaerste.


Ladda ner ppt "Språkhistoria - Fornsvenska. 8009001000120013001400150016001700180019002000 Runsvenska 800-1225 Äldre fornsvenska 1225-1375 Yngre fornsvenska 1375-1526."

Liknande presentationer


Google-annonser