Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OddsPojke Skola ByråKiosk Kloster Saga Tjej Gerilla Robot Teater Kalabalik Gevär GarderobTurist Biskop Paprika Lattjo Ketchup SlalomMaila Madrass TrottoarSnickare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OddsPojke Skola ByråKiosk Kloster Saga Tjej Gerilla Robot Teater Kalabalik Gevär GarderobTurist Biskop Paprika Lattjo Ketchup SlalomMaila Madrass TrottoarSnickare."— Presentationens avskrift:

1

2

3 OddsPojke Skola ByråKiosk Kloster Saga Tjej Gerilla Robot Teater Kalabalik Gevär GarderobTurist Biskop Paprika Lattjo Ketchup SlalomMaila Madrass TrottoarSnickare

4 Indoeuropeiska → Urgermanska → Urnordiska Runsvenska Äldre fornsvenska Yngre fornsvenska Äldre nysvenska Yngre nysvenska Nusvenska

5 Varför inleds perioden med detta årtal? Hur skrev man? Vilka sorts texter skrev man? Namnge någon viktig text. Varför viktig? Hände något speciellt som påverkade språket? Språkliga förändringar. Historiska faktorer av betydelse för språkets utveckling. Lånord – från vilka språk, varför? Ge exempel. Övrigt (t ex namn, dialekter)

6 Varför inleds perioden år 800? De urnordiska dialekterna utvecklas till olika språk. Processen är klar omkring år 800. Hur skrev man? Runor Futharken (16 runor) Sten, trä

7 Vilken sorts texter skrev man? Runstenar, ofta till minne av en avliden. Ca 2500 runstenar Namnge en viktig text. Rökstenen, Östergötland Världens längsta runinskrift, 760 tecken Det äldsta bevarade litterära verket. Svårtydd. Mystisk historia om kungar, nordisk mytologi.

8 Språkliga förändringar Diftonger försvinner (men bevaras i gotländskan) ei → e ai → e au → ö öy → ö Öystein → Östen raisa → resa auga → öga

9

10 RunorTranslitterering: tula : lit : raisa : stain : þins at : sun : sin : haralt : bruþur : inkuars : þaiR furu : trikila : fiari : at : kuli : auk : a:ustarlar ni : kafu : tuu : sunar:la : a sirk:lan:ti

11 Normalisering: Tola let ræisa stæin þennsa at sun sinn Harald, broður Ingvars. ÞæiR foru drængila fiarri at gulli ok austarla ærni gafu, dou sunnarla a Særklandi. Översättning: Tola lät resa stenen efter sin son Harald, Ingvars broder. De foro manligen fjärran efter guld och österut gåvo örnen föda. De dogo söderut i Särkland.

12 1225 → Äldre Västgötalagen (Den första texten på svenska, skriven med latinska bokstäver.) Exempel på böter Latinska bokstäver (först latin) Pergament (kalvskinn och bläck) Lagtexter, rättegångsprotokoll, testamenten Riddarromaner, helgonberättelser översattes

13 Faldær · Y · vndir mylnohivl · fær · þær banæ af · bøte þrim markum · þæn ær · mylnu · a · Faldér · Y · i · brun · ællær diki · ællær af · fiskigardi · far bana af bøtæ firi þrim markum · þen ær · a · Gangær · Y · a · biornspiut · ællær ok ælgspiut · far bana af · bøte fyri · M · iij · þæn ær · a · Resir · Y · træ · vp · fældær niþær · far · Y · banæ af · bøti · firi · M · iij · þæn up resti · Stangær · þiur huggær runi · bitær · hundær far af bænæ bøte · firi · iij M ·

14 Faller en man under ett qvarnhjul [och] får bane därav, böte tre mark den som äger qvarnen. Faller en man i brunn eller dike eller av en fiskdamm [och] får bane därav, böte tre mark den som äger [den/det]. Går en man på ett björnspjut eller älgspjut [och] får bane därav, böte tre mark den som äger [det]. Reser en man upp ett träd [och det] faller ner [och] en man får bane därav, böte tre mark den som reste upp [det]. Stångar en tjur, hugger en galt, biter en hund, [och en man] får bane därav, böte tre marker.

15 Latin, grekiska – kyrka, präst, mässa, kors, altare, penna Krånglig grammatik Så här böjdes substantiven

16 Gwz modhir talade: Huar ölkar görs, ther ophöghir sik hwadin bradhelica oc nidhirfaller sköt. Ok the som är standa, vitande at tholik oplyptilse vardhir aff ölsins makt, bida thy til at ölit är fulkomplica giort oc nidharlagt. Än thom som näsana halla mykyt när till ölkarsins hita händir äntigia at the niusa hardhelica älla at hiärnin röris oc värkir hardhelica. Swa är oc andelica.

17 Gud moder talade: När man brygger öl, då häver sig skummet häftigt och sjunker snart igen. Och de som står i närheten vet att denna jäsning beror på ölets inneboende kraft, och de väntar därför tills ölet är färdigbryggt och skummet har sjunkit. Men de som sticker näsan alltför nära hettan från ölkaret, dem går det så, att antingen nyser de häftigt eller också känner de yrsel i hjärnan och får svår huvudvärk. Så är det också andligen.

18 Ca 1375 → Lågtyskan inverkar mer (pga Hansan) Papper Boktryckarkonst Böjningssystemet blir mycket enklare Tyska lånord: handel och hantverk stad, betala, straff, kök, fönster, skomakare, fru

19 Medh lagh skal man land byggia. Nöd brythir lagh. Mange baekkia ok sma göra stora aa. Baetra aer thaeth thrae som boghis, aen thaeth som bristir. Skogh hawir öron, ok mark hawir öghon. Thaen blaes ey vael at eelde, som myöl hawir i munne. Man skall ey giffnom haeste i mun see. Ey kombir skadhi een til by. Man skal sla jaernith, tha thaeth aer heeth. Baetrae aer een fughil ij haende aen fyre i skoghe. J thysto vatne aeru orma vaerste.

20 1526 → (Nya testamentet översätts till svenska) Gustav Vasas bibel – utveckling mot standardspråk Försvenskning Å, Ä, Ö finns för första gången → Politiskt: INTE dansk påverkan Starka dialekter → påverkar skriftspråket

21 1732 → Olof Dahlin: Then Swänska Argus (tidsskrift) Enklare språk Franska lånord 1700-tal Kungen Gustav III parfym, salong, kostym, konsert, byrå Engelska lånord 1800-tal strejk, räls, tunnel, biff, paj 1801 – stavningsnormer införs

22 1900 → Talspråk och skriftspråk mer lika Teknik, utveckling – många nya ord Lånord från engelska, amerikanska (spec. efter 1945) sport, rekord, match, jeans, chips Enklare, rakare, kortare meningar Färre dialekter ”Rikssvenska” vanligare. Flytt till tätorter, massmedia 1906 – stor stavningsreform (godt - gott, hvad - vad, tvifvla – tvivla)

23


Ladda ner ppt "OddsPojke Skola ByråKiosk Kloster Saga Tjej Gerilla Robot Teater Kalabalik Gevär GarderobTurist Biskop Paprika Lattjo Ketchup SlalomMaila Madrass TrottoarSnickare."

Liknande presentationer


Google-annonser