Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur språket blev som det blev…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur språket blev som det blev…"— Presentationens avskrift:

1 Hur språket blev som det blev…
Språkhistoria för åk 9

2 Introduktion Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp lära sig se sammanhang tänka logiskt granska kritiskt och värdera Din förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer. Att förstå var språket kommer ifrån hjälper dig att se varför språket förändrats och varför det fortsätter att förändras.

3 Kan du nåt redan nu? Vad vet du om svenska språkets historia?
Vad skulle du vilja veta mer om?

4 Betygskrav för området
E C A Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

5 Syfte Hur ska vi veta vilka vi är, om vi inte vet varifrån vi kommit?
Språk genomgår alltid förändringar. Syftet med språk- historia är alltså att få förståelse för svenska språket idag.

6 Bakgrund Det skrivna språkets historia Läs textutdragen
Markera det som du tycker är de största skillnaderna mellan de två första texterna. (Exempel är stavning, ord eller sätt att uttrycka sig.) Markera det du tycker är nytt i den sista texten. Jämför med en kompis.

7

8 Urnordiska Ett gemensamt språk för Sverige, Norge, Danmark och Island.
Ca 800 e.Kr. börjar urnordiskan delas upp i olika språk. Islänningar kan även idag läsa texter från 1200-talet. Urnordiskan hade 24 runor. 1000 1500 2000

9 9 Runsvenska, ca Mellan 200 e.Kr. och 1100 e.Kr. restes ca 3500 runstenar, mest i södra och mellersta Sverige (1000 finns i Uppland). Från ca 800-talet har vi 16 runor. Runorna var inspirerade av både det latinska, grekiska och etruskiska alfabetet. Kallas futharken efter de första runorna i raden. 1000 1500 2000

10 Minnesmärken, inte gravstenar
Vem som reste stenen Till vems minne Något om den personen

11 Arvord Ord från urspråket Liknar de engelska och tyska (germanska ord) Ex: ko, häst, mjölk, salt, huvud, man, kvinna, barn, hus, åker, sol Låneord Genom handelsresor och präster Ex: kyrka, präst, djävul, klocka, altare Namn Ursprung från asatron, ex: Tor, Freja Äldre djurnamn, ex: Ulf (ulv=varg), Arn (arn=örn)

12 Kan du läsa runor? Titta på runraderna på pappret du fått.
Skriv ner ordagrant, runa för runa. Försök översätt till vanlig svenska.

13 Fornsvenska, 1225-1526 Kallas också medeltidssvenska
Kyrkans språk – latin Lagens språk – svenska Landskapslagar Landslag ca år 1300 1000 1500 2000

14 Utdrag ur Västgötalagen
Sva ær i laghum talt, at þtrir æru þiuvær. En ær þæn, ær stial ok takar. Annær raþær i hændar þiufi. þriþi takar viþr. þer ær allir ena lund sakir. § 1. þrear æru þiufs vitulösor. Så är sagt i lagen, att tre äro tjuvar. En är det som stjäl och tager. En annan råder det tjuven i händer (dvs hjälper tjuven på något sätt). Den tredje tager emot (tjuvgodset). De äro alla på samma sätt skyldiga. § 1. Tre äro de fall då tjuven är utan vitsord (dvs då tjuven inte har rätt att bevisa sin oskuld).

15 Lagarna fördes först vidare muntligt över generationer
Många s.k fasta uttryck underlättade Skriva och läsa var ovanligt Krävdes utbildning Pergament och bläck var dyrt Låneord Latin för kyrkan Tyska (och danska) pga handel, hantverk och politik. Ex: fröken, stad och mynt Namn Från bibeln och helgonen. Ex: Kristina, Andreas, Mikael Tyska och danska. Ex: Ebba, Henrik, Axel, Stig

16 Nysvenska, 1526-1879 Gustav Vasa, 1521 Reformationen viktig
Boktryckarkonsten Bibeln på svenska, NT 1526 Inga skrivregler på flera hundra år än… 1786 bildas Svenska Akademien av Gustav III, med uppgift att arbeta för det svenska språkets klarhet, uttrycksfullhet och anseende. Ordlista, SAOL Svensk grammatik 1000 1500 2000

17 Överklassen tvåspråkig Bellman Then Swänska Argus och andra tidningar
Fransk kultur Överklassen tvåspråkig Bellman Then Swänska Argus och andra tidningar Folkskolan växer fram Fler kan läsa och skriva Skriftspråket får regler Lånord speciellt inom konst, vetenskap, musik, kläder och mat. Ex: garderob, parfym, choklad, karamell, kuliss, frisör, biljett, paket, industri Namn: Charlotte, Louise, Christine, Marianne, Sophie Lång tid innan de når arbetarklassen

18 Man säger ibland att språk är makt
Man säger ibland att språk är makt. Vilken makt kan en människa ha över sitt liv om han/hon varken kan läsa eller skriva? Även idag finns många som inte kan läsa eller skriva, dvs är analfabeter. Vad tror du det skulle innebär för deras framtid att få lära sig läsa och skriva? Sammanfatta klassens tankar


Ladda ner ppt "Hur språket blev som det blev…"

Liknande presentationer


Google-annonser