Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Profeten Muhammad Introduktion Profeten Nuh (Noa)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Profeten Muhammad Introduktion Profeten Nuh (Noa)"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Profeten Muhammad Introduktion Profeten Nuh (Noa)
Profeten Ibrahim (Abraham) Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

2 Session 18 Vem kommer ihåg?
Hur gammal var profeten respektive Khadija när de gifte sig? Nämn namnen på 3 av deras 6 barn som de fick tillsammans!? Hur gammal var Muhammad när han valdes ut till profet? Är Muhammad en profet för araber eller för HELA mänskligheten? Vilka var de 2 första som antog tron och följde profeten?

3 Profeten Muhammad Islam börjar sprida sig
Profetens spridning av islam sker först till de närmsta Profeten Muhammad samlade de troende i hemlighet Efter 3 år så börjar profeten nu att predika offentligt

4 Profeten Muhammad Muslimerna förnedras Gud (Allah) uppenbarade:
Profeten och hans följeslagare blev först förnedrade De farbröder till profeten som levde tog olika parti Profeten fortsätter predika och framför vikten av fromhet Gud (Allah) uppenbarade: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.” (Koranen 49:13)

5 Profeten Muhammad Quraysh utövar tortyr Profeten läste slutligen upp:
Islam skulle utrotas genom tortyr av muslimerna Muslimerna utestängs från alla olika rättigheter Quraysh fruktar islams spridning bland folket Profeten läste slutligen upp: ”Men säg, om [lyssnarna] drar sig undan: "Jag varnar er för en katastrof som den [som förintade stammarna] Aad och Thamud!" (Koranen 41:13)

6 Profeten Muhammad Avslutning - Session 18

7 Session 18 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Profeten Muhammad Introduktion Profeten Nuh (Noa)"

Liknande presentationer


Google-annonser