Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna ! till Möte om Vägmarkering Göteborg 2014-11-13—14 Göran Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna ! till Möte om Vägmarkering Göteborg 2014-11-13—14 Göran Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna ! till Möte om Vägmarkering Göteborg 2014-11-13—14 Göran Nilsson

2 24 Företag 58 Medlemmar Svenska Vägmarkeringsföreningen

3 Sverige har fortsatt Västeuropas klenaste kantlinjer Wienkonventionen, som Sverige ratificerat 1986, säger att kantlinjer i huvudsak ska vara heldragna! Dansk 9-m väg Svensk 9-m väg

4  Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, bildades 1972.  Föreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Föreningens syfte:  SVMF ska verka för en utvecklingen av vägmarkeringar  genom att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem inför myndigheter samt övriga organ i samhället  genom forskning och annat utvecklingsarbete Svenska Vägmarkeringsföreningen

5 För SVMF viktiga frågor Allt fler äldre i trafiken behöver bättre körledning Alla trafikanter bör möta samma budskap –I Sverige –I våra grannländer –I Europa Körledning är viktigt i TS-arbetet –Nollvisionen behöver bättre vägmarkering –Bilarnas stödsystem behöver fungerande mitt -, körfält – och kantlinjer (innebär funktion även när det är vått)

6 För SVMF viktiga frågor Förutsättningar för sund konkurrens –Kontroll bör ske enhetligt –Konsekvenser av brister i funktion ska vara enhetliga –Regler ska vara enhetliga och tolkas lika Kontroll av tillståndet bör ske årligen –Måste omfatta hela vägnätet

7 Höstmöten  2005  Hook  2006  Sigtuna  2007  Hindås  2008  Malmö  2009  Helsingborg  2010  Göteborg  2011  Johannesberg  2012  Göteborg  2013  Göteborg (9:e)  2014  Göteborg (10:e)

8 SVMF Höstmöten  10:e mötet efter det vi tog över efter ”GLOBEN-mötena”  Denna gång 90-talet deltagare  Vi hoppas på 2 bra dagar!

9 Tider höstmöte Torsdag 13 november 12 – 13Lunch i restaurang Estrad 13 – 17Möte (kaffe 14.30-15) 17SVMF har internt möte 19Middag i hotellets restaurang Bryggan Fredag 14 november 07 – 8Frukost 08 – 12Möte (kaffe 9.30 – 10.00) 12 – 13Lunch i restaurang Estrad

10 Middag kl 19

11 Vi saknar en helhetssyn Det är olyckligt att de tekniska och geometriska kraven hanteras i olika delar av Trafikverket. Markeringarnas synbarhet är beroende av såväl den tekniska nivån som den geometriska ytan. Därför bör det totala ansvaret för vägmarkeringar läggas på verksamhetsområde Underhåll där också den största kompetensen finns.

12 Problem för vägmarkering idag ”Lägsta pris” skapar problem Branschen är pressad ekonomiskt –Riskerar att utvecklingen stagnerar Markeringarnas kvalitet på vägen är för låg –Underhåll har för låg nivå –Speciellt illa för funktion i vått väglag Behov av kompetensutveckling i alla led

13 Lösningar !!!? Ifrågasätta om ”låga” anbud är seriösa Avsätta medel till önskvärd utveckling – (% av anbudet, kr/ton???) Mer samverkan Bransch/Myndigheter kring regelverk, styrdokument och utveckling Öka underhåll så standarden kommer upp till kravnivån Låt beställarna ”praktisera” ute i verkligheten Införa kompetenskrav för Vägmarkering

14 Materialkrav

15 Kompetenskrav En handbok måste fram –VGU täcker inte in det som projektörer, utförare och beställare behöver veta om vägmarkering SVMF är beredda att i samråd med TRV och SKL ta fram en handbok För att få effekt krävs att beställarna är med på att införa krav på ”körkort”

16 Inriktning vägmarkering Fastställd 1999, gäller från 2000 4 Huvudmål 21 Delmål Handlingsplan för varje år 16 Mycket kortfattat kan den nya inriktningen sammanfattas i att framtidens vägmarkeringar i betydligt större utsträckning kommer att fokuseras på funktionsegenskaper på vägbanan. SVMF har deltagit aktivt i arbetet med inriktningen

17 17 Inriktningens 4 huvudmål Enhetlig standard på det statliga vägnätet Upphandling av vägmarkering inriktas mot funktion på vägen. Styra FoU mot effekt/nytta och funktion på vägen. Öka förståelsen av vägmarkering genom kompetenshöjning.

18 EU- krav vände utvecklingen Lane Departure Warning / Lane Keeping System (LDW / LKS) LDW är ett krav i EU för Tunga fordon från 2013

19 Volvo Pv och Vägverket i gemensam offensiv mot trafikolyckor Avsiktsförklaring (Tylösand 2008) Volvo Personvagnar och Vägverket ska gemensamt verka för att undvika eller mildra effekterna av trafikolyckor. –Ingen ska skadas eller dödas i en Volvo år 2020 –Funktionaliteten hos infrastruktur och fordon ska ökas till en nivå där visionerna om trafiksäkerheten kan nås

20 Volvo med Lane Departure Warning systems (LDW) En kamera ser vägmarkeringarna alldeles framför bilen, och ger en signal om man passerar linjen utan att använda blinkers Kamera 20

21 LDW behov av vägmarkeringar Studie i fält utförd av Sven-Olof Lundkvist och Carina Fors, VTI VTI notat 15-2010 Visar att det behövs våtfunktion ViP AP5

22 Yttre förhållanden Lägsta Qd [mcd/m 2 /lx] Lägsta R L [mcd/m 2 /lx] Dagsljus, torrt≈ 65– Dagsljus, vått≈ 65– Mörker, torrt–≈ 70 Mörker, vått–≈ 20 Lägsta värden för att LDW ska fungera

23 Våtsynbara markeringar Trafikanterna behöver dem –Speciellt äldre förare Fordonens stödsystem behöver dem De har bättre friktion än släta markeringar

24 Framtidens bilar ………. Framtidens bilar kommer likna våra förfäders hästar. De kunde ta hem en kusk som inte var i det tillståndet att han själv hittade hem. Hästen undvek också att gå på fasta hinder.

25 Snart kan du släppa ratten Google var först ….. Kört 48000 mil Nevada först med att godkänna körning utan förare Alla större biltillverkarna utvecklar autonoma fordon Förslag till nya lagar framme 2017 lovar TS

26 Projekt "Drive Me” Självkörande bilar på allmän väg År 2017 blir det verklighet i Göteborg. Trafikverket medverkar i världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg.


Ladda ner ppt "Välkomna ! till Möte om Vägmarkering Göteborg 2014-11-13—14 Göran Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser