Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologier Att jämföra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologier Att jämföra."— Presentationens avskrift:

1 Ideologier Att jämföra

2 Första steget Analys Gör en kortbeskrivning av hur man ser på samhället. Vad är fel?

3 Andra steget Utopi Hur ser deras drömsamhälle ut?

4 Tredje steget Strategi
Vad behöver man ändra på för att åstadkomma sitt drömsamhälle (utopi)?

5 Människosyn Människan fungerar bäst när hon är fri
Människan är egoistisk och måste styras till dess att den vet bättre Alla människor fyller en viktig funktion, därför måste den vara på rätt plats

6 Vem skall styra? Det gamla sättet är förlegat, demokrati måste införas. Massan måste dock hållas kort! De som har erfarenhet skall styra! Alla måste vara med och bestämma, men först måste några tala om hur det skall vara

7 Stat eller privat Liten stat  stort privat ägande
Liten stat  mer statligt ägande Stor stat  Gemensamt ägande under staten

8 Förändringar Små förändringar i taget  reformer
Revolution förändras snabbt

9 Hur börjar det som de politiska bråken handlar om
Hur börjar det som de politiska bråken handlar om? (liberalism & konservatism) John Lockes och Adam Smiths idéer om politisk och ekonomisk liberalism påverkade amerikanska- och franska revolutionen. Ekonomiska idéer om fri företagsamhet och rätten att behålla frukterna av sitt arbete påverkade den industriella revolutionen.

10 De gamla eliterna, adel, präster och kungarna var såklart negativt inställda till att dela makten med nyrika uppkomlingar. Edmund Burke är den som främst protesterar mot den revolutionära utvecklingen i sin bok Reflections on the revolution in France. Han vill att förändringar skall ske långsamt. Revolutioner är inte genomtänkta!

11 Socialism Den industriella revolutionen ledde också till att en ny uppdelning av människor i klasser aktualiserades. Bönderna hade ju blivit arbetare och deras levnadsförhållanden i städerna var usla! Karl Marx var en tysk ekonom som såg de usla villkor arbetarna hade i de kraftigt växande städerna. Han jämförde deras misär med kapitalisternas liv i lyx och överflöd.

12 Marx trodde att denna arbetarklassens underordning automatiskt skulle leda till att de förtryckta reste sig i en revolution, en kommunistisk revolution. Kampen mellan olika klasser med olika intresse (kapitalister VS. arbetare) är den underliggande konflikten. Arbetare vill ha så hög lön som möjligt medan företagen vill ge så låg lön som möjligt. I denna kamp var arbetarna alltid förlorarna, enligt Marx.

13 Liberalism Liber = fri Bakgrund: Adam Smith
Industriella Revolutionen Upplysningen Franska revolutionen Adam Smith Frihandel och näringsfrihet Konstitutionellt styrelseskick Likhet inför lagen och demokrati(?!) Staten skall skydda egendom och individens frihet Nattväktarstat Modern liberalism  Socialliberalism

14 Konservatismen Conservare = Bevara Bakgrund:
Franska revolutionen Individuell frihet kan vara farligt för samhället som helhet Samhället fungerar som en organism Förändringar måste ske sakta och bygga på tidigare erfarenheter Syfte: Tjäna samhället Senare konservatism Socialkonservatism  mota Olle i grind

15 Socialism Marx Bakgrund: Industriella revolutionen Steg: Revolution
Proletariatets diktatur Massan är styrd och måste först ledas Socialistiska samhället Staten försvinner och det kommunistiska samhället växer fram

16 Reformismen Reformer i stället för revolution Staten måste finnas kvar
Blandekonomi


Ladda ner ppt "Ideologier Att jämföra."

Liknande presentationer


Google-annonser