Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursfördelning i Karlstads kommun. Agenda Roll i budgetarbetet Demografimodell Andra områden Utvecklingstankar Reflektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursfördelning i Karlstads kommun. Agenda Roll i budgetarbetet Demografimodell Andra områden Utvecklingstankar Reflektioner."— Presentationens avskrift:

1 Resursfördelning i Karlstads kommun

2 Agenda Roll i budgetarbetet Demografimodell Andra områden Utvecklingstankar Reflektioner

3 Budgetprocessen 1 Treårsperspektiv ”Rullande” ramar Remissvarv på våren KF-beslut i juni

4 Budgetprocessen 2 Steg 1: Nuvarande ramar Finansiella förutsättningar – mål Steg 2: Demografiska justeringar Steg 3: Politiska bedömningar Generella kompensationer - rationaliseringskrav Riktade prioriteringar

5 Demografimodellen

6 Bakgrund Start första halvan av 1990-talet Behov av omfördelningar – befolkningsutvecklingen Äldreomsorg först Förskola o grundskola Gymnasiet senast dock innan ”boomen”

7 Generella kriterier Berör alla tre åren i budgetperioden SCB:s befolkningsprognos Förändring mellan åren mäts Historiska ”styckepriser” uppräknade med politiskt beslutade generella kompensationsnivåer Avstämning i bokslutet

8 Äldreomsorgen Antal invånare Åldersintervall 65-74 75-79 80-84 85- ”Styckepriset” historisk vårdtyngdsberäkning – Ädel

9 Barnomsorg och grundskola Antal inskrivna barn: Förskola Familjedaghem Fritidshem Antal elever: Grundskola Särskola ”Styckepriset” basen från införandet

10 Gymnasieskolan Antal elever Programval (oavsett huvudman): Studieförberedande Yrkesförberedande Externa (”riksintag” o l) Gymnasiesärskolan ”Styckepriset” basen från införandet

11 Fördelning inom nämnderna Förskola och grundskola: Grundresurs per schemalagd veckotimme resp elev Sociala strukturtillägg (föräldrars utbildningsbakgrund, försörjningsstöd m m) Gymnasieskola: Antal elever Peng per program Stort antal program Äldreomsorg: Hemtjänst biståndsbeslut på timmar och fastställda timpriser (tätort o glesbygdspris) Boende framräknat vårddygnspris per boendeplats

12 Andra områden som diskuterats Diskuterade: Handikappomsorg Komvux/SFI Barn- och ungdomsvård Försörjningsstöd Slutsats: inga ”automatiska” kopplingar, påverkbara, men viktigt finna bra beslutsunderlag för politiska prioriteringar Fastighetsunderhåll Nu fast modell med belopp/kvm inte möjligt prioritera bort

13 Utvecklingstankar I dagsläget inga fler områden Behov följa upp ”styckekostnaderna” – jfr kostnadsutjämningen 100 %-ig kompensation/avdrag ger stora tröskeleffekterna vid snabba förändringar Hur hantera stora nyinvesteringar

14 Reflektioner Enkelhet före exakthet Välkänd och accepterad Förutsägbarhet skapar långsiktighet Omfördelning mindre kontroversiell Ökar fokus på verkliga prioriteringar Modell alltid en hjälp till inte ersättning av politiska beslut – Budget är ett politiskt instrument

15 Tack för mig! Kontaktuppgifter Allmänt: Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.selars.satterberg@karlstad.se Ingemar Granath, ingemar.granath@karlstad.seingemar.granath@karlstad.se Förskola och grundskola: Christina Widén, christina.widén@karlstad.sechristina.widén@karlstad.se Gymnasie: Annette Borneland, annette.borneland@karlstad.seannette.borneland@karlstad.se Äldreomsorg: Tapani Savallampi, tapani.savallampi@karlstad.setapani.savallampi@karlstad.se


Ladda ner ppt "Resursfördelning i Karlstads kommun. Agenda Roll i budgetarbetet Demografimodell Andra områden Utvecklingstankar Reflektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser