Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta"— Presentationens avskrift:

1 Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta
på godsla–npk.nu under rubrik presentationer Svenska Lantmännens upptaktsträffar maj 2003

2 NPK på våren är lönsammare än PK på hösten och N på våren
Mindre mängd gödsel Färre körningar Lägre gödselkostnad

3 NPK till höstsäd lönsammare än N+PK
Exempel: N P K S Mängd vara Körningar OptiCrop 80 24 32 8 400 1 Axan 296 Kalksalpeter S 40 4 263 Summa NPK-strategi: 200 20 959 2 PK 11-21 22 42 Summa N+PK-strategi: 1055 3 Slutsats: Kombinationen N+PK jämfört med NPK ger Större mängd vara: + 10 % Fler körningar: + 1 Högre gödselkostnad*: + 43 kr * oktober 2002

4 NPK till vårsäd lönsammare än N+PK
Exempel: N P K S Mängd vara kg Antal körningar Gödsel-kostnad* OptiCrop 120 20 25 13 500 1 PK Axan 22 12 614 ( ) 2 +57 kr * oktober 2002 Slutsats: Kombinationen N+PK jämfört med NPK ger Större mängd vara: + 23% Fler körningar: + 1 Högre gödselkostnad: + 57 kr

5 NP/NPK ger lägre gödselkostnad
Exempel på merkostnad för N + P/PK jmf med NP/NPK. Gödselmedelskostnad , extra körkostnad ej inkluderad.

6 NPK på våren är minst lika bra som PK på hösten till höstvete
39 försök (14 i Skåne, resten i Mellansverige) på jordar med både höga och låga P-AL-värden Skörd kg/ha I diagrammet ses att det inte är någon direkt skillnad i skördenivå mellan att sprida PK på hösten eller NPK på våren. Det är inte heller någon skillnad mellan bredspridning av PK på hösten och kombisådd av PK, visas ej här. Eventuellt finns det en tendens till att grödan gynnas av höstspridning om markvärdena är låga, klass II och lägre. I det läget är målet att på sikt höja markvärdena, varför ett bra alternativ är att lägga en del PK på hösten och sedan resten på våren med NPK.

7 Ännu fler fördelar med NPK………..
1. Mindre mängd gödsel 2. Färre körningar 3. Lägre gödselkostnad Högre skörd, vårsäd: Nytillförd fosfor och kalium har en högre effektivitet och ger en merskörd ( kg kärna om P-AL är under 10). 5. Högre skörd, kombisådd vårsäd: Vid kombisådd, då P-AL är under 10, är NPK det självklara valet. Försöken har i genomsnitt gett 360 kg skördeökning i vårkorn för ett underhåll man ändå skulle göra. 6. Högre skörd, höstsäd: Övergödslad NPK till höstsäd på våren ger minst samma skörd som höstspridd PK.

8 Ännu fler fördelar med NPK……….. (forts.)
Ökad odlingssäkerhet: Anpassad mängd P och K till varje gröda ger en ökad odlingssäkerhet och därmed mindre skördevariationer. Minskad stress på hösten: Genom att slippa arbetet med att sprida PK på hösten sparas värdefull tid. 9. Miljöfördelar: Höstspridd PK ökar risken för fosforförluster och bör undvikas. NPK på våren är miljömässigt bättre. 10. Lägre kadmiumhalter: För Hydro Agris NPK-produkter garanteras en kadmiumhalt lägre än 5 mg Cd/kg P.

9 Välj rätt NPK! Enkelt med OptiCrop-matriserna
Huvudgiva till vårsäd OptiCrop OptiCrop , eller 21-4-7 OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop P 201 OptiCrop OptiCrop Kalksalpeter S eller Axan Bilden visar var i matrisen de olika gödselmedlen hör hemma. Om ett visst marknadsområde har markkarteingsstatistik som visar att 17% av arealen ligger i mitten av matrisen och bör gödslas med NPK(24-4-5) så bör även 17% av mängden såld NPK utgöras av NPK(24-4-5). Så är emellertid sällan fallet. Markarteringsstatistik respektive mängd sålda gödselmedel för varje marknadsområde finns det inte utrymme att visa i denna sammanfattning. Kan koncentreras till några gånger i växtföljden och tillförs lämpligen som precisionsgödsling

10 Välj rätt NPK! Enkelt med OptiCrop-matriserna
Start- eller tidig huvudgiva på våren till höstsäd 60-80 kg N/ha OptiCrop PK OptiCrop OptiCrop OptiCrop + PK OptiCrop OptiCrop P 201 OptiCrop Axan eller Kalksalpeter S Bilden visar var i matrisen de olika gödselmedlen hör hemma. Om ett visst marknadsområde har markkarteingsstatistik som visar att 17% av arealen ligger i mitten av matrisen och bör gödslas med NPK(24-4-5) så bör även 17% av mängden såld NPK utgöras av NPK(24-4-5). Så är emellertid sällan fallet. Markarteringsstatistik respektive mängd sålda gödselmedel för varje marknadsområde finns det inte utrymme att visa i denna sammanfattning. Kan koncentreras till några gånger i växtföljden och tillförs lämpligen som precisionsgödsling


Ladda ner ppt "Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta"

Liknande presentationer


Google-annonser