Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta på godsla–npk.nu under rubrik presentationer Svenska Lantmännens upptaktsträffar maj 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta på godsla–npk.nu under rubrik presentationer Svenska Lantmännens upptaktsträffar maj 2003."— Presentationens avskrift:

1 Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta på godsla–npk.nu under rubrik presentationer Svenska Lantmännens upptaktsträffar maj 2003

2 NPK på våren är lönsammare än PK på hösten och N på våren 1.Mindre mängd gödsel 2.Färre körningar 3.Lägre gödselkostnad

3 NPKSMängd varaKörningar OptiCrop Axan Kalksalpeter S Summa NPK-strategi: PK Axan Axan Kalksalpeter S Summa N+PK-strategi: NPK till höstsäd lönsammare än N+PK Exempel: Slutsats: Kombinationen N+PK jämfört med NPK ger  Större mängd vara: + 10 %  Fler körningar: + 1  Högre gödselkostnad*: + 43 kr * oktober 2002

4 Slutsats: Kombinationen N+PK jämfört med NPK ger  Större mängd vara: + 23%  Fler körningar: + 1  Högre gödselkostnad: + 57 kr NPKSMängd vara kg Antal körningar Gödsel- kostnad* OptiCrop PK Axan ( ) 2+57 kr NPK till vårsäd lönsammare än N+PK Exempel: * oktober 2002

5 NP/NPK ger lägre gödselkostnad Exempel på merkostnad för N + P/PK jmf med NP/NPK. Gödselmedelskostnad , extra körkostnad ej inkluderad.

6 NPK på våren är minst lika bra som PK på hösten till höstvete 39 försök (14 i Skåne, resten i Mellansverige) på jordar med både höga och låga P-AL-värden Skörd kg/ha

7 1. Mindre mängd gödsel 2.Färre körningar 3.Lägre gödselkostnad 4.Högre skörd, vårsäd: Nytillförd fosfor och kalium har en högre effektivitet och ger en merskörd ( kg kärna om P-AL är under 10). 5.Högre skörd, kombisådd vårsäd: Vid kombisådd, då P- AL är under 10, är NPK det självklara valet. Försöken har i genomsnitt gett 360 kg skördeökning i vårkorn för ett underhåll man ändå skulle göra. 6.Högre skörd, höstsäd: Övergödslad NPK till höstsäd på våren ger minst samma skörd som höstspridd PK. Ännu fler fördelar med NPK………..

8 7.Ökad odlingssäkerhet: Anpassad mängd P och K till varje gröda ger en ökad odlingssäkerhet och därmed mindre skördevariationer. 8.Minskad stress på hösten: Genom att slippa arbetet med att sprida PK på hösten sparas värdefull tid. 9.Miljöfördelar: Höstspridd PK ökar risken för fosforförluster och bör undvikas. NPK på våren är miljömässigt bättre. 10.Lägre kadmiumhalter: För Hydro Agris NPK-produkter garanteras en kadmiumhalt lägre än 5 mg Cd/kg P. Ännu fler fördelar med NPK……….. (forts.)

9 Välj rätt NPK! Enkelt med OptiCrop-matriserna OptiCrop OptiCrop , eller OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop P 20 1 OptiCrop OptiCrop Kalksalpeter S eller Axan Huvudgiva till vårsäd 1)Kan koncentreras till några gånger i växtföljden och tillförs lämpligen som precisionsgödsling

10 Start- eller tidig huvudgiva på våren till höstsäd kg N/ha Välj rätt NPK! Enkelt med OptiCrop-matriserna OptiCrop PK OptiCrop OptiCrop OptiCrop PK OptiCrop OptiCrop OptiCrop OptiCrop P 20 1 OptiCrop Axan eller Kalksalpeter S 1)Kan koncentreras till några gånger i växtföljden och tillförs lämpligen som precisionsgödsling


Ladda ner ppt "Lönsammare med NPK! Presentationen finns att hämta på godsla–npk.nu under rubrik presentationer Svenska Lantmännens upptaktsträffar maj 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser