Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens”"— Presentationens avskrift:

1 Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11

2 Program Tisdag 10 januari Start med lunch på Arlanda. ca 12.30: Studiebesök NCC bygge Clarion Hotell Arlanda med tonvikt på BIM i produktionen Busstransport till BI:s kontor på Storgatan 19 i Stockholm, lokal Orion plan 1. Diskussion: BIM och behovet av grundkompetens Samling i hotellreceptionen för gemensam promenad till Gamla stan Middag på restaurang Sjätte tunnan, Stora Nygatan 41-43, T Gamla Stan Onsdag 11 januari Workshop Produktionsledarkompetens, konferenslokal Orion plan 1 Sajten Produktionsledarkompetens: Gemensamt arbete i grupper ca Besök av BI Affärsavtal Utbildning på arbetsplatser [Bricklunch när det passar] Läromedel Information om webbsajten Andra konkreta behov Övrigt

3 Studiebesök NCC Clarion hotell Arlanda Mats Westerlund berättade om BIM i produktionen och om en del intressant fram- tida utveckling; bl.a. ”augmented reality” och om ”contour crafting” (se bilden). Webbkamera: Info om projektet:

4 BIM och behovet av grundkompetens 1
”Antingen eller” eller ”både och”? Reflektion efter studie-besöket. BIM kan ge produktion en ökad status i utbildningen (i förhållande till mer projekteringsinriktade delar av utbildningen). Vilken programvara man använder är kanske inte så viktig… Revitexperter är inte det som behövs i produktionen Grundläggande CAD-kompetens – helst med 3D Viktigt att kunna använda samordningsprogram (t.ex. Navisworks) Viktigt att inte bygga BIM-modeller i produktionskurserna. Man ska kunna hämta information ur BIM-modeller och använda den för kalkyler, tidplanering, APD-planer etc. BIM-samordning är en komplex uppgift som kräver rejäl kompetens. Kräver kanske särskild utbildning? MS Project verkar komma som planeringsprogram (och ersätter plancon t.ex.)

5 BIM och behovet av grundkompetens 2
Beställarna är viktiga efterfrågare av BIM-modeller. Än så länge är dom inte pådrivare… Ofta är det någon bakåtsträvare i ett projekt som håller emot. BIM som strategi är också en viktig del att få med i utbildningen. Det skulle behövas flera referensobjekt som skolorna kan använda. SBUF-projekt? Utbildningsmodell(er) generellt tillgänglig och som kan användas för utbildningsändamål. Typ ”Björnbäret”. Möjligheter att använda för internutbildning i företagen… Viktigt att ta fram 2D-ritningar, Excelfiler, installationer Uppdaterbart En ny generation kommer att efterfråga denna teknik. BIM underlättar kommunikationen inom projekten. Studenterna måste kunna både 2D och 3D.

6 19.00 Samling i hotellreceptionen för gemensam promenad
Middag på restaurang Sjätte tunnan, Stora Nygatan 41-43, T Gamla Stan onsdag Fortsatt konferens

7 Workshop Produktionsledarkompetens
Efter lite inledande trassel med nätverken kikade vi på hur det går till att mata in information på sajten. Det finns en lathund som är tillgänglig från flera håll på sajten och Lasse tillhandahåller användarnamn för den som vill. Inom en vecka bör alla försöka göra lite redigeringar för att ”smaka” på.

8 BI Affärsavtal Annemo Gottås och Hedvig Cassne Lagrell, BI:s affärsjurister presenterade sig. Det finns möjligheter att anlita gruppen för inslag i utbildningen, exempelvis som gästföreläsare. Prislappen förhandlas med Annemo och Hedvig.

9 Utbildning på arbetsplatser
Borås har ett bra samarbete med branschen under utveckling Sammanställning över befintliga ”praktik”samarbeten behöver komma fram Lasse mejlar ut en lista från en tidigare inventering Förslag: Sammanställning modeller (goda exempel). Lasse tar fram mall i samråd med Maria H och sänder ut för synpunkter senast 18 januari. Googleformulär. Inventering av behov och önskemål. Nästa steg…

10 Utbildning på arbetsplatser
Borås startar frivillig COOP-termin för högskoleingenjörerna (modell som prövats med framgång på Chalmers) Studieuppehåll och lön under tiden BI tar fram en platsannonsbroschyr Borås har också en poänggivande kurs (7,5 hp) för den kortare teknikerutbildningen (ute 3-4 dagar i en vecka). ”Examensprojekt för byggtekniker”. Läses parallellt med en annan kurs. Dalarna har en introduktion i åk 1 och en kurs i åk 2 som delvis är arbetsplatsbaserad och individuell. Skolan tar fram arbetsuppgifter som studenterna ska genomföra i företaget. Allt ansvar på studenten. MdH tar hjälp av tidigare studenter som kommer till skolan för att förklara. MIUN har en obligatorisk kurs ”praktisk byggnadsteknik” 7,5 hp. Ligger i åk 2 lp 4 (kan fortsätta med ett sommarjobb). Ett PM beskriver vad man ska göra i företaget. Studenterna tar själva kontakt med företagen. BI bistår med platsraggning om det behövs. Huvudsakligen produktion (undantag för de som ha tidigare erfarenhet). Examination: skriftlig rapport. Halmstad har en frivillig poänggivande sommarkurs (stipendium via BI). Malmö ingen praktikkurs i dagsläget.

11 Läromedel 1: Mats Persson:
Ny bok – ”Planering av bygg- och anläggningsprojekt”: Boken är snart klar (januari 2012). Förlag: Studentlitteratur Bör kunna ersätta Nordstrand. Ny bok ”Byggarbetsplatsens teknikhandbok” SBUF-projekt. Remiss under våren. Publiceras i höst. Förlag: ??? Per-Erik Josefsson, Chalmers, med referensgruppen. Nytt häfte ”Arbetsberedning” SBUF-projekt. Stödmaterial till Byggai.se Klar ca april. Förlag: ??? EU-projekt Sammanställning av utbildningsmetoder för ”platschefer” ”Expertbau” Exjobb från Jönköping: En byggarbetsledares vardag (Skanska har gjort en bearbetning) Börje mejlar Lasse som VB alla

12 Läromedel 2: ”Ledarskap i byggprojekt/på byggarbetsplatsen” – Hur ser ett bra läromedel ut? Innehåll, författare, förlag? Utbildningsbehov inom: Högskolor, Yh, T4, Branschutbildningar Moduluppbyggt? Möjligt att anpassa efter olika ”kursplaner”. Nätbaserat? Bok? Filmer? Författare? Ledarskap och produktion borde gå hand i hand… Involverande ledarskap Samverkan med FLIBA? Bef litteratur: Bygga inför 2000-talet + uppöljningsprojekt, den gode platschefen Innehåll ”Process” Gruppdynamik Beteendefrågor Kommunikation Ledarskap Chefskap Fackmannaskap Handledarrollen

13 Läromedel 3: Utbildning i Bidcon, Plancon, Consultec?
Utbildning för utbildare? Referensobjekt Företagsspel Möjliga finansiärer? Byggrådet (Skåne) och SBUF…

14 Information om webbsajten www.bimsalabim.org
Samverkan mellan Byggföretagens organisationer i Sverige, Danmark, Finland och Norge Ska informera studenter (elever) och lärare om vad BIM i produktionen går ut på. Arbetsspråk Engelska Samverkan skolor Ett startmöte i Köpenhamn 7-8 mars.

15 Kommande möten SBUF projektet Produktionsledarkompetens (ansv Lasse, Mats och Åke) Fortsatt utveckling av Byggprod.se Resultat AIL-enkät Utbildning för utbildare (ansv Kimmo, som kollar med Consultec) Workshop utbildningsmaterial ”Ledarskap”: ansv Åke (sammankallande), Håkan och Lars-Åke. SBUF ”BIM-projekt” > ansv Lasse och BIMsalabim Nästa möte 3-4 Maj


Ladda ner ppt "Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens”"

Liknande presentationer


Google-annonser