Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2013"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2013
Arbetsdomstolens domar under året, ett urval Något från EU-domstolen Kort om lagstiftning, utredningar och förslag Jonas Stålnacke, Fastigo

2 Arbetsdomstolens domar – statistik
Hittills under 2013 har 79 domar meddelats - varav 63 A-mål och 16 B-mål Under 2012 meddelades 91 domar/beslut Inkomna mål totalt under perioden 2010 – 2012; Fr o m den 1/ kommer domarna att meddelas redan klockan 11!

3 Anställningsskyddslagens tillämpningsområde
Arbetstagarbegreppet 2013 nr 32, Cellisten vid Operan. eget AB, tidigare anställd -jfr 2012 nr 24 och 2005 nr 16 2013 nr 21, Pizzabagare

4 Anställningsskyddslagens tillämpningsområde
Undantagen i 1 § 2013 nr 4, Tidigare VD med uppsägningstid ”enligt lag” - jfr AD 1991 nr 86, Göteborgs tingsrätt T 2013 nr 2, personlig assistent avskedad - jfr 2005 nr 16 och 2006 nr 99 LAS eller allmänna principer? 2013 nr 57, avsked från tidsbegränsad anställning

5 Diskriminering/ missgynnande
2013 nr 18, avtalad lönehöjning? 2013 nr 22, sämre efter föräldraledighet 2013 nr 29, BH-storlek på namnskylt 2013 nr 63, läkarintyg för sjukt barn 2013 nr 64, lönediskriminering 2013 nr 71, sexuella trakasserier 2013 nr 74, återtaget anställningserbjudande? Svea Hovrätt, , Mål nr T flicka med hörselnedsättning nekad sjukförsäkring

6 Diskriminering, pågående lagstiftningsärenden
1/1 2013, utvidgat förbud mot åldersdiskriminering Utredning om aktiva åtgärder (Dir. 2012:80) med tilläggsdirektiv om lönekartläggning. Redovisas den 1 februari 2014.

7 Tidigare AD-praxis, lönediskriminering
2001 nr 76, IVA-sköterska ./. medicintekniker 2001 nr 51, socialkonsulenter hos länsstyrelse 2001 nr 13, barnmorska ./. Medicintekniker 1997 nr 68, gymnasielärare 1996 nr 79, avdelningschefer i Karlskoga kommun 1996 nr 41, barnmorska ./. Klinikingenjör 1995 nr 158, ekonomer i Kumla kommun 1991 nr 62, journalister vid Radio Dalarna 1984 nr 140, blankettekniker

8 Lönediskriminering Missgynnande Jämförbar situation Orsakssamband
Löneskillnad vid nyanställning - vad är marknad? Löneskillnad efter revision - individuell och differentierad lön fastställd enligt kriterier

9 Omplaceringsfrågor Tillräckliga kvalifikationer
2013 nr 13, omplacering inom staten (forskare) 2013 nr 67, krav på högskoleutbildning - jfr 2010 nr 34 Omplaceringsskyldighetens omfattning 2013 nr 60, självständiga rörelsegrenar - jfr nr 141 Följderna av AD 2012 nr 16 , fritidsledarna i Vänersborg

10 Föreningsrättskränkning
2013 nr 5, ingen middag för fackmedlemmar 2013 nr 16, mordhot mot anställd som krävde lön 2013 nr 34, stridsåtgärder

11 Kollektivavtalstolkning
2013 nr 30, tillämpligt kollektivavtal 2013 nr 52, nationaldagskompensation - jfr 2011 nr 61 2013 nr 55, reservofficerspremie 2013 nr 56, rätt till måltidsersättning 2013 nr 69, arbetsfri dag

12 Övergång av verksamhet
2013 nr 6, förvärvaren bunden av lokalt kollektivavtal hos överlåtaren? 2013 nr 47, vilka arbetstagare omfattades av övergång?

13 Avsked 2013 nr 25, högskolelektor
2013 nr 53, hotfull och aggressiv mot chef 2013 nr 72, facklig förtroendeman med samarbetssvårigheter

14 Nedsatt arbetsförmåga, rehab.ansvar
2013 nr 65, alkoholsjukdom och psykiska problem 2013 nr 78, busschaufför med hjärninfarkt

15 Övriga LAS-mål 2013 nr 11, avtalsturlista
2013 nr 12, tvåmånadersregeln, vem har bevisbördan för när arbetsgivaren fick kännedom? 2013 nr 42, övergång till tillsvidareanställning vid vikariat, vilken anställningstid får medräknas? 2013 nr 73, provocerad uppsägning

16 Övrigt 2012 nr 89, tjänstgöringsbetyg - jfr 1986 nr 25
2013 nr 19, alkotest för chaufförer efter kundkrav - jfr 2009 nr 36 2013 nr 23, konkurrensklausul 2013 nr 38, förhandlingsvägran, förhinder anmält via e-post 2013 nr 59, karensdag på tjänstgöringsfri dag Solna tingsrätt, sjuklön för intermittent anställd

17 Ny lagstiftning, beslutad
2013 Uthyrning av arbetstagare (1/1) Åldersdiskriminering, utvidgat förbud (1/1) Anmälningsskyldighet vid utstationering (1/7) 2014 Sanktioner på arbetsmiljöområdet (1/7)

18 Utredningsförslag Styrmedel inom arbetsmiljön
Ledighetslagstiftning, förenkling Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Uppsägningstvister (SOU 2012:62) Utbildningsanställning (SOU 2012:80) Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25) Gymnasielärlingsanställning (lagrådsremiss 5 nov)

19 Pågående utredningar Aktiva åtgärder mot diskriminering (Dir 2012:80)
Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Dir 2012:76) Stärkt skydd för whistleblowers (Dir 2013:16) Inhyrning och företrädesrätt (Dir 2013:1)


Ladda ner ppt "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser