Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2012"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2012
Arbetsdomstolens domar under året, ett urval Något från EU-domstolen Ny lagstiftning Utredningar och förslag Jonas Stålnacke, Fastigo

2 Arbetsdomstolens domar – statistik
Hittills under 2012 har 77 domar meddelats - varav 63 A-mål och 14 B-mål Under 2011 meddelades 95 domar Inkomna mål totalt under perioden 2009 – 2011;

3 Omplaceringsfrågor 2012 nr 11, skäligt erbjudande? - jfr 2006 nr 11, 2005 nr 57 2012 nr 16, omreglering eller partiell tjänstledighet 2012 nr 47, omorganisation ”by the book” - jfr AD 2006 nr 92 2012 nr 67, utvidgad arbetsskyldighet (Försvaret) - jfr AD 2008 nr 46

4 Diskriminering / missgynnande
AD 2012 nr 3, ålder (nu fråga om onödig försening) Mål C-141/11, ålder, avgångsskyldighet Mål C-132/11, ålder, erfarenhet från annat bolag AD 2012 nr 27, etnisk, arbetsledning m.m. St. tr, T , varnad för ”v a b”

5 Företrädesrätt AD 2012 nr 41, till högre sysselsättningsgrad - jfr AD 2009 nr 9

6 Ny lagstiftning under 2012 Rätt för båda föräldrar vara föräldralediga samtidigt - högst 30 dagar tills barnet fyllt ett år, 1/1. Sjuklönelagen, förtydligande, 1/7. Socialförsäkringsbalken, normalt förekommande arbete åter vid prövning av rätt till sjukpenning1/7. Brottsbalken, mutbrott, 1/7 AFS 2012:3, Minderårigas arbetsmiljö

7 Utredningsförslag Uthyrning av arbetstagare (prop 2011/12:178)
Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstid och vikariat (Ds 2012:25, ersätter Ds ”2011:22) Uppsägningstvister (SOU 2012:62) Sanktioner på arbetsmiljöområdet (SOU 2011:57) Åldersdiskriminering (prop. 2011/12:159)

8 Utredningsförslag Styrmedel inom arbetsmiljön (försök utvärderas)?
Ledighetslagstiftning, förenkling (under beredning)? Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)? Anmälningsskyldighet vid utstationering (Ds 2011:22)?

9 Pågående utredningar Lärlingsprovanställning (Dir 2011:87)
Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28, Dir 2011:34, 2012:1) Aktiva åtgärder mot diskriminering (Dir 2012:80) Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Dir 2012:76) EU, förhandlingar om arbetstidsdirektivet

10 Arbetstagarbegreppet
2012 nr 24, tidigare anställd 2012 nr 59, praktik enligt Socialtjänstlagen

11 Tidsbegränsade anställningar
2012 nr 24, tillsvidareförklaring av av anställning som stred mot kollektivavtal - jfr. AD 2005 nr 16 2012 nr 44 och 2012 nr 70, fråga om tidsbegränsad eller tillsvidareanställning. C-586/10, upprepade vikariat C-251/11, villkoren vid övergång till tsv-anställning - jfr. AD 2002 nr 92

12 Preskription / Interimistiska beslut
2012 nr 12, när började fristen löpa? 2012 nr 38, började fristen löpa överhuvudtaget? 2012 nr 37, interimistiskt beslut efter hävning 2012 nr 56, inget interimistiskt beslut för arbetsgivaren när anställningen redan upphört

13 Tolkning av avtal 2012 nr 1, provisionsvillkor i anställningsavtal
2012 nr 34, skenavtal? 2012 nr 65, semester under arbetsfri tid 2012 nr 53, överenskommelse om prövotid 2012 nr 20, ”sign on fee” omfattades av skiljeklausul

14 Kollektivavtalstolkning
AD 2012 nr 4, arbetstidslagen reglerad i KA? - jfr AD 1998 nr 4 AD 2012 nr 9, stred höjd arbetstid mot löneavtal? AD 2012 nr 29, rätt avtala bort övertidsersättning? AD 2012 nr 31, skadeståndsprinciper - jfr AD 2001 nr 82 AD 2012 nr 49, rätt till ersättning trots avsked AD 2012 nr 74, KA stred mot EKMR Även AD 2012 nr 8, 18 och 36

15 Stridsåtgärder AD 2012 nr 13, stridsåtgärder mot arbetsgivare som är bunden av annat kollektivavtal - jfr AD 2005 nr 110 AD 2012 nr 14, sympatiåtgärder med ovanstående AD 2012 nr 35, utgjorde stridsåtgärder föreningsrättskränkning? Även AD 2012 nr 10, stridsåtgärder mot norskt bolag. AD beslutat inhämta förhandsavgörande

16 Förhandlingsskyldighet
AD 2012 nr 2, fullgjord förhandlingsskyldighet? AD 2012 nr 26, hur preciserad information måste lämnas inför beslut om inhyrning AD 2012 nr 57, Inga medlemmar hos SvT vid tidpunkten för beslut om utläggning

17 Avsked & uppsägning AD 2012 nr 25, Facebook-rektorn
AD 2012 nr 30, provocerad uppsägning alternativt rätt att ångra sig AD 2012 nr 40, illojalitet AD 2012 nr 51, arbetstagare med funktionshinder uppsagd pga arbetsbrist AD 2012 nr 52, beviskravet vid påstående om brott Även AD 2012 nr 5, 36 (vårdbiträde)


Ladda ner ppt "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser