Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEA Forum 2008-11-13 Nils G Storhagen © www.newlog.se 1 Logistik - Utveckling och trender Stockholm 13 november 2008 Nils G Storhagen New Logistics Institute.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEA Forum 2008-11-13 Nils G Storhagen © www.newlog.se 1 Logistik - Utveckling och trender Stockholm 13 november 2008 Nils G Storhagen New Logistics Institute."— Presentationens avskrift:

1 NEA Forum Nils G Storhagen © 1 Logistik - Utveckling och trender Stockholm 13 november 2008 Nils G Storhagen New Logistics Institute AB NEA Forum

2 NEA Forum Nils G Storhagen © 2 Agenda: Den starkaste drivkraften idag Kostnadsutvecklingen Vad blir konsekvenserna?

3 NEA Forum Nils G Storhagen © 3

4 NEA Forum Nils G Storhagen © 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Är logistik ett hot eller en möjlighet för klimatet?

5 NEA Forum Nils G Storhagen © 5 Transporternas utveckling Transporterna har varit för billiga! Antalet tunga lastbilar ökade med 16% under 2007 I oktober 2007 nåddes ”all time high” med registrering av lastbilar Godstransportarbetet i Sverige beräknas öka med 20% mellan sekelskiftet och 2020 Med nuvarande ökningstakt kommer världen att ha 50% fler lastbilar om 10 år

6 NEA Forum Nils G Storhagen © 6 Men…. Vårt samhälle skulle inte fungera utan godstransporter Skapar förutsättningar för alla andra branscher samt in- och utrikeshandel Genererar i sig 5% av BNP

7 NEA Forum Nils G Storhagen © 7 Å andra sidan…. Transportsektorn står för mer än 1/3 av totala koldioxidutsläppen i Sverige Lastfordonen genererar 1/3 av väg- transporternas koldioxidutsläpp vilket motsvarar hela Sveriges koldioxidökning sedan 1990

8 NEA Forum Nils G Storhagen © 8 Utsläpp i Sverige vid förbränning av bränslen 39% 91% 23% 8% Utsläpp från transporter Utsläpp från vägtrafik Energisektor Tillverknings- och byggind Transporter Övriga sektorer Flyg Vägtrafik Järnväg Sjöfart Övriga mobila källor Tung lastbil Lätt lastbil Buss Personbil MC/moped Koldioxid

9 NEA Forum Nils G Storhagen © 9 Vad göra? EU-kommissionen har rekommenderat en minskning av koldioxidutsläppen med 80% till 2050 Sverige skall enligt ingångna internationella avtal minska koldioxidutsläppen med 20% till 2020

10 NEA Forum Nils G Storhagen © 10 Hur göra det? Minskad bränsleförbrukning Alternativa drivmedel, ex syntetisk diesel Teknisk utveckling, ex bränsleceller Katalysatorer, partikelfilter Omfördelning till mer järnväg c Men vad blir effekten – och när?

11 NEA Forum Nils G Storhagen © 11 En allt tydligare insikt om att en verklig potential ligger i logistiska insatser! Konkret: Fyllnadsgraden i lastbilarna är idag 30-40% Obalans i flödena = mycket tomtransporter Fel bilar för transporten …. Överservice etc

12 NEA Forum Nils G Storhagen © 12 Den logistiska potentialen Om fyllnadsgraden ökar kan antalet transporter reduceras med 2/3. Ett exempel:

13 NEA Forum Nils G Storhagen © 13

14 NEA Forum Nils G Storhagen © 14 Vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen Rätt fordon och motor; 30-40% Samlastning/samåkning; 25-50% Alternativa tekniker (hybridsystem, aerodynamik); 25.30% Förpackningar; 30% Fleet management/ITS; 5-15% Källa: Magnus Blinge, CTH/VINNOVA

15 NEA Forum Nils G Storhagen © 15 En parallell trend: Kraftig ökning av logistikkostnaderna Högsta logistikkostnaderna på 30 år. Totala logistikkostnaderna utgör drygt 10% av BNP. De totala logistikkostnaderna har stigit med 63% under de senaste 10 åren. Samtliga logistiska kostnadskomponenter ökade. Logistikkostnaderna stiger i snabbare takt än den totala ekonomin Utvecklingen i USA:

16 NEA Forum Nils G Storhagen © 16 Logistikkostnadernas utveckling i USA - Stigande kapitalbindningskostnader! Kapitalbindningskostnaderna ökade med 17% från 2004 till 2005 och med 13,5% från 2005 – 2006, och med ytterligare 8,7% 2007 (!) Kapitalbindningskostnaderna ökar snabbare än transportkostnaderna.

17 NEA Forum Nils G Storhagen © 17 Intressant att notera Investeringar i infrastrukturen hänger inte med. Bristande kapacitet i transportnätverken blir ett allt större problem. Man börjar verkligen se flödet i sin helhet (SCM). Ökad kunskap hos aktörerna längs flödena. Logistikfrågorna har nu nått upp till styrelserummen.

18 NEA Forum Nils G Storhagen © 18 Extra intressant Trend mot ökad lagring lokalt, från centrallager mot lokallager Drivs av servicekraven Men drivs också av kostnaderna

19 NEA Forum Nils G Storhagen © 19 Var ligger brytpunkten? Tid Energikostnader (energi och miljö- avgifter) Centralisering (antal enheter)

20 NEA Forum Nils G Storhagen © 20 Vad som driver kostnaderna Allt högre energikostnader. Kunders allt mer specifika behov. Ökade buffertar för att klara snabba leveranser. Allt mer frekventa leveranser. Eftersatta investeringar i infrastrukturen. Högre räntor. Högre kostnader för att klara dagens komplexa logistik. Allt högre krav på service.

21 NEA Forum Nils G Storhagen © 21 Situationen för handeln En påtaglig omognad i logistiken mellan företag i försörjningskedjor Logistikens utformning är mer beroende av affärsmodell än av bransch Logistikens utformning är branschoberoende Grossisterna styr flödet, vilket leder till högre logistikkostnader Stora inköp leder till högre logistikkostnader Det finns logistiska potentialer i handels- och butikskedjeföretagen Lagren pressas uppströms, speciellt tydligt inom handel där ett totalt skifte skett sedan 2002.

22 NEA Forum Nils G Storhagen © 22

23 NEA Forum Nils G Storhagen © E-handelns utveckling Logistiska konsekvenser?

24 NEA Forum Nils G Storhagen © 24 Generella trender som kan identifieras Konsolidering – ökad samverkan Ökad andel intermodalitet Fortsatt stigande logistikkostnader Ökad kapitalbindning Ifrågasättande av centralisering Mer lokalt producerat Ökad andel Cross docking Separering av flöden Inköpets allt tyngre roll Miljön som logistisk katalysator


Ladda ner ppt "NEA Forum 2008-11-13 Nils G Storhagen © www.newlog.se 1 Logistik - Utveckling och trender Stockholm 13 november 2008 Nils G Storhagen New Logistics Institute."

Liknande presentationer


Google-annonser