Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Kartläggning av kvalitén på de fastighetsvisa avloppsplanerna i västra Nyland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Kartläggning av kvalitén på de fastighetsvisa avloppsplanerna i västra Nyland."— Presentationens avskrift:

1 1 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Kartläggning av kvalitén på de fastighetsvisa avloppsplanerna i västra Nyland Minttu Peuraniemi 4.4.2008

2 2 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Bakgrund Samarbetsgrupp som består av traktens myndigheter har samlats fr.o.m. år 2004 Myndigheterna upplever att den av förordningen orsakade arbetsbördan är tung Hur kan man förbättra situationen  genom att utveckla planeringen? Västra Nylands glesbygdens avloppsprojekt

3 3 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Utgångsläget Fr.o.m. år 2004 har planerare utbildats lokalt Trots det är planer som kommer till kommunerna av varierande kvalitét, kräver mycket behandling och kompletering Av vilken kvalitét är planerna? Var brister det mest?

4 4 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Syfte Utreda kvaliteten på planerna som kommuner tar emot –I förhållande till förordningens krav Utreda vilka är planeringens viktigaste ”hot spots” Producera information om verkställande av avloppsförordningen Uppväcka diskussion även om konsumentens rättigheter

5 5 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Förverkligandet 12 kommuner 104 planer, utan kompletteringar –åretombebodda/ fritidsbostäder, nybyggnader/ saneringar, stor skala olika system Tidspunkt: sommaren 2007

6 6 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Granskade uppgifter Krav plockades ur förordningen Kraven omvandlades till 37 meningar Av meningarna gjordes upp en lista Uppgifterna på listan söktes i planerna Utgångspunkten: uppgifterna på listan skall hittas uttryckligen i avloppsplan- dokumenter

7 7 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat 1. Planerarens uppgifter 2. Fastighetens uppgifter 3. Beskrivning av förhållandena 4. Beskrivning av det valda systemet 5. Dimensioneringar 6. Uppskattning om reningsresultat 7. Bilagor

8 8 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Planerarens uppgifter% saknas Namn12 Kontaktuppgifter17 Utbildning25 Erfarenhet37 Datum11 Underskrift11

9 9 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Fastighetens uppgifter% saknas Ansökande3 Adress9 Kommun/by7 Fastighetsregisternummer77 Gårdens/fastighetens namn8 Planeringssituation47 Fastighetens användningsändamål12 Fastighetens areal17 Målbyggnadens lägenhetsareal13 Andra byggnader74 Beskrivning av det gamla systemet82

10 10 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Beskrivning av förhållandena% saknas Tomtens höjdförhållanden72 Avstånd mellan objekt94 Markens konsistens och utredningsmetoder90 Markens lämplighet för infiltration samt undersökningsmetoderna96

11 11 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Beskrivning av förhållandena% saknas Avstånd till närmaste yt- och grundvatten94 Fastighetens position i förhållande till grundvattenområden och deras klass.59 Yt- och grundvattens normalnivå96 Yt- och grundvattens högsta nivåer samt mätnings-/ uppskattningsgrunder100 Uppgifter om närmaste vattendrag79

12 12 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Beskrivning av det valda systemet% saknas Systemets uppbyggnad; dess komponenter, ventilation och utlopp87 Behandlingssystemets verksamhetsprincip – hur vattnet renas i normala förhållanden78 Uppgifter om hur man förebygger uppkomsten av avloppsvatten samt avloppsvattnets miljöbelastning92 Inverkan av de högsta yt- och grundvattennivåerna på systemets funktion98

13 13 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Beskrivning av det valda systemet% saknas Ett larm som visar när sluten tank blivit full, utredning om larmets funktionsprincip87 Uppgifter om hur man uppföljer stockningar i markbehandlingens filtreringsrör eller om larmet som varnar vid stockningar98 Uppgifter om möjligheten till provtagning före och efter behandlingen98 Uppgifter om observationsrör i grundvattnet och dess placering för kontroll av infiltrationsanläggningens funktion88

14 14 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Beskrivning av det valda systemet% saknas Presentation av objekt som kräver service och underhåll73 Utredningar om konstruktioner, färdrutter samt el- och vattenuttag som behövs för service100 Service och underhållsåtgärder skall vara möjliga oberoende av årstid och väderleksförhållanden100 Bruks- och underhållsanvisningar72 Utredning om ledning av regn-, dag- och torrläggningsvatten86

15 15 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Systemets dimensionering% saknas Realistiska uppskattningar om avloppsvattenmängder och vattenförbrukningen67 Avloppsvattnets konsistens och kvalitet76 Uppskattning av belastningsvariationer samt variationens invarkan på systemets funtion98 Dimensioneringskalkylerna72

16 16 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Systemets dimensionering% saknas Som dimensioneringens boendeantal används störst av följande: minst 5, lägenhetsarealen m2/30, det verkliga antalet boende66 Specifikation om dimensioneringsgrunder för olika delar av behandlingssystemet94 Miljöbelastningskalkylerna som summa av olika belastningar66

17 17 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Uppskattning om reningsresultat% saknas En pålitlig uppskattning av de uppnådda behandlingsresultaten, uppskattningens källa87 Information om säkerställandet av att kraven uppfylls (provtagning och tidsintervall) samt åtgärder som följer om reningsverket inte fungerar100

18 18 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Situationsplan% saknas Höjdpositionerna84 Skala24 Yt- och grundvatten99 Byggnader12 Vattentag33 Systemets placering95 El-uttag95 Vattenpost96 Servicerutter98 Situationsplanen saknades helt i 6 planer

19 19 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Skärningsritningar% saknas Höjdpositionerna81 Skala74 Genomskärning uppifrån36 Genomskärning från sidan37 Rörlutningar76 Skärningsritningar saknades helt i 31% av planerna 6 % skärning, som omfattar endas en del av systemet, t.ex. utloppet eller slutna tanken saknas…

20 20 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Resultat Andra bilagor% saknas Utdrag av grundkarta46 Arbetsbeskrivningar76 Bruks- och underhållsanvisningar72

21 21 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Kort om resultat Planerna var bristfälliga på alla delområden Ingen av planerna uppfyllde helt och hållet alla krav Ca. 10 % av planerna ”såg ut” som en plan

22 22 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Slutsatserna Planens betydelse oklart för alla aktörer Har man använt planerare? Livcykeltänkandet glöms i planeringen Tiden efter installeringen glöms: bruk, service, granskningar, fastighetsförsäljning…

23 23 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF  Kan man ha byggt och installerat system som uppfyller förordningens krav enligt sådana här planer?

24 24 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Hur kan man förbättra planernas kvalitét? Informera om förordningens krav Uppmuntra byggare att anlita professionell planering Vem är professionella planerare? Uppmuntra planerare att producera planer som uppfyller förordningens krav


Ladda ner ppt "1 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Kartläggning av kvalitén på de fastighetsvisa avloppsplanerna i västra Nyland."

Liknande presentationer


Google-annonser