Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys Raimo Lappalainen Professor Psykologiska institutionen Jyväskylä universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys Raimo Lappalainen Professor Psykologiska institutionen Jyväskylä universitet."— Presentationens avskrift:

1 KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys Raimo Lappalainen Professor Psykologiska institutionen Jyväskylä universitet

2 KBT modellen Situationen kartläggs, beskrivs och man gör en beteendeanalys Målen klargörs Avtalet mellan klienten och terapeuten Ett individuellt behandlingsprogram för klienten Uppföljning

3 Behandlingens uppläggning Hur upplägger man behandlingen? Hur ska klienten motiveras till behandling och förändring?

4 Beteendeanalys Informationsinsamling Intervju Hemuppgifter Självobservationer Formulär Observationer under sessionerna

5 Syftet med analysen Terapeuten kartlägger och beskriver situationen tillsammans med klienten (= gör en problemanalys) På grund av problemanalysen fattar man beslut och väljer vad man fokuserar på i behandlingen Man diskuterar i vilken ordning man går till väga

6 Beteendeanalys Är en process som hela tiden lever i mötet mellan klienten och terapeuten Problemformulering: man gör en inventering av de problem som klienten presenterar De olika problemen rangordnas hierarkiskt Viktigt att observera hur de olika problemen är relaterade till varandra

7 Beteendeanalys Global eller allmän funktionell beteendeanalys Paradigmatisk funktionell beteendeanalys Funktionell analys: fokus ligger på vilken funktion ett beteende har (i en viss miljö) och inte på hur det ser ut – dess topografi

8 Ett exempel om beteendets funktioner Terapeuten observerar att en klient gråter. Möjliga orsaker: Gråter klienten därför att han/hon är ledsen? Gråter klienten för att han/hon är lättad? Gråter klienten för att få sympati? Vilken funktion har gråten? När man förstått vad som gav upphov till gråten och vilka förändringar i miljön som ökar eller minskar gråtandet, har man gjort en funktionell analys av gråtandet och kan påverka det.

9 Allmän beteendeanalys: steg för steg Intervju och andra metoder för att samla information - sammanfatta Beskrivning av problemen (gör en lista om vad som är besvärligt) - sammanfatta Beskriv hur problem och andra faktorer är relaterade till varandra - sammanfatta Man väljer vad som analyseras närmare När analysen är klar ska den ge idéer om hur man kan göra en intervention - sammanfatta = när man väljer intervention, är det viktigt att den har en koppling till analysen

10 Allmän analys: Beskrivning av problemen Problemlista: en mera exakt beskrivning av problemen, t ex depression: Tankar: jag kan/orkar inte göra någonting, jag är dålig Känslor: nedstämdhet, ångest, sorg Beteende: ligger och sitter mycket, är mycket inomhus

11 Konstiga känningar Ångest Social isolering Självkritik Brister i sociala färdigheter Obehagliga religiösa tankar Tidigare trauma Grundläggande idéer

12 Global eller allmän beteendeanalys (Haynes & O’Brien, 2000) Ursprunglig orsaksvariabel, som inte längre kan ändras Orsaksvariabel Beteendeproblem eller dess påverkan Orsaksvariabel stor möjlighet till förändraing Beteendeproblem Stor möjlighet till förändring

13 Global eller allmän beteendeanalys (Haynes & O’Brien, 2000) Korrelationsrelation Enriktad kausalrelation Tvåriktad kausalrelation

14 Individuell analys SÖMNLÖSHET SVÅRIGHETER I ARBETET DEPRESSION FYSISKA SYMTOM HJÄRTKLAPPNING YRSEL ILLAMÅENDE ÅNGEST ATT FÖRHÅLLANDET TAGIT SLUT KÄNNER SORG ÖVER SVÅRIGHETER ATT KONCENTRERA SIG

15 9 yr-old boy; home and classroom problems

16 Saija Kuittinen

17 Liite 1. Haynesin analyysi Kipu, väsymys Masennus, pettymys, alemmuudentunne Aloiteky- vyttömyy s Jaksamisen yliarviointi Liika yrittäminen n Ei jaksa Häpeä Uni- ongelmat Sosiaaliset suhteet Epätoiv o Itsetuho- ajatukset Ei hoida itseään Ennusta- mattomuu s Voimatto - muus Epä- varmuus Fyysiset sairaudet

18 Pelot Keskittymis- kyvyn puute Toistuvat slahoidot Ääniharhat Päänsärky Yksin olo Aiemm at missuh- teet Äidi n syö pä Mielialan vaihtelu Päivä- toim. puute Levoton asuinymp. HILKKA KÄYTT.ANALYYSI 11.11.2005 Ketjuja: LÄHDEN PÄIVYSTYKSEEN TOIVOEN LÄHETETTÄ SAIRAALAAN TAI LEO TAI JANNE TULEE KÄYMÄÄN ÄÄNET JA PELOT HELPOTTUVAT TAI KUUNTELEN MUSIIKKIA KORVALAPUILLA TAI RADIOSTA HENGELLISTÄ OHJELMAA ÄÄNET JA PELOT HELPOTTUVAT

19 VIKT Arbetet depri- merar Äter andras matrester Äter alltid när jag läser Söta och salta mellanmål Oregel- bundet liv Brist på motion Sömnlös, trött Grälar med maken MER SPECIFIK ANALYS AV ETT PROBLEM

20

21 Specifik analys, beteendekedja Situation

22 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja Något sker i en viss situation KänslorTankar Gör (säger) något Ofta kontroll- försök Omedelbar konsekvens

23 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja Något Sker i en viss situation KänslorTankar Ljuger Omedelbar konsekvens = klarar sig

24 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja Något sker i en viss situation 1 Konflikt i sociala situationer. KänslaTankar Heijar fram och tillbaka eller annan motorisk aktivitet Omedelbar konsekvens

25 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja Något sker i en viss situation 2 KänslaTankar Aggressivt beteende Omedelbar konsekvens Behandling Sociala färdigheter ökas

26 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja Oro och tankar om föräldrar t.ex. under samtal ångestMuskel- spänning Hör röster Lyssnar musik på hög volum = undvi- kande bet. Hör mindre röster

27 Relational frame theory Jag 1. Ekvivalense 2.kombinerad ekvivalense 3. Transformasion av psykologiska funktioner Mies Esine neg. tankar ångest neg. tankar ångest Du ”Andra” Andra sämre bättre Jag är dålig Osäkerhets känslor Osäkerhets känslor minnen

28 Beteendeanalys Hur har klienten försökt påverka/förändra situationen? Hur har han/hon lyckats med det? Tidigare erfarenheter? Man avstår från åtgårder som inte har fungerat

29 Målsättning Vad vill klienten? Vad vill terapeuten? Samförstånd Vilka mål är möjliga inom angivna tidsgränser?

30 Uppläggning av interventionen Vilka metoder kan tillämpas? Olika alternativ? Diskussion Vad ska man börja med? Om interventionen inte blir framgångsrik, går man tillbaka till analysen och kompletterar den med de nya uppgifter man fått och utvecklar den

31 Avtalet mellan terapeuten och klienten Målsättning Eventuella metoder Eventuella förpliktelser Giltighetstid (Möjliga kostnader)

32 Litteratur på svenska Lars-Göran Öst (red.), 2006: Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin


Ladda ner ppt "KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys Raimo Lappalainen Professor Psykologiska institutionen Jyväskylä universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser