Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys"— Presentationens avskrift:

1 KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys
Raimo Lappalainen Professor Psykologiska institutionen Jyväskylä universitet

2 KBT modellen Situationen kartläggs, beskrivs och man gör en beteendeanalys Målen klargörs Avtalet mellan klienten och terapeuten Ett individuellt behandlingsprogram för klienten Uppföljning

3 Behandlingens uppläggning
Hur upplägger man behandlingen? Hur ska klienten motiveras till behandling och förändring?

4 Beteendeanalys Informationsinsamling
Intervju Hemuppgifter Självobservationer Formulär Observationer under sessionerna

5 Syftet med analysen Terapeuten kartlägger och beskriver situationen tillsammans med klienten (= gör en problemanalys) På grund av problemanalysen fattar man beslut och väljer vad man fokuserar på i behandlingen Man diskuterar i vilken ordning man går till väga

6 Beteendeanalys Är en process som hela tiden lever i mötet mellan klienten och terapeuten Problemformulering: man gör en inventering av de problem som klienten presenterar De olika problemen rangordnas hierarkiskt Viktigt att observera hur de olika problemen är relaterade till varandra

7 Beteendeanalys Global eller allmän funktionell beteendeanalys
Paradigmatisk funktionell beteendeanalys Funktionell analys: fokus ligger på vilken funktion ett beteende har (i en viss miljö) och inte på hur det ser ut – dess topografi

8 Ett exempel om beteendets funktioner
Terapeuten observerar att en klient gråter. Möjliga orsaker: Gråter klienten därför att han/hon är ledsen? Gråter klienten för att han/hon är lättad? Gråter klienten för att få sympati? Vilken funktion har gråten? När man förstått vad som gav upphov till gråten och vilka förändringar i miljön som ökar eller minskar gråtandet, har man gjort en funktionell analys av gråtandet och kan påverka det.

9 Allmän beteendeanalys: steg för steg
Intervju och andra metoder för att samla information - sammanfatta Beskrivning av problemen (gör en lista om vad som är besvärligt) - sammanfatta Beskriv hur problem och andra faktorer är relaterade till varandra - sammanfatta Man väljer vad som analyseras närmare När analysen är klar ska den ge idéer om hur man kan göra en intervention - sammanfatta = när man väljer intervention, är det viktigt att den har en koppling till analysen

10 Allmän analys: Beskrivning av problemen
Problemlista: en mera exakt beskrivning av problemen, t ex depression: Tankar: jag kan/orkar inte göra någonting, jag är dålig Känslor: nedstämdhet, ångest, sorg Beteende: ligger och sitter mycket, är mycket inomhus

11 Grundläggande idéer Brister i sociala färdigheter Konstiga känningar Självkritik Ångest Obehagliga religiösa tankar Social isolering Tidigare trauma

12 Global eller allmän beteendeanalys (Haynes & O’Brien, 2000)
Ursprunglig orsaksvariabel, som inte längre kan ändras Beteendeproblem eller dess påverkan Orsaksvariabel Orsaksvariabel stor möjlighet till förändraing Beteendeproblem Stor möjlighet till förändring

13 Global eller allmän beteendeanalys (Haynes & O’Brien, 2000)
Korrelationsrelation Enriktad kausalrelation Tvåriktad kausalrelation

14 Individuell analys SÖMNLÖSHET SVÅRIGHETER ATT SVÅRIGHETER
KONCENTRERA SIG I ARBETET DEPRESSION KÄNNER SORG ÖVER ATT FÖRHÅLLANDET TAGIT SLUT SÖMNLÖSHET ÅNGEST FYSISKA SYMTOM HJÄRTKLAPPNING YRSEL ILLAMÅENDE

15 9 yr-old boy; home and classroom problems

16 Saija Kuittinen

17 Liite 1. Haynesin analyysi
Kipu, väsymys Masennus, pettymys, alemmuudentunne Aloiteky- vyttömyys Jaksamisen yliarviointi Liika yrittäminenn Ei jaksa Häpeä Uni- ongelmat Sosiaaliset suhteet Epätoivo Itsetuho- ajatukset Ei hoida itseään Ennusta- mattomuus Voimatto- muus Epä- varmuus Fyysiset sairaudet

18 Pelot Keskittymis-kyvyn puute Toistuvat slahoidot Ääniharhat Päänsärky Yksin olo Aiemmat missuh-teet Äidin syöpä Mielialan vaihtelu Levoton asuinymp. Päivä-toim. puute HILKKA KÄYTT.ANALYYSI Ketjuja: LÄHDEN PÄIVYSTYKSEEN TOIVOEN LÄHETETTÄ SAIRAALAAN TAI LEO TAI JANNE TULEE KÄYMÄÄN ÄÄNET JA PELOT HELPOTTUVAT TAI KUUNTELEN MUSIIKKIA KORVALAPUILLA TAI RADIOSTA HENGELLISTÄ OHJELMAA ÄÄNET JA PELOT HELPOTTUVAT

19 MER SPECIFIK ANALYS AV ETT PROBLEM

20 MER SPECIFIK ANALYS AV ETT PROBLEM

21 Specifik analys, beteendekedja
Situation

22 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja
Känslor Tankar Gör (säger) något Ofta kontroll- försök Omedelbar konsekvens Något sker i en viss situation

23 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja
Ljuger Känslor Tankar Omedelbar konsekvens = klarar sig Något Sker i en viss situation

24 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja
Heijar fram och tillbaka eller annan motorisk aktivitet Känsla Tankar Omedelbar konsekvens Något sker i en viss situation 1 Konflikt i sociala situationer.

25 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja
Aggressivt beteende Känsla Tankar Omedelbar konsekvens Något sker i en viss situation 2 Behandling Sociala färdigheter ökas

26 Paradigmatisk analys Specifik analys, beteendekedja
Hör röster ångest Muskel- spänning Lyssnar musik på hög volum = undvi- kande bet. Oro och tankar om föräldrar t.ex. under samtal Hör mindre röster

27 Relational frame theory
1. Ekvivalense ångest Du Du Mies minnen neg. tankar Jag sämre Osäkerhets känslor Jag är dålig bättre 3. Transformasion av psykologiska funktioner Andra 2 .kombinerad ekvivalense ångest ”Andra” Esine neg. tankar minnen Osäkerhets känslor

28 Beteendeanalys Hur har klienten försökt påverka/förändra situationen?
Hur har han/hon lyckats med det? Tidigare erfarenheter? Man avstår från åtgårder som inte har fungerat

29 Målsättning Vad vill klienten? Vad vill terapeuten? Samförstånd
Vilka mål är möjliga inom angivna tidsgränser?

30 Uppläggning av interventionen
Vilka metoder kan tillämpas? Olika alternativ? Diskussion Vad ska man börja med? Om interventionen inte blir framgångsrik, går man tillbaka till analysen och kompletterar den med de nya uppgifter man fått och utvecklar den

31 Avtalet mellan terapeuten och klienten
Målsättning Eventuella metoder Eventuella förpliktelser Giltighetstid (Möjliga kostnader)

32 Litteratur på svenska Lars-Göran Öst (red.), 2006: Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin


Ladda ner ppt "KBT KOGNITIV BETEENDETERAPI och beteendeanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser