Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 20 Vem kommer ihåg?  Till vilket land utvandrade de första muslimerna?  Vad hette kungen som kom att omfamna islam?  Vad är islams största och bestående mirakel?  Vilken ryktbar man förutom Abu Bakr blev muslim?  Vad innebar det som kom att kalla sorgens år?

3 www.islamforelasningar.se Den Nattliga resan och den Himmelska färden Profeten Muhammad  Profeten väcks av Djibreel och upplever en mirakulös resa Gud (Allah) sade: ”STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt." (Koranen 17:1)

4 www.islamforelasningar.se Folket i Yathrib antar Islam Profeten Muhammad  12 män från Yathrib kom och svor en trohetsed  Islam började nu sprida sig i alltmer i Yathrib  Profeten får en varm inbjudan till Yathrib

5 PAUS www.islamforelasningar.se

6 Al - Hijra – Utvandringen börjar Profeten Muhammad  Nästan alla muslimer utvandrar till Yathrib  Quraysh smider planer för att mörda profeten  Ali lägger sig i profetens säng för att lura fienden  Profeten och Abu Bakr utvandrar tillsammans

7 Avslutning - Session 20 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad

8 Session 20 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser